Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Verfijn de resultaten

Wis alle selecties (x)

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Meer

Beschikbaarheid

772 Rechterlijke Uitspraken

772 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden sociale en werkvoorziening.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 26-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Nu het Uwv ter zitting heeft beaamd dat het bij de in geding zijnde beoordeling op grond van de Wajong 2010 van dezelfde beperkingen is uitgegaan als bij de beoordeling op grond van de...
Datum uitspraak: 21-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Jonggehandicapte. Beleid vergoeding jobcoach. 4 regimes. Heeft het Uwv in redelijkheid kunnen besluiten, in afwijking van beleid, tot vergoeding van een jobcoach naar het lichte regime....
Datum uitspraak: 3-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wob-verzoek. Documenten niet verstrekt in de door eiser verzochte vorm. Beroep gegrond.
Datum uitspraak: 2-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitleg CAO Sociale Werkvoorziening. Deze CAO heeft een standaardkarakter. Bij de werkgever gold het gebruik dat de WSW-medewerkers 2 keer daags 14 minuten betaalde koffie- en theepauze...
Datum uitspraak: 25-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:669 lid 3 onder e BW (niet nakomen re-integratieverplichtingen); ernstig verwijtbaar; geen transitievergoeding.
Datum uitspraak: 9-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Uitleg cao Jeugdzorg. Vraag welke wachtgeldregeling van toepassing is op ontslagen werknemers. Is de invoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015, al dan...
Datum uitspraak: 14-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Werknemer met WSW-indicatie is in dienst bij werkgever in sociale werkvoorziening. Werknemer is op verschillende plekken zowel intern als extern te werk gesteld, maar alle plaatsingen...
Datum uitspraak: 29-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Eerste arbeidsongeschiktheidsdag door Uwv niet juist vastgesteld. Onjuiste medische grondslag. Reeds in 2009 was sprake van ernstige en blijvende klachten, voortkomend uit een combinatie...
Datum uitspraak: 1-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging WW-uitkering omdat betrokkene heeft nagelaten passende arbeid voor zeventien uur te aanvaarden zonder dat zij daarvoor een goede reden had.
Datum uitspraak: 16-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming daarvan. Werknemer heeft na verlof zijn werkzaamheden niet hervat.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature