< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte wordt verdacht van onder meer een groot aantal oplichtingen.

Na sluiting van het onderzoek heeft de rechtbank een groot aantal vorderingen van benadeelde partijen ontvangen. Deze vorderingen zijn ruimschoots vóór de zitting bij het bureau slachtofferhulp van het openbaar ministerie binnengekomen, maar niet tijdig aan de rechtbank verstrekt. Gelet op de onvolledigheid van het onderzoek en het belang dat de benadeelde partijen hebben bij behandeling van hun vordering ter terechtzitting is de rechtbank van oordeel dat het onderzoek moet worden heropend. Opheffing van de voorlopige hechtenis gelet op artikel 67a, derde lid van het Wetboek van Strafvordering.

Uitspraaktussenvonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Strafrecht

Parketnummers: 01/839781-13, 01/820018-14, 01/840688-12, 01/249329-12 en

01/011716-13 (ter terechtzitting gevoegd)

Datum uitspraak: 12 augustus 2014

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op[1979],

thans zonder vaste woon- of verblijfplaats,

thans gedetineerd te: P.I. HvB Grave (Unit A + B).

Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 28 november 2013 (zaak met parketnummer 01/839781-13), van 21 februari 2014 (zaken met parketnummers 01/839781-13, 01/820018-14 en 01/840688-12) en van 29 juli 2014 (zaken met parketnummers 01/839781-13, 01/820018-14, 01/840688-12,

01/249329-12 en 01/011716-13).

Op 21 februari 2014 heeft de rechtbank de tegen verdachte, onder de parketnummers 01/839781-13, 01/820018-14 en 01/840688-12, aanhangig gemaakte zaken gevoegd.

Op 2 mei 2014 heeft de rechtbank de tegen verdachte, onder de parketnummers

01/249329-12 en 01/011716-13, aanhangig gemaakte zaken bij de op 21 februari 2014 gevoegde zaken gevoegd.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht.

De tenlastelegging.

De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaardingen van 1 juli 2013, 1 november 2013,

30 januari 2014 en 14 februari 2014.

Nadat de tenlastelegging in de zaak met parketnummer 01/839781-13 op de terechtzitting van 21 februari 2014 is gewijzigd, is aan verdachte in die zaak ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 21 december 2012 tot en met 22 januari 2013

te Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel en/of Deventer, in elk geval in

Nederland en/of Duitsland opzettelijk een personenauto, merk Opel , type Zafira

en voorzien van kenteken[kenteken], in elk geval enig goed, geheel of ten dele

toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan

verdachte, welk(e) goed(eren) verdachte anders dan door misdrijf, te weten als

huurder, onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

hij in of omstreeks de periode van 23 december 2012 tot en met 4 januari 2013

te Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel en/of Deventer, in

elk geval in Nederland en/of Duitsland, met het oogmerk om zich en/of (een)

ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam

en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen

en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 1] heeft bewogen tot de

afgifte van een geldbedrag (1.200 euro), in elk geval enig goed, immers heeft

hij, verdachte, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk

en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid,

sms-berichten gestuurd aan die [slachtoffer 1], inhoudende dat:

- hij, verdachte, pech had met de door hem, verdachte, van die [slachtoffer 1]

gehuurde auto en/of - dat de koppakking van de auto vervangen moest worden

en/of;

- hij, verdachte, dringend geld nodig had om de kosten te betalen en/of;

- hij, verdachte, noodgedwongen met de kinderen in een hotel moest verblijven

en de kosten hoog opliepen en/of;

- die [slachtoffer 1] met spoed geld diende over te maken op bankrekeningnummer

[bankrekeningnummer] t.n.v. verdachte en/of rekeningnummer[bankrekeningnummer] t.n.v. zijn vrouw[naam]

en/of;

- hij, verdachte, die [slachtoffer 1] een/de overgemaakt(e) bedrag(en) terug zou

storten en/of op 28 december 2012 langs zou komen om het netjes te regelen;

waardoor voornoemde [slachtoffer 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

hij op of omstreeks 01 april 2013 te Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân en/of te

Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel, in elk geval in Nederland, ter

uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om

zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen

van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer

listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 2]

te bewegen tot de afgifte van een geldbedrag (60 euro), in elk geval van enig

goed, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- gereageerd heeft op een advertentie van voornoemde [slachtoffer 2] op de website

marktplaats.nl en/of;

- aan voornoemde [slachtoffer 2] een mail heeft gestuurd dat hij, verdachte, voor 60

euro een set spiegels kon leveren en/of;

- voornoemde [slachtoffer 2] desgevraagd een foto van spiegels heeft toegestuurd

en/of;

- afspraken heeft gemaakt met voornoemde [slachtoffer 2] dat voornoemd geldbedrag

moest worden overgemaakt naar een rekeningnummer ([bankrekeningnummer]) en/of;

- zich (daarbij) heeft voorgedaan als werknemer van een demontagebedrijf

[bedrijf 1] en/of;

- een verkeerd adres ([adres] te [plaats]) heeft opgegeven;

terwijl de uitvoering van dat misdrijf niet is voltooid;

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 mei 2013

tot en met 31 mei 2013 te Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel en/of Uden

en/of Gemert en/of Tholen, in elk geval in Nederland (telkens) met het

oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het

aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of

meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 3]

en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] heeft bewogen tot de afgifte

van een auto en/of camper en/of kentekenbewijs,

immers heeft hij, verdachte,

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- contact opgenomen met en/of gereageerd op één of meer advertentie(s) van één

of meer van voornoemde perso(o)n(en) op de website marktplaats.nl, in elk

geval op internet, waarin die perso(o)n(en) hun personenauto en/of camper te

koop aanboden en/of

- zich uitgegeven als [naam] en/of;

- zich voorgedaan als autohandelaar en/of garagehouder en/of een bedrijspas

(per foto) getoond (en op die manier als bonafide koper) en/of;

- toegezegd het overeengekomen bedrag over te maken op de rekening(en) van

voornoemde perso(o)n(en) en/of;

- vanaf zijn mobiele telefoon een foto van een afschrift en/of

bankoverschrijving heeft getoond en/of gestuurd en/of de ING -site heeft

getoond, waarop te zien was/leek, dat het overeengekomen bedrag was

overgeschreven naar voornoemde persoon en/of;

- een koopovereenkomst en/of vrijwaringsbewijs ingevuld;

waardoor voornoemde perso(o)n(en) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 10 mei 2013 tot en met 31 mei 2013 in na te

noemen plaatsen, in elk geval in Nederland, een beroep of een gewoonte heeft

gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige

betaling zich en/of (een) ander(en) de beschikking over die goederen te

verzekeren, hebbende verdachte, telkens met voormeld oogmerk, de navolgende

goederen - op tijd en plaats daarbij vermeld - gekocht, te weten:

- een personenauto, merk Seat , type Ibiza, voorzien van kenteken [kenteken], in

de periode van 10 mei 2013 tot en met 13 mei 2013 te Berlicum, gemeente

Sint-Michielsgestel en/of Uden en/of;

- een personenauto, merk Fiat , type Punto, voorzien van kenteken [kenteken] in

de periode van 31 mei 2013 tot en met 7 juni 2013 te Berlicum, gemeente

Sint-Michielsgestel en/of;

- een camper, merk Fiat, type 280, voorzien van kenteken [kenteken] te

Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel en/of Tholen;

hij in of omstreeks de periode van 18 februari 2012 tot en met 22 februari

2012 te Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel, althans in Nederland, een

schadeformulier - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig

feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte

valselijk op voornoemd schadeformulier vermeld dat hij, verdachte, op 18

februari 2012 (omstreeks 15:45 uur) betrokken was bij een aanrijding in

Berlicum, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te

gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2013 tot en met 16 juli 2013 te

Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel en/of Hoogland, gemeente Amersfoort, in

elk geval in Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)

wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van

een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door

een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, immers heeft hij,

verdachte, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk

en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- contact opgenomen met en/of gereageerd op een advertentie van voornoemde

perso(o)n(en) op de website marktplaats.nl, in elk geval op internet, waarin

die perso(o)n(en) een caravan (merk Kip; type KT 330) te huur aanbo(o)d(en)

en/of

- zich voorgedaan als [naam] en/of

- zich voorgedaan als medewerker van een autogarage ([bedrijf 2]) en/of

- bij het contact met voornoemde [slachtoffer 8] aangegeven dat hij, verdachte, met

spoed een caravan zocht voor klanten en/of;

- met voornoemde [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 6] een contract heeft opgesteld

en/of heeft afgesproken het overeengekomen bedrag via internetbankieren over

te maken naar [slachtoffer 8] en zich aldus voorgedaan als (bonafide) huurder;

waardoor voornoemde perso(o)n(en) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of

zou kunnen leiden:

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2013 tot en met 16 juli 2013 te

Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel en/of Hoogland, gemeente Amersfoort, in

elk geval in Nederland, opzettelijk een caravan, merk Kip, type KT330,

voorzien van kenteken [kenteken], in elk geval enig goed, geheel of ten dele

toebehorende aan [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander

of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren) verdachte anders dan door

misdrijf, te weten als huurder, onder zich had, wederrechtelijk zich heeft

toegeëigend.

Aan verdachte is in de zaak met parketnummer 01/820018-14 ten laste gelegd dat:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 oktober

2012 tot en met 26 juli 2013 te Rotterdam en/of Groningen en/of Papendrecht

en/of Warmenhuizen, gemeente Schagen en/of Renesse, gemeente

Schouwen-Duiveland en/of Helmond en/of Weert en/of Den haag en/of Ammerzoden,

gemeente Maasdriel en/of Avenhorn, gemeente Koggenland en/of Godlinze,

gemeente Delfzijl en/of Hazerswoude-Dorp, gemeente Alphen aan den Rijn en/of

Wageningen en/of Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel, in elk geval in

Nederland (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)

wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van

een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door

een samenweefsel van verdichtsels,

1.

[slachtoffer 9] (dossier pagina 65) en/of

2.

[slachtoffer 10] (dossier pagina 72) en/of

3.

[slachtoffer 11] (dossier pagina 78) en/of

4.[slachtoffer 12] (dossier pagina 87) en/of

5.

[slachtoffer 13] (dossier pagina 93) en/of

6.

[slachtoffer 14] (dossier pagina 99) en/of

7.

[slachtoffer 15] (dossier pagina 111) en/of

8.

[slachtoffer 16] (dossier pagina 127) en/of

9.

[slachtoffer 17] (dossier pagina 132) en/of

10.

[slachtoffer 18] (dossierpagina 139) en/of

11.

[slachtoffer 19] (dossier pagina 144) en/of

12.

[slachtoffer 20] (dossier pagina 162)

heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, in elk geval van enig goed,

immers heeft hij, verdachte, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk

weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid

- contact opgenomen met en/of gereageerd op één of meer advertentie(s) van één

of meer van voornoemde perso(o)n(en) op de website marktplaats.nl, in elk

geval op internet, waarin die perso(o)n(en) aangaven op zoek te zijn naar één

of meer auto-onderde(e)l(en), in elk geval op internet en/of

- zich voorgedaan als (bonafide) aanbieder en/of verkoper van één of meer

auto-onderde(e)l(en) en/of

- zich voorgedaan als eigenaar en/of medewerker van een autobedrijf en/of

[bedrijf 1] demontagebedrijf en/of een (auto)demontagebedrijf en/of

autosloperij [bedrijf 1] en/of een (auto)sloopbedrijf en/of

- gebruik gemaakt van het/de e-mailadres(sen) [mailadres 1] en/of

[mailadres 2] en/of [mailadres 3] en/of

[mailadres 4] en/of

- voornoemde perso(o)n(en) toegezegd en/of laten weten dat één of meer

auto-onderdelen zouden worden toegestuurd na betaling van een overeengekomen

geldbedrag op rekeningnummer [bankrekeningnummer],

waardoor voornoemde perso(o)n(en) werd(en) bewogen tot

bovenomschreven afgifte;

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 26 juli 2013

tot en met 24 augustus 2013 te Wagenening en/of Zeist en/of Berlicum, gemeente

Sint-Michielsgestel, in elk geval in Nederland (telkens) met het oogmerk om

zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen

van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer

listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 21]

en/of [slachtoffer 22] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, in elk

geval van enig goed, immers heeft/is hij, verdachte, met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid

- op de website marktplaats.nl, in elk geval op internet een advertentie

geplaatst waarin een Ipad te koop werd aangeboden en/of

- met voornoemde persoon een prijs voor de aankoop van genoemd goed

overeengekomen en/of voornoemde persoon zijn, verdachtes, rekeningnummer

gegeven waarop het overeengekomen geldbedrag overgemaakt diende te worden en

zich aldus voorgedaan als een (bonafide) aanbieder/verkoper en/of

- bij het contact met voornoemde [slachtoffer 21] aangegeven dat die [slachtoffer 21] de Ipad niet

op kon komen halen, omdat hij, verdachte het druk had en/of een eigen zaak had

en/of zijn dochter in het ziekenhuis lag en/of

- zich bij het (e-mail)contact met voornoemde [slachtoffer 22] voorgedaan als '[naam]',

waardoor voornoemde perso(o)n(en) werd(en) bewogen tot

bovenomschreven afgifte;

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 december

2012 tot en met 29 april 2013 te Beverwijk en/of Emmen en/of Meppel en/of

Purmerend en/of Tuitjenhorn, gemeente Schagen en/of Otterlo, gemeente Ede

en/of Beneden-Leeuwen en/of Hasselt, gemeente Zwartewaterland en/of

Hurdegaryp, gemeente Tytsjerksteradiel en/of Bolsward en/of Wijster, gemeente

Midden-Drenthe en/of Hilversum en/of Zaandam en/of Voorburg, gemeente

Leidschendam-Voorburg en/of Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel, in elk

geval in Nederland tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans

alleen (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)

wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van

een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door

een samenweefsel van verdichtsels,

1.[slachtoffer 23] (dossier pagina 189) en/of

2.

[slachtoffer 24] (dossier pagina 194) en/of

3.

[slachtoffer 25] (dossier pagina 200) en/of

4.

[slachtoffer 26] (dossier pagina 205) en/of

5.

[slachtoffer 27] (dossier pagina 210) en/of

6.

[slachtoffer 28] (dosssierpagina 216) en/of

7.

[slachtoffer 29] (dossier pagina 221) en/of

8.

[slachtoffer 30] (dossier pagina 226) en/of

9.

[slachtoffer 31] (dossier pagina 234) en/of

10.

[slachtoffer 32] (dossier pagina 239) en/of

11.

[slachtoffer 33] (dossier pagina 243) en/of

12.

[slachtoffer 34] (dossier pagina 249) en/of

13.

[slachtoffer 35] (dossier pagina 254) en/of

14.

[slachtoffer 36] (dossier pagina 259)

Heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, in elk geval van enig

goed, immers heeft hij, verdachte en/of zijn mededader(s), met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid,

- contact opgenomen met en/of gereageerd op één of meer advertentie(s) van één

of meer van voorgenoemde perso(o)n(en) op de website marktplaats.nl, in elk

geval op internet, waarin die perso(o)n(en) aangaven op zoek te zijn naar één

of meer auto-onderde(e)l(en) en/of

- zich voorgedaan als (bonafide) aanbieder en/of verkoper van één of meer

auto-onderde(e)l(en) en/of

- zich voorgedaan als eigenaar en/of medewerker van een automontagebedrijf

en/of een autobedrijf en/of autosloperij [bedrijf 1] sloop en/of een

(auto)sloopbedrijf en/of

- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/[naam]

en/of

- gebruik gemaakt van een (vals) bank - en/of girorekeningnummer, te weten[bankrekeningnummer]

ten name van[naam] en/of

- voornoemde perso(o)n(en) toegezegd en/of laten weten dat één of meer

auto-onderdelen zouden worden toegestuurd na betaling van een overeengekomen

geldbedrag op rekeningnummer

waardoor voornoemde perso(o)n(en) werd(en) bewogen tot

bovenomschreven afgifte;

(betreft aangiftes paginanummer 152 en 170)

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 8 februari

2013 tot en met 25 februari 2013 te Waalwijk en/of Almere en/of Hellevoetsluis

en/of Ijsselmuiden, gemeente Kampen en/of Enschede en/of Hoogerheide, gemeente

Woensdrecht en/of Huizen en/of Bergen op Zoom en/of Hattem en/of Holwierde,

gemeente Delfzijl en/of Boskoop en/of Tuitjenhorn, gemeente Schagen en/of

Ochten, gemeente Neder-Betuwe en/of Wierden en/of Berlicum, gemeente

Sint-Michielsgestel, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met

(een) ander(en), althans alleen (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een)

ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam

en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen

en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

1.[slachtoffer 37] (dossier pagina 268)

2.[slachtoffer 38] (dossier pagina 273)

3.[slachtoffer 39] (dossier pagina 278)

4.[slachtoffer 40] (dossier pagina 282)

5.[slachtoffer 41] (dossier pagina 288)

6.[slachtoffer 42] (dossier pagina 293)

7.[slachtoffer 43] (dossier pagina 299)

8.[slachtoffer 44] (dossier pagina 304)

9.[slachtoffer 45] (dossier pagina 315)

10.[slachtoffer 46] (dossier pagina 320)

11.[slachtoffer 47] (dossier pagina 325)

12.[slachtoffer 48] (dossier pagina 332)

13.[slachtoffer 49] (dossier pagina 337)

14.[slachtoffer 50] (dossier pagina 342)

Heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, in elk geval van enig

goed, immers heeft hij, verdachte en/of zijn mededader(s), met vorenomschreven

oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk

en/of in strijd met de waarheid,

- contact opgenomen met en/of gereageerd op één of meer advertentie(s) van één

of meer van voorgenoemde perso(o)n(en) op de website marktplaats.nl en/of

onderdelenlijn.nl, in elk geval op internet, waarin die perso(o)n(en) aangaven

op zoek te zijn naar één of meer auto-onderde(e)l(en) en/of

- zich voorgedaan als (bonafide) aanbieder en/of verkoper van één of meer

auto-onderde(e)l(en) en/of

- zich voorgedaan als eigenaar en/of medewerker van een (auto)sloopbedrijf

en/of

- zich voorgedaan als [naam] en/of [naam] en/of [naam]

en/of

- gebruik gemaakt van e-mailadres[mailadres 5] en/of

- gebruik gemaakt van een (vals) bank - en/of girorekeningnummer, te weten

[bankrekeningnummer], ten name van [naam] en/of

- voornoemde perso(o)n(en) toegezegd en/of laten weten dat één of meer

auto-onderdelen zouden worden toegestuurd na betaling van een overeengekomen

geldbedrag op rekeningnummer

waardoor voornoemde perso(o)n(en) werd(en) bewogen tot

bovenomschreven afgifte.

Aan verdachte is in zaak met parketnummer 01/840688-12 ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 5 september 2012 te Berlicum, gemeente

Sint-Michielsgestel, opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 51]

), heeft geslagen en/of geduwd, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of

pijn heeft ondervonden;

Nadat de tenlastelegging in de zaak met parketnummer 01/249329-12 op de terechtzitting van 29 juli 2014 is gewijzigd, is aan verdachte in die zaak ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 11 mei 2012 te Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel

opzettelijk heeft afgeleverd en/of voorhanden gehad een valse of vervalste

inkoopbon - zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit

te dienen -, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit

geschrift bestemd was voor gebruik als ware het/zij echt en onvervalst,

immers - zakelijk weergegeven - was op die inkoopbon de handtekening van

[slachtoffer 52] gebruikt zonder toestemming van die [slachtoffer 52] en/of

waren op die inkoopbon de (adres)gegevens van [bedrijf 3] onjuist ingevuld;

2.

hij op of omstreeks 13 april 2012 te ’s-Hertogenbosch en/of te Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel opzettelijk heeft afgeleverd en/of voorhanden gehad een valse of vervalste

inkoopverklaring - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs

van enig feit te dienen -, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden

dat dit geschrift bestemd was voor gebruik als ware het/zij echt en

onvervalst, immers was - zakelijk weergegeven - deze inkoopverklaring niet

door [slachtoffer 53] opgemaakt.

Aan verdachte is in de zaak met parketnummer 01/011716-13 ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 19 augustus 2012 te Berlicum, gemeente

Sint-Michielsgestel met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)

wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van

een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door

een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 54] heeft bewogen tot de

afgifte van een geldbedrag, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid een telefoon,

Iphone 4s, per adververtentie op het internet, te weten op de verkoopsite

www.marktplaats.nl, te koop aangeboden, waarbij hij, verdachte, gebruik

maakte van de valse naam ([naam]), althans een andere naam dan die van

verdachte en/of (vervolgens) telefonisch contact heeft gehad met voornoemd

persoon over de verkoop van de telefoon en/of (vervolgens)met voornoemd

persoon een (mondelinge) koopovereenkomst heeft afgesloten, terwijl hij,

verdachte, niet de intentie had, dan wel niet in staat was om zijn plicht met

betrekking tot de overeenkomst, te weten de levering van de telefoon, na te

komen, waardoor [slachtoffer 54] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Heropening.

De zaken met bovengenoemde parketnummers zijn op de terechtzitting van 29 juli 2014 inhoudelijk behandeld. Op deze terechtzitting zijn onder meer meerdere vorderingen van benadeelde partijen besproken. De voorzitter heeft het onderzoek ter terechtzitting op 29 juli 2014 gesloten.

Op 30 juli 2014 heeft de rechtbank kennisgenomen van een groot aantal vorderingen van benadeelde partijen. Blijkens het verhandelde ter zitting van 29 juli 2014 waren de rechtbank, de officier van justitie en de verdediging niet op de hoogte van de indiening van deze vorderingen. Het gaat om vorderingen ingediend in de zaak met parketnummer 01/820018-14 door:

- [slachtoffer 9];

- [slachtoffer 10]/[bedrijf 4];

- [slachtoffer 11];

- [slachtoffer 55];

- [slachtoffer 17];

- [slachtoffer 18];

- [slachtoffer 21];

- [slachtoffer 22];

- [slachtoffer 24];

- [slachtoffer 25];

- [slachtoffer 27];

- [slachtoffer 30];

- [slachtoffer 31];

- [slachtoffer 37];

- [slachtoffer 38];

- [slachtoffer 41];

- [slachtoffer 44];

- [slachtoffer 56] / [slachtoffer 46];

- [slachtoffer 57];

- [slachtoffer 49] en

- [slachtoffer 50].

Voorts heeft de rechtbank een gewijzigd voegingsformulier van [slachtoffer 29] en een herzien voegingsformulier van[slachtoffer 23] ontvangen.

De rechtbank is, gelet op de stempel die op deze voegingsformulieren staat, gebleken dat de voegingsformulieren van [slachtoffer 9], [slachtoffer 10]/[bedrijf 4], [slachtoffer 11], [slachtoffer 55], [slachtoffer 17], [slachtoffer 18], [slachtoffer 22], [slachtoffer 25], [slachtoffer 27], [slachtoffer 30], [slachtoffer 31], [slachtoffer 37], [slachtoffer 38], [slachtoffer 41],

[slachtoffer 44], [slachtoffer 56] / [slachtoffer 46], [slachtoffer 57] en [slachtoffer 49] reeds in februari 2014 bij bureau slachtofferhulp van het openbaar ministerie zijn binnengekomen. Verder is de rechtbank gebleken dat het voegingsformulier van [slachtoffer 24] reeds in maart 2014 en het voegingsformulier van [slachtoffer 50] reeds in mei 2014 bij bureau slachtofferhulp van het openbaar ministerie zijn binnengekomen. Op het voegingsformulier van [slachtoffer 21] staat geen stempel met de datum van binnenkomst, maar wel is gebleken dat dit voegingsformulier op 27 februari 2014 door de benadeelde partij is ondertekend.

De rechtbank betreurt het zeer dat deze vorderingen ruimschoots voor de zitting bij bureau slachtofferhulp van het openbaar ministerie zijn binnengekomen, maar niet tijdig aan de rechtbank zijn verstrekt.

De rechtbank is van oordeel dat, nu de bovengenoemde vorderingen van de benadeelde partijen niet ter terechtzitting aan de orde zijn gesteld, het onderzoek ter terechtzitting niet volledig is geweest. Gelet op deze onvolledigheid en het belang dat de benadeelde partijen hebben bij behandeling van hun vordering ter terechtzitting, is de rechtbank van oordeel dat het onderzoek zal dienen te worden heropend.

Opheffing van de voorlopige hechtenis.

De raadsvrouwe van verdachte heeft verzocht de voorlopige hechtenis op te heffen.

De rechtbank is van oordeel dat artikel 67a, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering thans aan de orde is en zal de voorlopige hechtenis van verdachte dan ook met ingang van heden opheffen.

DE UITSPRAAK

- heropent het onderzoek;

- beveelt dat het onderzoek op een nader te bepalen terechtzitting zal worden hervat (op een zitting van mrs. Van Dellen, Van Gameren en Sangers-de Jong);

- beveelt de oproeping van verdachte tegen het tijdstip van de nadere terechtzitting met

kennisgeving van dat tijdstip aan de raadsvrouwe van verdachte;

- beveelt de kennisgeving van het tijdstip van de nadere terechtzitting aan de benadeelden;

- heft op het bevel voorlopige hechtenis met ingang van heden.

Stelt de stukken met dat doel in handen van de officier van justitie.

Dit vonnis is gewezen door:

mr. P.J.H. van Dellen, voorzitter,

mr. H.A. van Gameren en mr. C.J. Sangers- de Jong, leden,

in tegenwoordigheid van mr. F. van Hulst, griffier,

en is uitgesproken op 12 augustus 2014.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature