< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

erfrecht

UitspraakRECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie [geboorteplaats]

zaak/rolnr.: 3650107 / EZ VERZ 14-218

beschikking d.d. 24 februari 2015

op het verzoek ex artikel 4:208 lid 1 BW

in de nalatenschap van

[erflater] , geboren in de gemeente [geboorteplaats] op [geboortedag 2], overleden in de gemeente [geboorteplaats] op [zzz], laatst gewoond hebbende te 8934 CA [geboorteplaats], [adres], hierna ook te noemen de erflater,

ingediend door

Mr. Cornelis Krijger,

notaris te [geboorteplaats],

in zijn hoedanigheid van vereffenaar van voormelde nalatenschap,

advocaat: mr. L. Ahlers,

strekkende tot benoeming van een rechter-commissaris.

Procedure

Het verzoek is ingediend op 28 november 2014.

De behandeling van het verzoekschrift heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van dinsdag 17 februari 2015. Verschenen zijn de vereffenaar, mr. L. Ahlers en [erfgename], erfgename.

De beoordeling

De vereffenaar heeft ter toelichting op zijn verzoek gesteld dat hij belang heeft bij benoeming van een rechter-commissaris, omdat een aan de zaak gekoppelde rechter-commissaris voor hem een vast aanspreekpunt zal zijn, terwijl hij anders te maken zou krijgen met een medewerker van de griffie. Een rechter-commissaris zal dan ook, aldus de vereffenaar, toegankelijker zijn dan een kantonrechter en met een rechter-commissaris zal een eenvoudigere, snellere en directere vorm van overleg mogelijk zijn, terwijl hij er waarschijnlijk ook iets meer verstand van heeft.

De vereffenaar wijst erop dat er haken en ogen aan de vereffening van de nalatenschap zitten, in verband met het feit dat sprake is -kort samengevat- van een gelegateerde zweefmolen, een ongelukkig geformuleerd testament, een legataris zonder geld , een legitimaris en een erfgenaam.

Naar het oordeel van de rechtbank geven de door vereffenaar genoemde gegevens betreffende de nalatenschap geen aanleiding voor benoeming van een rechter-commissaris. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat de vereffenaar een notaris is, en als zodanig ter zake van de afwikkeling van nalatenschappen, inzonderheid ook de vereffening daarvan, voldoende onderlegd mag worden geacht om vereffeningen van enige complexiteit ter hand te nemen, zonder veelvuldig ruggenspraak te hoeven plegen met een rechter-commissaris. Voorts geniet de vereffenaar ook thans reeds het toezicht van de kantonrechter, waarbij zij opgemerkt dat de vereffenaar geen zaken heeft genoemd die een grotere kundigheid vereisen dan de kantonrechter bezit (en die mogelijk benoeming van een ter zake gespecialiseerde rechter als rechter-commissaris aangewezen zouden maken).

Bij dit laatste zij opgemerkt dat voor zover de vereffenaar veronderstelt dat de kantonrechter minder toegankelijk is dan een rechter-commissaris (en dat contact en overleg met de kantonrechter stroever en langzamer pleegt te verlopen), deze veronderstelling op een misvatting berust.

Het verzoek zal dan ook worden afgewezen.

Beslissing

De rechtbank:

wijst het verzoek af.

Aldus gegeven te [geboorteplaats] en in het openbaar uitgesproken op 24 februari 2015 door

mr. J.E. Biesma, rechter, in tegenwoordigheid van de griffier.

c 18.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature