< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

benoeming vereffenaar

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK OOST-BRABANT

Civiel Recht

Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rekestnummer: C/01/315220 / EX RK 16-209

Beschikking van 11 april 2017

in de zaak van

ANNA GERARDA MARIA GRUNDEKEN,

wonende te Oss,

verzoekster,

advocaat mr. L.M.P. van Zandvoort te Oss,

tegen

1 RONALD GIJSBERTUS JOHANNES RUTTEN BIJ- OF MEERGENAAMD VERBEEK,

wonende te Oss,

2. MARCEL WILHELMUS GERARDUS RUTTEN BIJ-OF MEERGENAAMD VERBEEK,

wonende te Rosmalen,

3. JOHANNES MARIA HENDRIKS,

wonende te Heel,

4. ARNOLDUS WILHELMUS MARIA MERKX,

wonende te Uden,

5. CATHARINA THEODORA MARIA MERKX,

wonende te Zoetermeer,

6. FRANCISCUS JOHANNES MARIA MERKX,

wonende te Zeeland,

7. ELISABETH JOHANNA MERKX,

wonende te ’s-Hertogenbosch,

8. JOHANNA WILHELMINA ADRIANA MERKX,

wonende te Oss,

9. WILHELMINA JOHANNA MARIA MERKX,

wonende te Lierop,

10. GIJSBERTUS GERARDUS ARNOLDUS MERKX,

wonende te Helmond,

11. GIJSBERTUS ALBERTUS FRANCISCUS PETER MERKX,

wonende te Helmond,

12. WILHELMINA MARIA REGINA MERKX,

wonende te Bakel,

13. HENDRIKA CLARA MARIA MERKX,

wonende te Deurne,

14. YVONNE WILHELMINA JOHANNA HENDRIKA MERKX,

wonende te Tilburg,

15. BRIGITTA JOHANNA GIJSBERDINA ANTONIA MERKX,

wonende te Rosmalen,

16. CHRISTINA VAN HASSEL,

wonende te Breda,

17. MARIA REGINA MERKX,

wonende te ’s-Hertogenbosch,

18. PETRUS GERARDUS MARIA VAN GERVEN,

wonende te Rosmalen,

19. GERARDUS JOHANNES CORNELIS BERNADETTE VAN GERVEN,

wonende te Geffen,

20. JOHANNES HENRICUS THEODORUS MARIA VAN GERVEN,

wonende te Berlicum,

21. CAROLINA CHRISTINA MARIA VAN GERVEN,

wonende te Rosmalen,

22. BRAM SJANG GEERT VAN VEGCHEL,

postadres te ’s-Hertogenbosch,

handelend als gevolmachtigde van:

Reeling Bewindvoerders B.V.,

kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch,

handelend als bewindvoerder van:

MARIA WILHELMINA HENRICA VAN GERVEN,

wonende te Rosmalen,

23. JOANNE MATTHEWS,

wonende te Seaforth Ontario, Canada,

24. MICKIE MARIA HAMILTON,

wonende te Ontario, Canada,

24. PETRUS CHRISTIANUS GERARDUS ANTONIUS MARIA VAN GERVEN,

wonende te Rosmalen,

25. WILHELMINA CATHARINA MARIA HENRICA CORNELIA VAN GERVEN,

wonende te Baexem,

26. MARIA GEERDINA GEERTRUDA CORNELIA VAN GERVEN,

wonende te Oss,

27. MARTINUS HENRICUS PETRUS MARIA VAN GERVEN,

wonende te Heesch,

28. HUBERTUS PETRUS GERARDUS KIVITS,

wonende te Baexem,

29. MARIA ADRIANA CORNELIA KIVITS,

wonende te Rosmalen,

30. PETRUS MARINUS THEODORUS KIVITS,

wonende te Nootdorp,

31. ELLY JOHANNA MARIA VAN GERVEN,

wonende te ’s-Hertogenbosch,

32. PETRUS JOHANNES MARIA VAN GERVEN,

wonende te Rosmalen,

33. C.C.M. VAN GERVEN,

wonende te Roermond,

34. KATHY KLOIBHÖFER,

wonende te Seaforth Ontario, Canada,

35. JOHN VON EUW,

wonende te Seaforth Ontario, Canada,

belanghebbenden,

1 De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het (herziene) verzoekschrift van 8 februari 2017;

de mondelinge behandeling van 4 april 2017;

2 De beoordeling

2.1.

Het verzoekschrift strekt tot benoeming van een vereffenaar in de nalatenschap van

de heer Wilbertus Albertus Maria Merkx, geboren op 9 april 1949 te Rosmalen, overleden op 25 januari 2015 te Oss, laatstelijk wonende te 5348 BH Oss, Kardinaal de Jongstraat 24a, hierna te noemen: erflater.

2.2.

Verzoekster richt zich tot de rechtbank om op grond van artikel 4:204 lid 1 sub a BW een vereffenaar te benoemen ter afwikkeling van de nalatenschap van erflater.

2.3.

Verzoekster en belanghebbenden zijn erfgenamen van erflater. Verzoekster en belanghebbenden 1 tot en met 32 hebben de nalatenschap bij akte met nummer 929/2016 bij de griffie van de rechtbank Oost-Brabant beneficiair aanvaard. Voornoemde akte is op 14 september 2016 ingeschreven in het boedelregister. Van belanghebbende sub 33 tot en met 35 is niet bekend of zij de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard. Evenmin is bekend of zij een volmacht daartoe hebben afgegeven.

2.4.

Op 4 april 2017 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij zijn verschenen mr. R. Eringa, advocaat van verzoekster en kandidaat-notaris mr. G.H. Willems.

2.5.

Alle belanghebbenden zijn opgeroepen om ter zitting van 4 april 2017 te verschijnen. De heer John von Euw, belanghebbende sub 35, is opgeroepen middels een oproep in de Staatscourant en hij heeft de rechtbank schriftelijk laten weten akkoord te gaan met benoeming van Mr. G.H. Willems tot vereffenaar in de onderhavige nalatenschap.

2.6.

Belanghebbenden sub 1 tot en met 32 hebben de rechtbank schriftelijk laten weten geen bezwaar te hebben tegen het onderhavige verzoekschrift.

2.7.

Van belanghebbende sub 33 en 34 heeft de rechtbank, hoewel zij deugdelijk zijn opgeroepen om ter zitting van 4 april 2017 te verschijnen, niets vernomen.

2.8.

Verzoekster is niet op de hoogte van de omvang van de gehele nalatenschap. De afwikkeling van de nalatenschap verkeert in een impasse nu niet bekend is of alle belanghebbenden beneficiair hebben aanvaard, danwel een volmacht hebben afgegeven.

2.9.

Gelet op het voorgaande en gelet op het feit dat mr. Willems zich bereid heeft verklaard haar benoeming als vereffenaar te aanvaarden, acht de rechtbank het verzoek met betrekking tot benoeming van een vereffenaar op de wet gegrond en dit verzoek zal dan ook worden toegewezen, behoudens het verzoek om thans al loon vast te stellen. Het verzoek om thans al loon vast te stellen van de vereffenaar, terwijl de omvang van de nalatenschap nog niet vaststaat, wordt door de rechtbank als prematuur beschouwd en zal thans worden afgewezen.

2.10.

De kosten van deze procedure en de kosten van de vereffenaar zullen, indien deze daartoe toereikend is, ten laste van de nalatenschap komen.

2.11.

Uit het oogpunt van kostenbesparing is het verzoek gedaan om te bepalen dat onderhavige beschikking tot benoeming van de vereffenaar alleen bekend wordt gemaakt op internet. De rechtbank overweegt als volgt.

De benoeming van een vereffenaar moet bekend worden gemaakt in de Staatscourant en in een of meer bij de benoeming voorgeschreven nieuwsbladen (artikel 4:206 lid 6 BW). Naar het oordeel van de rechtbank wordt geen redelijk belang gediend wanneer de (kostbare) wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking als hiervoor weergegeven wordt gevolgd. Zij zal daarom de wettelijke manier van bekendmaking niet voorschrijven. De personen die belang hebben bij het bekend worden met de inhoud van deze beschikking kunnen ook op een andere manier worden geïnformeerd. De rechtbank is van mening dat bekendmaking op internet een even goede, misschien zelfs betere mogelijkheid geeft aan iedere belanghebbende om op de hoogte komen van de financiële situatie van de nalatenschap. Dit brengt ook geen nieuwe kosten met zich mee. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken en in de digitale Staatscourant.

3 De beslissing

De rechtbank

Benoemt mr. G.H. Willems,

kandidaat-notaris te Oss,

verbonden aan Pinkse Philips Huberts Notarissen,

tot vereffenaar van de nalatenschap van:

Wilbertus Albertus Maria Merkx,

geboren op 9 april 1949 te Rosmalen,

overleden op 25 januari 2015 te Oss,

laatstelijk wonende te Oss,

3.1.

ontheft de vereffenaar van de verplichting tot bekendmaking van de benoeming van de vereffenaar in een landelijk verspreid dagblad ingevolge het bepaalde in artikel 4:206 BW ,

3.2.

draagt de vereffenaar op de benoeming bekend te maken in de digitale Staatscourant,

3.3.

draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven en deze benoeming te publiceren op www.rechtspraak.nl/uitspraken,

3.4.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

3.5.

wijst het meer of anders gevorderde af;

Deze beschikking is gegeven door mr. J.K.B. van Daalen en in het openbaar uitgesproken op 11 april 2017.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature