Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een gebruiker van een erotische website van Lis B.V. stelt dat hij zijn abonnement binnen de proefperiode per e-mail heeft opgezegd. Lis B.V. betwist dat zij deze opzegging heeft ontvangen. Nu de gebruiker geen ontvangstbevestiging van de e-mail heeft overgelegd en nu de getuigen wel kunnen verklaren dat de gebruiker de e-mail heeft verzonden, maar niet kunnen bewijzen dat Lis B.V. de e-mail heeft ontvangen, kan aan deze e-mail niet het beoogde effect van opzegging van het proefabonnement worden toegekend

UitspraakVonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector kanton

Locatie Arnhem

zaakgegevens 403687 \ CV EXPL 05-5696 \ HK/180/TS

uitspraak van 6 maart 2006

Vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap Lis BV

gevestigd te Emmen

eisende partij

gemachtigde mr. G.F.M.G. Heutink

tegen

[gedaagde]

wonende te Arnhem

gedaagde partij

procederend in persoon

Partijen worden hierna Lis en [gedaagde] genoemd.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit

- de dagvaarding van 9 juli 2005 met een productie

- de conclusie van antwoord

- de conclusie van repliek met een productie

- de conclusie van dupliek met een productie.

De feiten

De kantonrechter gaat uit van de volgende vaststaande feiten.

Lis exploiteert meerdere erotische websites, die de mogelijkheid bieden tot het afsluiten van diverse abonnementen.

De algemene voorwaarden van Lis luiden, voor zover voor de beoordeling van belang:

“(...)

1.LET OP! Opzegging alleen naar postbus en per aangetekende post!

(...)

11.Try-out Membership: aanbieder geeft gebruiker gedurende een proefperiode toegang tot de content. Gebruiker betaalt gedurende deze periode niets. Zonder opzegging, binnen deze periode door de gebruiker, zal het membership automatisch overgaan in een betaald Membership.”

[gedaagde] heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een Try-out membership (proefabonnement) af te sluiten. Op de door [gedaagde] bezochte site is onder meer vermeld: “Word nu abonnee en maak gebruik van onze aanbieding, 10 dagen onbeperkt gratis uitproberen van onze membersarea. Dit houdt in dat u 10 dagen lang toegang krijgt tot duizenden films. Maar let wel op, de proefperiode van 10 dagen wordt zonder schriftelijke opzegging automatisch omgezet in een Gold membership. [gedaagde] heeft op het aanvraagformulier zijn persoonlijke gegevens ingevuld. Onder de gegevens van [gedaagde] is op de site vermeld: “algemene voorwaarden: door dit formulier te verzenden verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.”

Vervolgens heeft Lis naar het door [gedaagde] opgegeven huisadres een klantnummer, tevens inlogcode toegezonden. Met deze gegevens heeft [gedaagde] bij Lis een wachtwoord aangevraagd. Vervolgens heeft Lis per automatisch aangemaakte e-mail aan [gedaagde] een wachtwoord toegezonden. Daarmee is de aanmeldprocedure volledig afgewikkeld. [gedaagde] had op dat moment de door hem gewenste toegang tot de door hem geselecteerde erotische website.

De vordering en de beoordeling

Lis vordert [gedaagde] te veroordelen om aan Lis tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 1.058,36, te vermeerderen met de contractuele vertragingsrente van 2% per maand over € 802,25 met ingang van 5 juli 2005 tot aan de dag van de volledige betaling. Het bedrag van € 1.058,36 bestaat uit € 802,25 aan hoofdsom, € 106,11 aan contractuele vertragingsrente van 2% per maand vanaf 4 januari 2005 tot en met 4 juli 2005 en € 150,00 aan buitengerechtelijke incassokosten.

Aan haar vordering heeft Lis ten grondslag gelegd dat [gedaagde] niet binnen de proefperiode heeft opgezegd, zodat het abonnement overeenkomstig de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van Lis is omgezet in een verlengd membership. Ondanks diverse betalingsverzoeken en sommaties is [gedaagde] in verzuim gebleven de verschuldigde abonnementsgelden te voldoen.

[gedaagde] heeft erkend dat hij, nadat hij de e-mail met zijn wachtwoord had gekregen, op de website van Lis heeft gekeken. Volgens [gedaagde] heeft hij de e-mail waarbij hij het wachtwoord heeft gekregen gelijk beantwoord met de woorden “(...) dat ik bij deze geen gebruik meer wil maken van het abonnement.” [gedaagde] heeft aangegeven dat hij deze e-mail niet meer heeft, maar dat zijn vrouw er getuige van is geweest dat hij deze e-mail heeft verzonden. Verder heeft [gedaagde] een verklaring, ongedateerd, in het geding gebracht, waarin Francois van Gijzen verklaart “(...) te hebben gezien dat de heer p. v. breugel een opzeggingsmail heeft gedaan naar de firma lis b.v.”

Vast staat dat [gedaagde] het Try-out membership (proefabonnement) niet heeft opgezegd overeenkomstig artikel 1 van de algemene voorwaarden van Lis (opzegging alleen naar postbus en per aangetekende post). Lis heeft aangegeven dat zij ook andere vormen van opzegging accepteert, bijvoorbeeld per gewone brief, per fax of per e-mail, maar dat zij de e-mail van [gedaagde], waarin hij zijn proefabonnement zou hebben opgezegd, nooit heeft ontvangen. Nu [gedaagde] geen ontvangstbevestiging van de e-mail heeft overgelegd en nu de getuigen (zijn vrouw en Francois van Gijzen) wél kunnen verklaren dat [gedaagde] de e-mail heeft verzonden, maar niet kunnen bewijzen dat Lis de e-mail heeft ontvangen, kan aan deze e-mail niet het beoogde effect van opzegging van het proefabonnement worden toegekend. [gedaagde] heeft nog aangevoerd dat hij, nu hij na zijn verhuizing en de e-mail niets meer van Lis heeft vernomen, mag aannemen dat het abonnement is beëindigd. Dit verweer gaat niet op. Dat [gedaagde] er (achteraf) ten onrechte van is uitgegaan dat zijn proefabonnement zou zijn beëindigd en dat [gedaagde] zijn nieuwe adresgegevens niet aan Lis heeft doorgegeven, is voor zijn rekening en risico.

Aannemelijk is dat Lis kosten voor buitengerechtelijke werkzaamheden heeft gemaakt. Het gevorderde bedrag aan buitengerechtelijke kosten is in overeenstemming met de gebruikelijke en redelijke tarieven en wordt daarom toegewezen.

[gedaagde] wordt in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten dragen.

De beslissing

De kantonrechter

veroordeelt [gedaagde] om aan Lis tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 1.058,36, vermeerderd met de contractuele vertragingsrente van 2% per maand over € 802,25 met ingang van 5 juli 2005 tot aan de dag van de volledige betaling;

veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, tot deze uitspraak aan de kant van Lis begroot op € 78,93 aan dagvaardingskosten, € 146,00 aan vastrecht en € 200,00 aan salaris voor de gemachtigde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. H.P.M. Kester en in het openbaar uitgesproken op 6 maart 2006.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature