Een geschil met uw huurbaas? Lees deze tips


Woont u in een huurhuis en draagt u iedere maand een vast bedrag af aan u huurbaas? Wanneer alles goed gaat en u van de woning geniet, hoeft het contact met uw huurbaas geen problemen op te leveren. Spelen er toch zaken die leiden tot een geschil met de huurbaas, dan kan dit tot vervelende situaties leiden. Lees in deze blog wat u kunt doen om geschillen te voorkomen of waar nodig goed op te lossen.

Lees het huurcontract grondig door


Voor het huren van de woning heeft u met de verhuurder een contract ondertekend. Het contract is door hem opgesteld en als het goed is met wederzijdse instemming ondertekend. In het contract staan zaken over onder andere de uitbetaling van de huur, wat exact onder de huurovereenkomst valt -dit kan tot in de detail zijn opgenoemd, denk bijvoorbeeld aan de dunpleister prijs per m2- en de verantwoordelijkheden voor zowel de huurder als de verhuurder. Zijn er bijvoorbeeld gebreken in de woning aangetroffen, dan zal in het contract moeten staan wie verantwoordelijk is voor de kluswerkzaamheden.

Zet concrete afspraken op papier


Heeft u onderlinge afspraken met de huurbaas gemaakt die niet zijn opgenomen in het huurcontract? Zorg dat u ook die op papier krijgt. Heeft u bijvoorbeeld een renovlies behanger ingeschakeld voor het opknappen van een ruimte en is dit mondeling kortgesloten met uw huurbaas? Zorg voor een schriftelijke bevestiging waarin duidelijk staat wie de kosten ervan op zich neemt. In wezen is het de bedoeling dat de woning onderhoudsvriendelijk wordt verhuurd en dat waar nodig de verhuurder zijn verantwoordelijkheid pakt. Wanneer niet duidelijk is hoe de verdeling in dergelijke situaties is, dan is het zaak om te zorgen dat u hierover met de huurbaas om tafel gaat en de afspraken verduidelijkt.

Houd bewijsmateriaal bij


Belangrijk in het contact met uw huurbaas is dat u zorgt dat alles aantoonbaar is. Het huurcontract is het uitgangspunt, aanvullende afspraken worden op papier gezet en al het andere leg je zoveel mogelijk vast. Dat kan in de vorm van foto’s, screenshots van tekstberichten en door mails te bewaren. Wanneer er iets verandert in de communicatie, kunt u altijd terugvallen op het bewijsmateriaal dat aantoont dat uw huurbaas in het verleden andere afspraken maakte.

Controleer de huurwetgeving


Als huurder heeft u bepaalde rechten en plichten. Bent u hier onvoldoende van op de hoogte, dan is het raadzaam hier onderzoek naar te doen. U kunt hiervoor naar een loket binnen uw regio stappen, waar u uitgelegd krijgt welke stappen u kunt ondernemen. Ook online kunt u zich laten informeren over de mogelijkheden waarmee u in uw recht als huurder komt te staan.

Schakel een mediator in


Dreigt de situatie te escaleren en worden de problemen in het contact met uw huurbaas groter? In dat geval kunt u overwegen een mediator in te schakelen of naar een geschillencommissie te stappen. Een derde en deskundige partij kan aan de hand van de beschikbare informatie heldere conclusies trekken waar zowel u als uw verhuurder bij gebaat zijn.

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie