Filter de resultaten

Publicatie datum

Uitspraak datum

Meer

Rechtsgebied

Instantie

Meer

Procedure

Vindplaats

Meer

Zittingsplaats

Meer

Beschikbaarheid

5.437 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
5.437 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden financieel en adviseur.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 6-10-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Niet kan worden geoordeeld dat gedaagden toerekenbaar zijn tekort geschoten in de nakoming van de provisieovereenkomst, namelijk niet zijn tekortgeschoten in hetgeen de wederpartij in de...
Datum uitspraak: 25-8-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vordering ex art.3:185BW: verdeling boedel na echtscheiding . Niet is komen vast te staan dat de man en de vrouw ten aanzien van de voormalige echtelijke woning een schenkingsafspraak...
Datum uitspraak: 29-9-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

WHOA-zaak. Toewijzing verzoek tot homologatie.
Datum uitspraak: 14-9-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbindende voorwaarde niet tijdig ingeroepen. Boete van 10% van de koopprijs verschuldigd. Fout van de financieel adviseur. Adviseur in vrijwaring opgeroepen.
Datum uitspraak: 5-10-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Fosfaatrecht. Artikel 23, derde lid, van de Meststoffenwet . Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden....
Datum uitspraak: 12-7-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen werknemer. Urenfraude niet komen vast te staan. Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege verstoring arbeidsverhouding. Werkgever heeft ernstig...
Datum uitspraak: 29-6-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Medeplegen valsheid in geschrift, meermalen gepleegd (art. 225.2 Sr) en medeplegen witwassen (art. 420bis.1.b Sr) door bij verkrijging hypotheek gebruik te maken van valse...
Datum uitspraak: 23-9-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Homologatie surseance-akkoord. Akkoord unaniem aangenomen. Stemming door commissie van vertegenwoordiging. Wijze van indiening zienswijze door schuldeiser. Geen percentageakkoord maar...
Datum uitspraak: 27-9-2021
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen recht op teruggaaf omzetbelasting en recht op aftrek voorbelasting. Niet aannemelijk is gemaakt dat afnemer buiten de EU gevestigd is. De tussen eiseres en afnemer gesloten...
Datum uitspraak: 23-9-2021
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij de berekening van de draagkracht voor kinderalimentatie wordt afgeweken van de forfaitaire woonlast.

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature