Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

62 Rechterlijke Uitspraken

62 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord medezeggenschapsrecht.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 9-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Opheffing functie. Indelingsbesluit. Geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden die tot een gewijzigd indelingsbesluit hadden moeten leiden.
Datum uitspraak: 22-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

OK; WMS; medezeggenschap; vernietigt uitspraak Landelijke Commissie voor Geschillen Wms; aantal aaneengesloten termijnen van het lidmaatschap; art. 36 lid 1, art. 3 lid 3 en 9, art. 24...
Datum uitspraak: 20-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Rechter verplicht Monuta en OR om aan de vakbonden informatie te verstrekken over een reorganisatie
Datum uitspraak: 25-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Pensioenrecht; geen instemmingsrecht OR t.a.v. vervallen bijstortingsverplichting in uitvoeringsovereenkomst
Datum uitspraak: 16-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OK; medezeggenschapsrecht; afwijzing van het verzoek van de OR ex artikel 26 WOR
Datum uitspraak: 4-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OK; enquêtezaak; IGZ wordt niet ontvankelijk verklaard in haar enquêteverzoek; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken; bij wijze van onmiddellijke...
Datum uitspraak: 29-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsrecht. Ontslagbescherming voor lid van ondernemingsraad (art. 7:670 lid 4 en art. 7:670a lid 1 (oud) BW) indien ondernemingsraad niet voldoet aan vereisten van de WOR....
Datum uitspraak: 18-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Is het (voorgenomen) besluit tot schorsing en ontslag van de directeur van de onderneming een besluit dat impliciet een voorgenomen koerswijziging van de stichting tot gevolg heeft en...
Datum uitspraak: 4-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OK; WOR: medezeggenschapsrecht; adviesrecht ondernemingsraad; art. 25, 26 WOR. Beroep op mede-ondernemerschap verworpen. De zorgplicht voor het goede verloop van een medezeggenschapstraject...
Datum uitspraak: 12-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens verstoorde verhoudingen. Lid GMR. Appellant heeft aannemelijk gemaakt dat een verband bestaat tussen het ontslagbesluit en het (voormalige) lidmaatschap van de GMR. Het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature