< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Intrekking Ziektewetuitkering na afwezigheid bij controle huisbezoek.

UitspraakRECHTBANK ’S-HERTOGENBOSCH

sector bestuursrecht

enkelvoudige kamer

UITSPRAAK

AWB 03/3330 ZW

Uitspraak van de rechtbank ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geschil tussen

[eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gevestigd te Amsterdam, verweerder,

gemachtigde H.B. Verhappen, werkzaam bij het Uwv-kantoor te Eindhoven.

I. PROCESVERLOOP

Eiseres, destijds woonachtig op het adres [adres] te [plaats], heeft zich op maandag 11 augustus 2003 ziek gemeld voor haar werk via een uitzendbureau. Met ingang van die datum heeft zij uitkering krachtens de Ziektewet ontvangen. Volgens verweerder heeft de rapporteur F. Valentijn op woensdag 13 augustus 2003 getracht een controle-bezoek op genoemd adres af te leggen. Die controle zou zijn mislukt omdat eiseres afwezig zou zijn geweest. In verband hiermee heeft verweerder bij besluit van 2 september 2003 het ziekengeld van eiseres wegens overtreding van de controlevoorschriften gekort met 5% over vier weken. Het hiertegen gemaakte bezwaar is ongegrond verklaard bij besluit van 28 november 2003. Tegen dit laatste besluit heeft eiseres beroep ingesteld.

Het geding is behandeld ter zitting van 13 juli 2004, waar van partijen verweerder bij zijn gemachtigde is verscheen.

II. OVERWEGINGEN

De rechtbank wijst er op dat zich in het dossier - behoudens een formulier d.d. 15 augustus 2003 waarop naast vele andere, voor dit geding niet rechtstreeks van belang zijnde, gegevens de woorden “huisbezoek rb”, “Door: F. Valentijn” en “verzekerde afwezig” staan vermeld – geen (eventueel kort) verslag bevindt van de volgens verweerder op 13 augustus 2003 gedane poging tot een controle-bezoek. Aldus zijn diverse voor dit geding relevante gegevens niet bekend – laat staan bekrachtigd door een handtekening of paraaf van de rapporteur - , zoals het tijdstip waarop de rapporteur bij de woning van eiseres zou zijn geweest, welke pogingen hij zou hebben ondernomen om toegang tot die woning te verkrijgen, of en zo ja welk bericht hij zou hebben achtergelaten en welke zijn eventuele overige bevindingen bij dat bezoek zouden zijn geweest. Verweerders gemachtigde heeft ter zitting medegedeeld dat de desbetreffende rapporteur dat bezoek en die gegevens zich ook niet meer kan herinneren.

Gezien het vorenstaande is er onvoldoende feitelijke grondslag voor het oordeel dat eiseres de controlevoorschriften zou hebben overtreden. Het bestreden besluit komt daarom wegens strijd met de wet voor vernietiging in aanmerking. De rechtbank zal zelf in de zaak voorzien door het primaire besluit van 2 september 2003 te herroepen.

Mitsdien wordt beslist als volgt.

III. BESLISSING

De rechtbank,

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het bestreden besluit;

- herroept het primaire besluit van 2 september 2003;

- gelast het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan eiseres te vergoeden het door haar gestorte griffierecht ad € 31,00.

Aldus gedaan door mr. A.W. Govers als rechter en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. N. Hofman als griffier op 15 juli 2004.

Belanghebbenden kunnen tegen deze uitspraak binnen zes weken na de datum van toezending hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep, postbus 16002, 3500 DA Utrecht.

Afschrift verzonden:


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature