< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Oplichting en valsheid in geschrifte. Vrijspraak.

UitspraakRechtbank Overijssel

Afdeling Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Zwolle

Parketnummer: 08/262758-16 (P)

08/125259-15 (VTVV)

Datum vonnis: 26 april 2017

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte] ,

geboren op [geboortedatum] 1964 te [geboorteplaats] ,

wonende in [woonplaats] .

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 13 april 2017.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. T. Klooster en van hetgeen door de raadsman van verdachte, mr. J. Vlug, advocaat te Deventer, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: een ontvangststempel van de Gemeente Deventer inclusief een paraaf van een medewerkster van de Gemeente Deventer heeft vervalst;

feit 2: opzettelijk gebruik heeft gemaakt van voornoemde vervalsing.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 29 september 2015 tot en met 29 november

2015 te Deventer, een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit

te dienen, te weten een ingebrekestelling inzake WOB verzoeken

[nummer] valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, door

het vervalsen van een stempel van de gemeente Deventer op de

ingebrekestelling en/of het valselijk aanbrengen van een stempel van de

gemeente Deventer, te weten een kopie van het stempel van 29 september 2015

geplaatst op WOB verzoek dwangsommen [adres] , met het oogmerk om het als

echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2.

hij op of omstreeks 30 november 2015 te Deventer, opzettelijk gebruik heeft

gemaakt van een valselijk opgemaakt en/of vervalst geschrift dat bestemd was

om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten een ingebrekestelling inzake

WOB verzoeken [nummer] als ware het echt en onvervalst, door

de ingebrekestelling met daarop een valse en/of vervalste stempel van de

gemeente Deventer in te leveren bij de Gemeente Deventer.

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

4.1

Inleiding

Verdachte heeft op 29 september 2015 brieven bij de Gemeente Deventer afgegeven. Volgens de baliemedewerkster en het postregistratiesysteem heeft verdachte op die datum twee brieven overgelegd. Verdachte heeft per brief van 30 november 2015 een ingebrekestelling aan de gemeente gestuurd waaruit zou volgen dat hij drie brieven zou hebben afgegeven op 29 september 2015. Bij deze ingebrekestelling is ook de beweerdelijk op 29 september 2015 overgelegde derde brief meegestuurd waarvan wordt gesteld dat verdachte een ontvangststempel inclusief een paraaf van een medewerkster van de Gemeente Deventer heeft vervalst en tevens opzettelijk gebruik heeft gemaakt van deze vervalsing.

4.2

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van het onder 1 ten laste gelegde moet worden vrijgesproken en dat het onder 2 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden.

4.3

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft namens verdachte aangevoerd dat hij van het onder 1 ten laste gelegde moet worden vrijgesproken, omdat niet bewezen kan worden dat verdachte het stuk heeft vervalst. Ook moet verdachte van het onder 2 ten laste gelegde worden vrijgesproken wegens het gebrek aan bewijs.

4.4

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder 1 en 2 is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Feit 1.

Met de officier van justitie en de raadsman is de rechtbank van oordeel dat het onder 1 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen kan worden wegens gebrek aan bewijs. Voor zover al vastgesteld kan worden dat er sprake is van een valselijk opgemaakte of vervalste briefstempel, waartoe op grond van het rapport van het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau B.V. d.d. 2 maart 2016 wel duidelijke aanwijzingen bestaan, is er in het dossier geen bewijs aanwezig dat verdachte dit stuk heeft opgemaakt.

Feit 2.

Feit 2 heeft betrekking op de brief van 30 november 2015 waarbij verdachte als bijlage de vervalste brief zou hebben overgelegd. De brief van 30 november 2015 bevindt zich echter niet bij de processtukken, zodat dit niet kan worden vastgesteld. Daarnaast kan uit de voorhanden zijnde stukken naar het oordeel van de rechtbank niet worden vastgesteld dat verdachte wetenschap heeft gehad dat het bewuste, vervalste stuk, vals was. Nu bewijs voor deze wetenschap ontbreekt kan ook om die reden het onder 2 ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen worden.

5 De schade van benadeelde

5.1

De vordering van de benadeelde partij

Gemeente Deventer, heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 1.677,16, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop het strafbare feit is gepleegd.

5.2

Het oordeel van de rechtbank

De vordering heeft betrekking op het onder 1 en 2 ten laste gelegde. Nu verdachte van deze feiten wordt vrijgesproken en aan hem geen maatregel wordt opgelegd, zal de rechtbank de benadeelde partij op de voet van artikel 361, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering (Sv) niet-ontvankelijk verklaren in zijn vordering.

6 De vordering tenuitvoerlegging

Met de officier van justitie en de raadsman is de rechtbank van oordeel dat de vordering van de officier van justitie moet worden afgewezen.

7 De beslissing

De rechtbank:

bewezenverklaring

- verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

schadevergoeding

- bepaalt dat de benadeelde partij: Gemeente Deventer, in het geheel niet-ontvankelijk is in de vordering, en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen;

tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf

- wijst af de vordering tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van de rechtbank d.d. 15 september 2015 met parketnummer 08/125 voorwaardelijk opgelegde geldboete.

Dit vonnis is gewezen door mr. F. van der Maden, voorzitter, mr. G.H. Meijer en mr. B.T.C. Jordaans, rechters, in tegenwoordigheid van W. van Goor, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 26 april 2017.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature