Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

9 Rechterlijke Uitspraken

9 uitspraken gevonden voor Mr. M.R.F. Berte.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Instelling besluitmoratorium. Toepassing van de in artikel 43 Vw gegeven bevoegdheid om de termijn uit artikel 42 Vw te verlengen.
Datum uitspraak: 5-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 juli 2014 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, opnieuw afgewezen. Dit...
Datum uitspraak: 31-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Uit het bestreden besluit en de schriftelijke reactie van verweerder op de schriftelijke vragen van de rechtbank blijkt dat verweerder zich er voldoende van heeft vergewist dat de...
Datum uitspraak: 4-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Faxbericht / oproeprapport / art. 7:12 Awb / onderzoek naar ontvangst Volgens jurisprudentie van de CRvB van 3 april 2003 ( AB 2003, 216 ) is het indienen van een bezwaarschrift door...
Datum uitspraak: 22-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Eiser heeft zich op het standpunt gesteld dat hij in aanmerking dient te komen voor een verblijfsvergunning op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet...
Datum uitspraak: 4-9-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

AC / Irak / eerwraak / 3 EVRM / 15c Definitierichtlijn / categoriaal beschermingsbeleid Verzoekster voert aan dat zij wegens een eerwraak kwestie in aanmerking dient te komen voor een...
Datum uitspraak: 15-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zijn huisgenoot om het leven gebracht, door meermalen met een hamer op diens hoofd te slaan. Verdachte was ervan overtuigd dat het slachtoffer het op zijn leven had...
Datum uitspraak: 1-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Centraal-Irak / Categoriaal beschermingsbeleid / Richtlijn 2004/83/EG / subsidiaire-beschermingsstatus. Eiser is afkomstig uit Centraal-Irak en heeft op 4 december 1999 een asielaanvraag...
Datum uitspraak: 25-6-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Procesbelang / intrekking besluit / besluitmoratorium. Eiser heeft belang bij een inhoudelijk oordeel over het ingetrokken besluit. Gelet op artikel 8:72, eerste en vijfde lid, Awb kan...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature