Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

9 Rechterlijke Uitspraken

9 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord langstlevendentestament.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 19-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht notaris t.a.v. mogelijkheid niet-opeisbaarheidsclausule in testament op te nemen (art. 4:82 BW). Rol verslaglegging notaris i.v.m....
Datum uitspraak: 20-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Informatieplicht notaris t.a.v. mogelijkheid niet-opeisbaarheidsclausule in testament op te nemen (art. 4:82 BW). Rol verslaglegging notaris i.v.m....
Datum uitspraak: 7-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Eiswijziging in hoger beroep. Dat de gewijzigde eis al eerder (in eerste aanleg) had kunnen worden ingediend, staat niet aan de eiswijziging in hoger beroep in de weg. Geen sprake van...
Datum uitspraak: 23-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vervaltermijn bij testament. Het testament is pas van kracht geworden met het overlijden van erflater. Eerst op dat moment zijn de door erflater met het testament beoogde rechtsgevolgen...
Datum uitspraak: 21-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beroepsfout notaris. Testament bevat niet de uiterste wil van erflater, nu het bepaalde in art. 4:82 BW daarin ontbreekt (en legitimaire vorderingen dus opeisbaar zijn). Schade wordt...
Datum uitspraak: 3-5-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Inbrengverplichting. Vóór 1 januari 2003: verplicht, tenzij de erflater het tegendeel heeft bepaald. Na 1 januari 2003: verplicht voor zover de erflater dit heeft bepaald....
Datum uitspraak: 8-3-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ter beoordeling staat of eisers dienen te worden aangemerkt als erfgenamen van betrokkene 1 en of de procedure tegen hen kan worden hervat.
Datum uitspraak: 25-4-2005
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

kantonzaak, erfrecht, verzoek ontslag executeur door iemand die daartoe niet bevoegdheid heeft, overwegingen omtrent ambtshalve ontslag in het licht van alternatieven.
Datum uitspraak: 13-2-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

13 februari 2004 Eerste Kamer Nr. C02/233HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. J. van Duijvendijk...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature