Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

188 Rechterlijke Uitspraken

188 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord pardonregeling.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 5-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

kinderpardon, definitieve regeling, contra-indicatie, niet meewerken aan uitzetting, deskundigenadvies. Het advies van DT&V is geen deskundigenadvies met een bijzondere bewijskracht op...
Datum uitspraak: 23-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 september 2013 heeft het college een verzoek van [appellant] om wijziging van de van hem in de gemeentelijke basisadministratie geregistreerde gegevens (hierna: gba,...
Datum uitspraak: 15-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

vovo hangende bezwaar, gezinsleven, artikel 8 EVRM .
Datum uitspraak: 3-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

AA-zaak. Verzoeker is 19 jaar oud en is nog niet opgeroepen voor de militaire dienstplicht in Turkije. De voorzieningenrechter gaat, gelet op het ter zitting gedane verzoek van...
Datum uitspraak: 4-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft de aanvraag voor een vergunning vanwege schrijnendheid terecht afgewezen. Verweerder heeft de individuele omstandigheden gewogen en onvoldoende onderscheidend mogen vinden.
Datum uitspraak: 31-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Niet gezegd kan worden dat op betrokkene een ‘individual and excessive burden’ wordt gelegd. Dat betrokkene (vrijwillig) premie heeft betaald voor de AOW kan daar niet aan afdoen....
Datum uitspraak: 19-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Kinderpardonregeling. Stellen leeftijdsgrens van 21 jaar is niet kennelijk onredelijk. Geen bijzondere omstandigheden waarin verweerder aanleiding had moeten zien artikel 4:84 van de Awb...
Datum uitspraak: 16-4-2014
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot vaststellen van de voor het opmaken van een geboorteakte noodzakelijke gegevens. Analoge toepassing artikel 1:25c BW voor houder Ranov-vergunning ? Verklaring voor recht mbt...
Datum uitspraak: 1-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Inreisverbod; artikel 8 EVRM ; artikel 3 IVRK ; arrest Udeh tegen Zwitserland van 13 april 2013 van EHRM.
Datum uitspraak: 18-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Zuiver schadebesluit, dwangsom Eiser heeft een verzoek om een zuiver schadebesluit gedaan. Het verzoek is gericht aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst en strekt tot vergoeding van...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature