Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

66 Rechterlijke Uitspraken

66 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden joint en ventures.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 14-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanhoudingsverzoek. Niet gemachtigde raadsman heeft ter onderbouwing van aanhoudingsverzoek aangevoerd dat verdachte vanwege haar werk in het buitenland verblijft. HR herhaalt...
Datum uitspraak: 30-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Geschil over het produceren van het molecuul polyisocyanopeptide (PIC), waarvoor een octrooi is aangevraagd, maar nog niet is verleend. Aan gedaagde is een licentie...
Datum uitspraak: 3-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OK. Adviesrecht van de ondernemingsraad. Besluit wijziging governance structuur kennelijk onredelijk. Intrekking bevolen.
Datum uitspraak: 22-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Toepassen Haviltex-formule op de vraag wie partij is bij een overeenkomst. Faillissementspauliana en weerlegging vermoeden van benadeling.
Datum uitspraak: 20-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vorderingen van oud-aandeelhouder in verband met waardevermindering aandelenpakket Koninklijke Ahold N.V. volgend op bekendmaking zgn. USF-fraude en onjuiste consolidatie van joint...
Datum uitspraak: 22-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vervolg van HR 13 sep 2013. Bewijsbeslag. Vordering tot geven van afschrift van in bewijsbeslag genomen bescheiden is terecht door de eerste rechter afgewezen. Art. 843a Rv.
Datum uitspraak: 8-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 2:298 BW . Schorsing /ontslag bestuurder stichting administratiekantoor. Tussenbeschikking. Uit de statuten van de stichting (Castle Capital) volgt dat bij de beoordeling of...
Datum uitspraak: 22-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

“Bewijsbeslag. Incident 843a Rv. Vorderingen in het incident afgewezen. Geen rechtmatig belang.”
Datum uitspraak: 25-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een Ipad is een communicatiemiddel in de zin van artikel 15b, eerste lid, aanhef en onderdeel f van de Wet op de loonbelasting 1964 en geen computer in de zin van artikel 15b, eerste...
Datum uitspraak: 3-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OK; enquetrecht; gezien Haags Rechtsvorderingvedrag 1954 geen verplichting voor verzoekster om zekerheid te stellen; afwijzing enqueteverzoek; geen gebrekkige informatie-verschaffing aan...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature