< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vereffenaar nalatenschap.

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rekestnummer: C/09/486363 / HA RK 15-140

Beschikking van 16 april 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap

ABN AMRO BANK N.V.,

als rechtsopvolger van de naamloze vennootschap Fortis Bank (Nederland) N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

advocaat mr. L.C.A. van Bokhoven te Rosmalen.

1 Het verzoek en de beoordeling

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar van de nalatenschap van Willempje Hendrika Kramer, geboren op 11 maart 1948 te Vlissingen, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 20 maart 2014.

Verzoekster voert het volgende aan. Alle bekende erfgenamen hebben de nalatenschap van erflaatser verworpen. De nalatenschap is aldus onbeheerd. Verzoekster heeft met erflaatster een hypothecaire geldlening gesloten waarbij het recht van eerste hypotheek is verleend op het appartement aan het [adres] te [gemeente]. Na het overlijden van erflaatster zijn er hypotheekachterstanden ontstaan. De hypotheekschuld, inclusief achterstanden, bedraagt per 22 december 2014 € 160.277,78. De dagrente bedraagt € 23,94. Verzoekster wenst over te gaan tot (executoriale) verkoop van het appartement en verzoekt daarom een vereffenaar te benoemen.

De rechtbank overweegt dat de executiewaarde van het appartement blijkens overgelegd taxatierapport van 18 december 2014 wordt getaxeerd op een bedrag van € 97.500,--, terwijl de marktwaarde wordt getaxeerd op een bedrag van € 145.000,--. Verzoekster heeft er, gelet op de hoogte van haar vordering, belang bij dat het appartement onderhands danwel executoriaal wordt verkocht. Gelet op de hoogte van de hypotheekschuld zal er geen overwaarde zijn die over eventuele andere schuldeisers zou moeten worden verdeeld.

De voorgestelde vereffenaar heeft zich schriftelijk bereid verklaard een benoeming als zodanig te aanvaarden.

Verzoekster heeft uit het oogpunt van kostenbesparing verzocht om de vereffenaar te ontslaan van zijn publicatieplicht als bedoeld in artikel 4:206 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de beschikking alleen bekend te maken op internet. De rechtbank zal dit verzoek toewijzen. Verzoekster heeft immers de verwachting dat de lasten van de nalatenschap de baten ruimschoots zullen overtreffen. De wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking is kostbaar, terwijl belanghebbenden via internet kosteloos op een even goede en wellicht zelfs betere wijze kunnen worden geïnformeerd. De bekendmaking van de beschikking zal plaatsvinden op rechtspraak.nl/uitspraken. Deze wijze van bekendmaking komt in de huidige tijd beter tegemoet aan de bedoeling van de wetgever, dan de wijze van bekendmaking via publicatiemiddelen uit de tijd waarin het huidige erfrecht werd ontworpen, toen de toegang tot internet nog niet algemeen was.

Het verzoek is op de wet gegrond en zal als na te melden worden toegewezen.

2 De beslissing

De rechtbank:

- benoemt mr. Benjamin Johannes Groenhuijzen, advocaat te Rosmalen, kantoorhoudende aan de Edelweisstraat 5 (postadres: Postbus 255, 5240 AG Rosmalen), tot vereffenaar van de nalatenschap van Willempje Hendrika Kramer, geboren op 11 maart 1948 te Vlissingen, laatstelijk wonende te Den Haag, aldaar overleden op 20 maart 2014,

- draagt de griffier op de benoeming van deze vereffenaar onverwijld in het boedelregister in te schrijven,

- ontheft de vereffenaar van de publicatieplicht als bedoeld in artikel 4:206 lid 6 BW ,

- verstaat dat deze beschikking bekend gemaakt zal worden door plaatsing op rechtspraak.nl/uitspraken,

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.H.I.J. Hage en in het openbaar uitgesproken op 16 april 2015.

type: 206

coll:


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature