Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

39 Rechterlijke Uitspraken

39 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord gastransport.
Sorteer op:

Vacature
Datum uitspraak: 15-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Precariobelasting, gedoogplicht, vertrouwensbeginsel Eiseres, beheerder van een elektriciteits- en gasnetwerk binnen de gemeente, stelt dat de gemeente een gedoogplicht jegens haar heeft...
Datum uitspraak: 4-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Contradictoir. Opzegging duurovereenkomst mbt gasleidingen. Door Gemeenten genoemde redenen voldoende zwaarwegend om opzegging te rechtvaardigen. Vordering netbeheerder tot nakoming...
Datum uitspraak: 28-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Stelsels van gastransport- of elektriciteitsleidingen moeten onderling fysiek met elkaar verbonden zijn om als gesloten distributiesyteem aangemerkt te worden. Artikelen V en VI van de...
Datum uitspraak: 21-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Richtlijn 2009/73/EG. Wijziging van de gascodes (Allocatievoorwaarden Gas). Inkoop gas ter compensatie van netverliezen. Ondersteunende dienst.
Datum uitspraak: 24-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beperkt recht Belemmeringenwet privaatrecht. Beperkt recht tot aanleg gastransportleiding, afsluiter en afsluiterkooi omvat recht op toegang tot dienend perceel. Op basis van objectieve...
Datum uitspraak: 17-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Werknemer verschijnt onder invloed van alcohol op het werk. Grond ontslag op staande voet. Bedrijfspolicy. Gezichtspuntencatalogus.
Datum uitspraak: 19-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking ontheffing op grond van artikel 2a, vierde lid, aanhef en onder a, Gaswet en artikel 15, vijfde lid, aanhef en onder a, E-wet. Procesbelang. Mandaat. Zelfstandig...
Datum uitspraak: 19-6-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 15 oktober 2012 hebben de ministers van EL&I en I&M (hierna tezamen: de ministers) het inpassingsplan "Rijksinpassingsplan Aardgastransportleiding Beverwijk -...
Datum uitspraak: 1-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak: Concurrentiebeding, schriftelijkheidsvereiste, overgang van onderneming, wijziging arbeidsverhouding van ingrijpende aard, schending concurrentiebeding, vernietiging...
Datum uitspraak: 28-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

afsluiten gasaansluiting, machtiging ex art. 3:299 BW

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature