< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Veroordeling tot 15 maanden gevangenisstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk met toezicht van de reclassering ter zake van grooming, seks met minderjarige en bezit kinderporno.

Op basis van de inhoud van gevoerde chatgesprekken tussen verdachte en slachtoffer acht de rechtbank het meermalen seksueel binnendringen bewezen. De verklaring van verdachte dat bij wijze van spel werd gechat over seksuele handelingen tijdens de ontmoetingen met het slachtoffer acht de rechtbank ongeloofwaardig. UIt deze chatgesprekken blijkt ook het oogmerk om seksuele handelingen met het slachtoffer te gaan verrichten. De verklaring van het slachtoffer wordt betrouwbaar geacht.

Voorwaardelijk opzet op bezit kinderporno door zich er niet van te vergewissen dat hij bij het voortzetten van het downloaden en opslaan van pornografisch materiaal nog meer kinderporno zou ontvangen.

UitspraakRECHTBANK BREDA

Sector strafrecht

parketnummer: 800601-12

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 4 december 2012

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [datum en plaats]

wonende te [adres]

raadsman mr. D.T. Stoof, advocaat te Breda

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 20 november 2012, waarbij de officier van justitie, mr. Smale, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

1. in de periode van 1-8-2011 tot en met 11-6-2012 kinderporno heeft verspreid dan wel in zijn bezit heeft gehad en daar een gewoonte van heeft gemaakt;

2. in de periode van 1-1-2012 tot en met 5-3-2012 meermalen seksueel is binnengedrongen in het lichaam van een 13-jarig meisje;

3. in de periode van 1-12-2011 t/m 5-3-2012 via internet en sms-en een ontmoeting met seksuele strekking heeft voorgesteld aan een 13-jarig meisje.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte alle ten laste gelegde feiten heeft begaan.

Zij baseert zich daarbij naast de aangifte van [slachtoffer 1] met betrekking tot de feiten 2 en 3 op de verklaring van verdachte:

- dat hij een profiel had aangemaakt waarin hij zich uitgaf voor een 17-jarige jongen om contact te kunnen maken met meisjes van 13, 14 of 15 jaar;

- dat hij in chatgesprekken met [slachtoffer 1] heeft gesproken over seksuele handelingen en dat die verklaring redelijk overeenkomt met wat [slachtoffer 1] daarover verklaart;

- dat hij soortgelijke chatgesprekken met andere meisjes heeft gehad.

De officier van justitie ziet geen reden om te twijfelen aan het waarheidsgehalte van de verklaring van aangeefster [slachtoffer 1]. De overtuiging haalt de officier van justitie ook uit de omstandigheid dat de afspraak van verdachte als 29-jarige man met een meisje van 13 jaar in een auto op een afgelegen plek, gecombineerd met de inhoud van de chatgesprekken met [slachtoffer 1], naar zijn uiterlijke verschijningsvormen maar één ding kan betekenen, namelijk dat verdachte het oogmerk had om seksuele handelingen te plegen met [slachtoffer 1]. Op grond daarvan acht zij de feiten 2 en 3 wettig en overtuigend bewezen.

Ten aanzien van feit 1 overweegt de officier van justitie dat niet betwist wordt dat 40 “accessible” films met kinderporno op de laptop en de harddisk van verdachte zijn aan-getroffen. Het betreft vooral kinderporno met meisjes van 10 tot 14 jaar. Verdachte heeft daarover verklaard dat hij wist dat het af en toe als bijvangst meekwam met andere downloads.

Met betrekking tot deze films acht de officier van justitie in elk geval voorwaardelijk opzet op het bezit aanwezig. Zij vraagt vrijspraak voor de overige afbeeldingen en films omdat niet vast te stellen is of verdachte die films bekeken heeft.

4.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van de feiten 1, 2 en 3.

Hij mist de overtuiging dat aangeefster de waarheid spreekt. Niet alleen verdachte ontkent dat hij seksuele handelingen heeft gepleegd met [slachtoffer 1], haar ouders geloven haar ook niet, bijvoorbeeld over haar bewering dat zij anale seks heeft gehad met verdachte. Ook over hoe [slachtoffer 1] in de auto zat toen zij door haar vader en broer werd aangetroffen tijdens de laatste afspraak lopen de verklaringen uiteen. Opmerkelijk is dat de broer in eerste instantie zei dat ze halfnaakt in de auto zat, maar dat hij daar bij de rechter-commissaris weer op terug is gekomen. Ook is gebleken dat [slachtoffer 1] nog altijd iedere dag liegt tegen haar ouders, met name over het feit dat ze elke dag sms-contact heeft met de ex-vriend van haar zus, een man van 26 jaar. [slachtoffer 1] zegt dat ze met hem gezoend heeft.

[slachtoffer 1] heeft meerdere malen gelogen. Misschien is ze een rancuneus meisje.

Daar komt ten aanzien van feit 2 nog bij dat, wanneer [slachtoffer 1] daadwerkelijk gepenetreerd zou zijn, de huisarts daar iets van had moeten merken, maar de huisarts ziet niets bij de anus. Dat rijmt niet met de aangifte.

Met betrekking tot feit 3 merkt de raadsman nog op dat het verdachte vrijstaat om met andere meisjes c.q. vrouwen chatgesprekken met een seksuele lading te hebben en dat dit niet betekent dat hij in het contact met [slachtoffer 1] de bedoeling had om seks met haar te hebben. Hij noemt de overweging van de officier van justitie om die andere chatgesprekken bij het bewijs te betrekken een zwaktebod.

Overigens zitten die chatgesprekken, althans de inhoud daarvan, niet in het dossier. Er is veel door verdachte en [slachtoffer 1] gechat, elke dag weer en er is veel besproken.

Volgens de raadsman staat niet vast dat verdachte het oogmerk had om ontucht te plegen met [slachtoffer 1]. Alles wat op internet tussen [slachtoffer 1] en verdachte werd besproken op seksueel gebied was een geintje en heeft in werkelijkheid niet plaatsgevonden. Verdachte vindt het wel stom dat hij daarin is meegegaan.

De raadsman komt met betrekking tot feit 1 in elk geval, evenals de officier van justitie, tot vrijspraak voor zover het de 6626 foto’s en 5381 films betreft die zich in de “unallocated clusters” bevonden. Dan blijven er nog 40 films over die zijn aangetroffen op de laptop. Het gaat hier niet alleen om meisjes tussen de 10 en 14 jaar, zoals de officier van justitie, suggereert, maar ook om meisjes tussen de 15 en 17 jaar en tussen de 4 en 11 jaar. Verdachte heeft verklaard dat hij geen wetenschap had van het bestaan van die films. Hij kon weliswaar bij die films komen, maar niet staat vast dat hij het opzet had op het bezit van die films. Verdachte heeft die bestanden weggeklikt. Bovendien staat niet vast dat de bestanden die hij deels gezien heeft en die hij heeft weggeklikt, de bestanden zijn die op de laptop zijn aangetroffen. Derhalve dient verdachte ook met betrekking tot die 40 films te worden vrijgesproken van het bezit daarvan.

4.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank kiest er om redenen van leesbaarheid en chronologie voor om de feiten in een andere volgorde te behandelen dan deze op de tenlastelegging staan.

Feiten 2 en 3

Verdachte is woonachtig in [woonplaats]. Hij heeft met behulp van een computer op de website ‘Tagged’ een profiel aangemaakt waarbij hij als leeftijd ’17 jaar’ heeft ingevuld. Op die manier kon hij chatten met personen tot een leeftijd van 19 jaar oud. Eind 2011 heeft verdachte via Tagged contact gezocht met [slachtoffer 1] ([slachtoffer 1]), geboren [geboortedatum]. Daarbij heeft verdachte gebruik gemaakt van zijn computer en voornoemd profiel en zich aanvankelijk voorgedaan als 17 jaar oud. In de periode daarna hebben verdachte en [slachtoffer 1] telefoonnummers uitgewisseld en heeft verdachte meermalen contact gehad met [slachtoffer 1] via MSN en Tagged. Dit bestond uit chat- en e-mailcontacten. Ook heeft verdachte telefonisch contact gehad met [slachtoffer 1] en foto’s van zichzelf aan haar gestuurd en foto’s van [slachtoffer 1] ontvangen.

20 februari 2012 zij[broer van het slachtoffer]m broer] en zijn vader naar natuurgebied ’t Beneden Sas te Dinteloord gereden op zoek naar [slachtoffer 1]. In het natuurgebied ziet [broer van het slachtoffer] [slachtoffer 1] samen met een man, die later verdachte blijkt te zijn, op de achterbank van een auto zitten.

[slachtoffer 1] is vervolgens een tweetal keer in de studio verhoord. Zij heeft verklaard dat zij tijdens voornoemde sms-, tagged- en MSN-contacten met verdachte heeft afgesproken om elkaar te ontmoeten. Dit heeft in ieder geval drie keer plaatsgevonden in natuurgebied ’t Beneden Sas. Verdachte heeft haar bij enkele van die ontmoetingen een aantal cadeautjes gegeven, te weten een horloge, een ringetje, een sleutelhanger en een flacon/pop van het merk Hello Kitty. De eerste ontmoeting vond plaats begin februari 2012. Tijdens deze ontmoeting hebben verdachte en [slachtoffer 1] getongzoend en heeft verdachte over de borsten van [slachtoffer 1] gewreven. De tweede ontmoeting was op 11 februari 2012. Verdachte en [slachtoffer 1] hebben getongzoend en verdachte heeft de borsten en de vagina van [slachtoffer 1] aangeraakt. Ook heeft verdachte zijn vinger in de vagina van [slachtoffer 1] gedaan en heeft hij haar vagina gelikt. [slachtoffer 1] heeft over de penis van verdachte gewreven en er aan getrokken en verdachte gepijpt. Tijdens de derde ontmoeting heeft verdachte op de achterbank van zijn auto zijn handen op de kont van [slachtoffer 1] geplaatst. Ook heeft hij haar vagina gelikt en zijn vinger in haar anus gedaan. Vervolgens heeft verdachte zijn penis in de anus van [slachtoffer 1] gedaan. Aan het einde van deze laatste ontmoeting stonden opeens de broer van [slachtoffer 1] en haar vader naast de auto.

Verdachte heeft erkend meerdere keren met [slachtoffer 1] te hebben afgesproken in natuurgebied ’t Beneden Sas en met haar op de achterbank van zijn auto te hebben gezeten.

[slachtoffer 1] heeft verklaard dat er tussen haar en verdachte chat-contacten zijn geweest waarin is gesproken over de seksuele handelingen die tijdens de ontmoetingen hebben plaatsgevon-den. Er is gesproken over het zoenen en het aanraken. Verdachte heeft haar gevraagd wat zij er van vond en zij heeft geantwoord dat zij het lekker vond. Verdachte heeft hierover verklaard dat er tijdens sms-, tagged- en msn-gesprekken is gesproken over wat beiden op seksueel gebied fijn vonden en wat er bij het volgende afspraakje zou worden gedaan. Hij heeft met [slachtoffer 1] gesproken over ‘tongzoenen’, ‘beffen’, ‘aftrekken’ en ‘achterlangs’. Ook verklaart verdachte dat hij en [slachtoffer 1] als spelletje op de chat hebben gedaan alsof de seksuele handelingen echt hadden plaatsgevonden.

De rechtbank stelt met betrekking tot de chat-gesprekken vast dat deze zich niet in het dossier bevinden. Op basis van voornoemde verklaringen van [slachtoffer 1] en verdachte staat echter voldoende vast dat er seksueel getinte chat-gesprekken tussen verdachte en [slachtoffer 1] hebben plaatsgevonden. In deze chat-gesprekken is besproken wat er bij een voorgaande ontmoeting aan seksuele handelingen is verricht en wat [slachtoffer 1] en verdachte daarvan vonden. Ook is gesproken over een nieuwe ontmoeting en wat tijdens die ontmoeting aan seksuele handelingen zou worden verricht.

De inhoud van deze chat-gesprekken, waarin wordt bevestigd wat [slachtoffer 1] heeft verklaard, alsmede de verklaring van haar broer [broer van het slachtoffer], tezamen met hetgeen hiervoor is weergegeven, maken dat de rechtbank met betrekking tot feit 2 wettig en overtuigend bewezen acht dat verdachte een drietal keer ontuchtige handelingen heeft gepleegd met [slachtoffer 1] die mede bestonden uit seksueel binnendringen. De verklaring van verdachte dat bij wijze van spel werd gechat over seksuele handelingen tijdens de ontmoetingen met [slachtoffer 1] acht de rechtbank ongeloofwaardig.

De rechtbank acht ten slotte bewezen dat de seksuele handelingen met [slachtoffer 1] buiten echt zijn gepleegd. Weliswaar kunnen kinderen beneden de zestien jaar in theorie al met dispensatie trouwen, maar daarvan is tijdens het onderzoek ter zitting niet gebleken.

Met betrekking tot feit 3 is door de verdediging betwist dat verdachte, toen hij contact had met [slachtoffer 1] en met haar afsprak om elkaar te ontmoeten, het oogmerk had om met [slachtoffer 1] ontuchtige handelingen te verrichten. De rechtbank verwerpt dit verweer. Zoals hiervoor is overwogen, is tijdens chat-gesprekken voorafgaand aan ontmoetingen gesproken over wat verdachte en [slachtoffer 1] prettig vonden op seksueel gebied en wat er tijdens de ontmoeting aan seksuele handelingen tussen verdachte en [slachtoffer 1] zou gaan plaatsvinden. Dat het om een spel zou gaan acht de rechtbank, zoals hiervoor al overwogen, niet geloofwaardig. De rechtbank is van oordeel dat uit deze gesprekken dan ook zonder meer volgt dat verdachte van plan was om seksuele handelingen met [slachtoffer 1] te gaan verrichten. De rechtbank ziet zich gesterkt in dit oordeel nu zij bewezen acht dat er tijdens de ontmoetingen daadwerkelijk seksuele handelingen hebben plaatsgevonden en dat deze handelingen ook in lijn liggen met hetgeen verdachte en [slachtoffer 1] hadden aangegeven fijn te vinden. De rechtbank acht feit 3 dan ook wettig en overtuigend bewezen.

De rechtbank merkt ten slotte op dat zij, anders dan de verdediging, de verklaring van [slachtoffer 1] betrouwbaar acht. Haar verklaring is gedetailleerd en wordt op belangrijke punten ondersteund door andere bewijsmiddelen waaronder de verklaring van verdachte zelf. Dat de arts geen verwonding aan de anus heeft geconstateerd, is daarbij niet van belang, omdat een verwonding geen noodzakelijk gevolg is van het anaal seksueel binnendringen.

Daarnaast stelt de rechtbank in dat kader vast dat verdachte bewust een profiel heeft gecreëerd waardoor hij met personen in contact kon komen die aanzienlijk jonger zijn dan hijzelf. Hij heeft uitgebreid contact gehad met een meisje van 13 jaar oud en met haar zeer expliciet gesproken over seksuele handelingen en voorkeuren. Voorts heeft hij in ieder geval drie keer met haar afgesproken op een afgelegen plaats in een natuurgebied waarvoor verdachte 70 kilometer moest rijden met de auto. Onder die omstandigheden acht de rechtbank de verklaring van verdachte dat hij slechts contact zocht met iemand om over ‘zijn problemen’ en ‘van alles’ te praten, volstrekt ongeloofwaardig.

Feit 1

Na zijn aanhouding is op 11 juni 2012 de woning van verdachte aan de [adres] doorzocht. Daarbij is een notebook, merk Acer, type Aspire aangetroffen en in beslag genomen. Op de harddisk van deze laptop werd een hoeveelheid vermoedelijke kinderporno aangetroffen in de map Users/sander/oude HDD/BACKUPOLDHARD-DISC/geen artiest/geentitel. Een nader onderzoek van deze laptop door een gecertificeerd zedenrechercheur leverde op dat 40 daarop aangetroffen films beoordeeld werden als kinderpornografisch en dat alle films “accessible” waren. In een bijlage (Bijlage IIIc) bij dit door de zedenrechercheur opgemaakte proces-verbaal worden de 40 aangetroffen films deels nader omschreven. Verdachte heeft verklaard dat hij genoemde Acer laptop nieuw heeft gekocht in augustus/september 2011 en dat hij ongeveer een week na de aankoop daar een nieuwe harde schijf heeft ingezet. Hij is de enige gebruiker van deze laptop. Van zijn oude computer heeft hij een back-up gemaakt en die heeft hij weer geïnstalleerd op zijn nieuwe Acer laptop. Als hij via het programma Frostwire pornobestanden downloadde heeft hij wel eens kinderporno binnengehaald. Volgens verdachte krijg je bij Frostwire als je zoekt een lijst met bestanden en die kun je aanklikken waarna die bestanden worden gedownload. Soms krijg je dan kinderporno als bijvangst.

Op zitting heeft verdachte verklaard dat hij in het verleden bij het binnenhalen van pornobestanden via Limewire, dat later Frostwire werd, wel eens dingen voorbij zag flitsen waarvan hij dacht dat het kinderporno was. Hij heeft dit programma Limewire/Frostwire een aantal jaren gebruikt en is daar pas zo’n 2 jaar geleden mee gestopt.

Verdachte heeft ook verklaard dat hij die bestanden, waarvan hij dacht dat het kinderporno was, gelijk heeft verwijderd.

De rechtbank stelt vast dat de omschrijvingen van de 40 films in Bijlage IIIc voldoen aan de seksuele handelingen, gedragingen en posities zoals die in het hierna bewezenverklaarde deel van de tenlastelegging onder feit 1 zijn omschreven.

De rechtbank stelt voorts vast dat de 40 films via een bepaald pad als een back-up van zijn oude computer zijn opgeslagen in een map “geen titel”.

Verdachte heeft verklaard dat hij niet van het bestaan van deze films op de hoogte was en dat die bestanden dan door het programma Limewire of Frostwire automatisch in die mappen zijn geplaatst. De rechtbank acht deze bewering ongeloofwaardig en gaat er dan ook vanuit dat deze films, naast andere niet-strafbare films, zelf door verdachte op zijn oude harddisk zijn geplaatst en door hem via de back-up op zijn nieuwe computer zijn geïnstalleerd.

Overigens acht de rechtbank ook de stelling van verdachte op zitting dat het slechts om enkele bestanden ging waarvan hij het vermoeden had dat het om kinderporno ging, ongeloofwaardig. Niet alleen zijn er 40 toegankelijke kinderporno-films aangetroffen op de laptop van verdachte, er zijn ook 5381 kinderporno-films aangetroffen op een aan verdachte toebehorende externe harddisk. Deze 5381 films waren weliswaar gewist en niet meer zonder speciale software te benaderen, maar zijn in eerste instantie wel door verdachte gedownload.

Daarnaast constateert de rechtbank dat op de Lacer laptop ook nog ongeveer 70 films stonden waarbij de titel suggereerde dat het om een kinderpornografische film zou gaan. Zo stonden er woorden in de titel van die films als “[Naam]”,“[Naam]”, “[Naam]”, “[Naam]” en “[Naam]”. Hoewel de inhoud van die films volwassen porno betrof, geeft het aantreffen van deze films wel aan dat verdachte films heeft gedownload waarvan hij het vermoeden kon hebben dat ze kinderporno bevatten.

Daarmee komt de bewering van verdachte dat het om een bijvangst ging, in een ander daglicht te staan.

Naar het oordeel van de rechtbank had verdachte zich reeds vanaf het moment dat hij constateerde dat hij via het downloaden van pornobestanden ook kinderporno binnenhaalde, ervan moeten vergewissen dat hij bij het voortzetten van het downloaden en opslaan van pornografisch materiaal niet nog meer kinderporno zou ontvangen. Door dat na te laten heeft verdachte zich willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat hij daarna wederom kinderporno zou ontvangen. Daarmee is voldaan aan het (voorwaardelijk) opzetvereiste voor het “in bezit hebben” in de zin van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht. Of verdachte deze specifieke kinderpornobestanden heeft geopend en heeft bekeken is in dit verband niet relevant. De rechtbank acht derhalve bewezen dat verdachte 40 kinderpornofilms in zijn bezit heeft gehad.

Met de officier van justitie en de raadsman is de rechtbank van oordeel dat met betrekking tot de overige ten laste gelegde 6626 foto’s en 5381 films vrijspraak dient te volgen, nu niet vastgesteld kan worden of verdachte die foto’s en/of films heeft bekeken.

Gelet op de relatief beperkte hoeveelheid aangetroffen kinderporno (40 films) en omdat de rechtbank niet heeft kunnen vaststellen gedurende welke periode deze films zijn gedownload, acht de rechtbank niet bewezen dat verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het in zijn bezit hebben van kinderporno.

4.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

1.

in de periode van 1 augustus 2011 tot en met 11 juni 2012 te [woonplaats], afbeeldingen, te weten 40 films/filmopname(s)/video's in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit: het oraal en vaginaal en anaal penetreren (met de penis en/of (een) vinger(s) en/of de tong en/of een dildo/vibrator van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en

het oraal en anaal penetreren van het lichaam van een ander persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s))

en

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en de

borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft

bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of de mond/tong)

en

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

deze perso(o)n(en) gekleed is/zijn en/of in een omgeving

en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en)

poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of

de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of de

anus(sen) en/of de billen in beeld gebracht worden,

waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

en

het ejaculeren op het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

2.

op tijdstippen in de periode van 1 januari 2012

tot en met 5 maart 2012 te Dinteloord, gemeente Steenbergen, telkens met [slachtoffer 1] [geboortedatum] die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van

zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen

heeft gepleegd, die telkens mede bestonden uit het

seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1],

immers heeft verdachte telkens

- zijn, verdachtes, vinger(s) en/of tong in de vagina en/of tussen de

schaamlippen van die [slachtoffer 1] gebracht en/of

- zijn, verdachtes, vinger en/of penis in de anus van die [slachtoffer 1]

geduwd/gebracht en/of

- zich door die [slachtoffer 1] laten aftrekken en/of pijpen en/of

- de borsten en/of de vagina en/of de anus en/of de billen, van die [slachtoffer 1] betast en/of

- die [slachtoffer 1] getongzoend;

3.

op tijdstippen in de periode van 1 december 2011 tot en met 5 maart 2012 te [woonplaats] en/of Dinteloord, gemeente Steenbergen, telkens door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst (een computer of laptop en MSN) [slachtoffer 1]

[slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum]), van wie hij wist dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, een ontmoeting heeft voorgesteld telkens met het oogmerk

ontuchtige handelingen met die [slachtoffer 1] te plegen, terwijl hij telkens handelingen heeft ondernomen gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, een en ander hierin bestaande, dat verdachte

- met die [slachtoffer 1] meermalen chat/ mail contacten

heeft gehad via MSN en Tagged.com en

- zich in die contacten naar [slachtoffer 1] (aanvankelijk) heeft voorgedaan

als een persoon die de leeftijd had van 17 jaar en

- die [slachtoffer 1] via sms'jes en MSN en berichten heeft gestuurd,in welke sms- en msn- en verdachte die [slachtoffer 1] heeft voorgesteld en/of vice versa om haar

te ontmoeten bij het Beneden Sas, en

- zijn, verdachtes, telefoonnummer aan die [slachtoffer 1] heeft gegeven

en het telefoonnummer van die [slachtoffer 1] heeft gekregen en

- via sms'jes en/of MSN en/of chats heeft besproken met die [slachtoffer 1]

welke seksuele handelingen hij, verdachte, lekker en/of fijn vond en welke

seksuele handelingen die [slachtoffer 1] lekker en/of fijn vond en

- telefonisch contact met die [slachtoffer 1] heeft gehad en

- foto's van hemzelf aan die [slachtoffer 1] heeft gestuurd en van die

[slachtoffer 1] foto's van haarzelf heeft ontvangen en

- zich in de periode 1 januari 2012 tot en met 5 maart 2012 meermalen daadwerkelijk naar de voorgestelde/afgesproken ontmoetingsplaats heeft begeven, waar hij, verdachte, die [slachtoffer 1] heeft ontmoet en

- aldaar die [slachtoffer 1] meermalen (een) cadeautje(s) heeft gegeven (te weten: een horloge en een ringetje en een sleutelhanger en een flacon/pop (van Hello Kitty)).

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert aan verdachte op te leggen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 98 dagen, zijnde de duur van de voorlopige hechtenis, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 3 jaar en een werkstraf van 240 uur.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft, uitgaande van vrijspraak ten aanzien van alle ten laste gelegde feiten, geen strafmaatverweer gevoerd.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in zijn bezit hebben van 40 films met kinderporno. Kinderporno is bijzonder kwalijk, met name omdat bij het vervaardigen ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Verdachte moet mede verantwoordelijk worden gehouden voor genoemd seksueel misbruik van kinderen, omdat hij door kinderporno te downloaden, heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag ernaar. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het noodzakelijk om niet alleen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook die kinderporno in hun bezit hebben. De rechtbank stelt vast dat het aantal kinderpornografische films relatief beperkt is gebleven. Deze omstandigheid zal zij bij haar strafoplegging betrekken.

Voorts heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan grooming en aan het hebben van seks met een 13-jarige meisje. Hij heeft met gebruikmaking van zijn computer contact gelegd met het 13-jarig meisje met wie hij na enige tijd afspraken heeft gemaakt om elkaar te ontmoeten. Verdachte had daarbij het oogmerk seksuele handelingen met dat meisje te plegen. Vervolgens hebben er tijdens 3 ontmoetingen ook daadwerkelijk seksuele handelingen met het meisje plaatsgevonden. Daarbij werd ook seksueel binnengedrongen in het lichaam van dat meisje, onder andere met de penis van verdachte in haar anus. Deze laatstgenoemde handeling is een zeer verregaande schending van de lichamelijke integriteit van een jong, kwetsbaar meisje. Dat de seksuele handelingen plaatsgevonden zouden hebben met instemming van het meisje, doet daaraan niet af. Verdachte had als man van 29 jaar oud moeten beseffen dat zulke handelingen de geestelijke en seksuele ontwikkeling van het betrokken meisje ernstig kunnen schaden en haar voor haar later leven trauma’s kunnen bezorgen.

De ten laste van verdachte bewezen verklaarde feiten rechtvaardigen op zichzelf een gevangenisstraf van geruime duur.

Over verdachte zijn rapporten uitgebracht door de reclassering en een psycholoog.

Psycholoog [naam psycholoog] heeft geen ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling bij verdachte kunnen vaststellen. Wel is hij van oordeel dat verdachte en wat onrijpe, nog weinig geïdentificeerde en weinig volwassen man is, die prikkelzoekend en op lust gericht verdrag kan vertonen en daarbij over de eigen en de grenzen van anderen zou kunnen gaan. Het recidiverisico wordt als laag gemiddeld ingeschat. Beschermende factoren als werk, gezin en sociaal-maatschappelijke inpassing worden als voldoende aanwezig ingeschat.

Ook de reclassering komt tot dezelfde inschatting van het recidiverisico.

Zowel de psycholoog als de reclassering acht begeleiding en behandeling van verdachte zinvol.

Verdachte heeft op zitting verklaard zich niet te herkennen in de rapportage van de psycholoog, maar wel open te staan voor toezicht en eventueel behandeling.

De rechtbank zal met de inhoud van de rapporten rekening houden bij de strafoplegging.

Voorts houdt de rechtbank rekening met het feit dat verdachte een blanco strafblad heeft.

Alles tegen elkaar afwegende is de rechtbank van oordeel dat de door de officier van justitie gevorderde straf onvoldoende recht doet aan de feiten. Mede gelet op de straffen die doorgaans voor soortgelijke delicten worden opgelegd, is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden passend en geboden is.

De rechtbank zal een deel van die gevangenisstraf, te weten 5 maanden, voorwaardelijk opleggen. Deze voorwaardelijke straf maakt een verplichte reclasserings¬bege¬leiding moge¬lijk, welke begeleiding de rechtbank ter ondersteuning van verdachte noodza¬kelijk acht. Deze voorwaardelijke straf dient er tevens toe verdachte ervan te weerhouden zich wederom schuldig te maken aan soortge¬lijke strafbare feiten.

De rechtbank zal voorts, gelet op de adviezen van de reclassering en de psycholoog, bepalen dat de verdachte zich gedurende de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door de reclassering, ook wanneer dat het volgen van trainingen betreft die verdachte zouden kunnen leren zijn grenzen voor wat betreft seksueel gedrag beter te bewaken.

Deze strafoplegging houdt in dat verdachte, die 99 dagen in voorarrest heeft gezeten, nog een aantal maanden in detentie zal moeten verblijven.

De omstandigheid dat de voorlopige hechtenis van verdachte eerder is opgeheven, doet daar naar het oordeel van de rechtbank niet aan af. Die opheffing had te maken met de omstandigheid dat verdachte ten tijde van de opheffing alleen met betrekking tot het bezit van kinderporno in voorarrest zat.

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 10, 14 a, 14b, 14c, 27, 57, 240b, 245 en 248e van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

feit 1: Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd;

feit 2: Met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;

feit 3: door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst een ontmoeting voorstellen aan iemand van wie hij weet dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, met het oogmerk om ontuchtige handelingen te plegen met die persoon, terwijl hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting, meermalen gepleegd;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

* omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

* omdat verdachte, ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit, geen medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht niet ter inzage aanbiedt;

* omdat verdachte tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarden:

* dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de Reclassering Nederland, ook wanneer dat in mocht houden dat verdachte trainingen volgt die hem zouden kunnen leren zijn grenzen voor wat betreft seksueel gedrag beter te bewaken;

* dat verdachte zich binnen drie dagen na het onherroepelijk worden van dit vonnis zal melden bij deze reclasseringsinstelling;

- geeft de reclassering opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarde(n) en verdachte ten behoeve daarvan te begeleiden;

- bepaalt dat als algemene voorwaarde wordt toegevoegd:

* dat verdachte medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, de medewerking van huisbezoeken daaronder begrepen;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf.

Dit vonnis is gewezen door mr. Dekker, voorzitter, mr. Kooijman en mr. Prenger, rechters, in tegenwoordigheid van De Roos, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op

4 december 2012.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 augustus

2011 tot en met 11 juni 2012 te [woonplaats], in elk geval in Nederland, een of

meermalen, (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten (circa)

6626 foto('s) en/of 5421 (5381 en 40) films/filmopname(s)/video's en/of (een)

gegevensdrager(s), bevattende (een) afbeelding(en) (te weten: een of meer

computer(s) en/of (een) laptop(s)/notebook(s) en/of (een) harddisk(s)/harde

schijf/schijven

heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of

ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit

gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met

gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn,

waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog

niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit:

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of (een)

vinger(s) en/of de tong en/of een dildo/vibrator van het lichaam van een

persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

en/of

het oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een

(ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog

niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s))

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de

borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft

bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand en/of en/of de mond/tong)

en/of

het betasten en/of aanraken van de geslachtsdelen en/of de billen en/of de

borsten van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd

van 18 jaren nog niet heeft bereikt (met de penis en/of (een) vinger(s)/hand

en/of de mond/tong)

en/of

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die

kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij

deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving

en/of met (een) voorwerp(en) en/of in (een)(erotisch getinte) houding(en)

poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende

afbeeldingen/filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen

en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of

de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of de

anus(sen) en/of de billen in beeld gebracht worden,

(waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft

en/of strekt tot seksuele prikkeling

en/of

het masturberen boven/bij (en/of ejaculeren op) het lichaam van een

perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben

bereikt en/of het houden van een (stijve) penis bij/naast het gezicht/lichaam

van een perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet

heeft/hebben bereikt en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar

seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

(art. 240b Wetboek van Strafrecht)

(parketnr: 800601-12)

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012

tot en met 5 maart 2012 te Dinteloord, gemeente Steenbergen, in elk geval in

Nederland, (telkens) met [slachtoffer 1] [geboortedatum] die (telkens) de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van

zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en)

heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het

seksueel binnendringen van het lichaam van die die [slachtoffer 1],

immers heeft verdachte (telkens)

- zijn, verdachtes, vinger(s) en/of tong in de vagina en/of tussen de

schaamlippen van die [slachtoffer 1] geduwd/gebracht en/of

- zijn, verdachtes, vinger(s) en/of penis in de anus van die [slachtoffer 1]

geduwd/gebracht en/of

- zich door die [slachtoffer 1] laten aftrekken en/of pijpen en/of

- de borsten en/of de vagina en/of de anus en/of de billen, althans het

lichaam van die [slachtoffer 1] betast en/of gestreeld en/of

- die [slachtoffer 1] ge(tong)zoend;

art 245 Wetboek van Strafrecht

subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling

mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2012

tot en met 5 maart 2012 te Dinteloord, gemeente Steenbergen, in elk geval

(telkens) in Nederland, met [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum]) ,

die toen (telkens) de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten

echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, (telkens) bestaande

uit

- het brengen/duwen van zijn, verdachtes, vinger(s) en/of tong in de vagina

en/of tussen de schaamlippen van die [slachtoffer 1] en/of

- het duwen/brengen van zijn, verdachtes, vinger(s) en/of penis in de anus van

die [slachtoffer 1] en/of

- het zich laten aftrekken en/of pijpen door die [slachtoffer 1] en/of

- het betasten en/of strelen van de borsten en/of vagina en/of anus en/of

billen, althans het lichaam, van die [slachtoffer 1] en/of

- het (tong)zoenen met die [slachtoffer 1];

(parketnr: 800567-12)

art 247 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december

2011 tot en met 5 maart 2012 te [woonplaats] en/of Dinteloord, gemeente

Steenbergen, althans in (telkens) Nederland, (telkens)

door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een

communicatiedienst (een computer en/of laptop en/of chatbox en/of MSN) [slachtoffer 1]

[slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum]), van wie hij wist of redelijkerwijs

moest vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt,

(telkens) een ontmoeting heeft voorgesteld (telkens) met het oogmerk

ontuchtige handelingen met die [slachtoffer 1] te plegen, terwijl hij

(telkens) (enige) handeling(en) heeft ondernomen gericht op het verwezenlijken

van die ontmoeting, een en ander hierin bestaande, dat verdachte

- met die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal, (chat/mail) contact(en)

heeft gehad via MSN en/of Tagged.com, althans via Internet en/of

- zich in die contacten naar [slachtoffer 1] (aanvankelijk) heeft voorgedaan

als een persoon die de leeftijd had van 17 jaar en/of

- die [slachtoffer 1] via sms'jes en/of MSN en/of chats een of meer

bericht(en) heeft gestuurd,in welke sms- en/of msn- en/of chatcontacten

verdachte die [slachtoffer 1] heeft voorgesteld en/of vice versa om haar/hem

te ontmoeten bij het Beneden Sas, althans een natuurgebied in haar woonplaats

(Dinteloord), althans in (de buurt van) haar woonplaats (Dinteloord) en/of

- zijn, verdachtes, telefoonnummer aan die [slachtoffer 1] heeft gegeven

en/of het telefoonnummer van die [slachtoffer 1] heeft gekregen en/of

- via sms'jes en/of MSN en/of chats heeft besproken met die [slachtoffer 1]

welke seksuele handelingen hij, verdachte, lekker en/of fijn vond en/of welke

seksuele handelingen die [slachtoffer 1] lekker en/of fijn vond en/of

- telefonisch contact met die [slachtoffer 1] heeft gehad en/of

- foto's van hemzelf aan die [slachtoffer 1] heeft gestuurd en/of van die

[slachtoffer 1] foto's van haarzelf (waarop die [slachtoffer 1] deels ontbloot

is) heeft ontvangen en/of

- zich in de periode 1 januari 2012 tot en met 5 maart 2012 meermalen, althans

eenmaal, daadwerkelijk naar de voorgestelde/afgesproken ontmoetingsplaats

heeft begeven, waar hij, verdachte, die [slachtoffer 1] heeft ontmoet en/of

- (aldaar) die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal, (een) cadeautje(s)

heeft gegeven (te weten: een horloge en/of een ringetje en/of een

sleutelhanger en/of een flacon/pop (van Hello Kitty));

(parketnr: 800567-12)

art 248e Wetboek van Strafrecht


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature