< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

civiele zaak, verdeling, erfgenamen

UitspraakVonnis van 12 april 2017

Behorend bij A.R. 2094 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[naam eiseres 1],

wonende in Nederland,

[naam eiser 2],

wonende in de Verenigde Staten,

[naam eiser 3],

wonende in de Verenigde Staten,

[naam esieres 4],

wonende in Aruba,

[naam eiseres 5],

wonende in Aruba,

[nam eiser 5],

wonende in Aruba,

eisers,

gemachtigde: advocaat mr. E.R. Zeppenfeldt,

tegen:

[naam gedaagde],

wonende in Aruba,

gedaagde,

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis van 11 januari 2017;

- de producties van beide partijen;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de comparitie van partijen op 28 februari 2017.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 HET GESCHIL IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE EN DE BEOORDELING DAARVAN

2.1

Partijen zijn erfgenamen van de heer naam X], overleden te Aruba op 27 augustus 2002, en mevrouw [naam Y], overleden te Aruba op 21 juni 2004.

2.2

Tot de nalatenschap behoort een perceel grond van 1.270 m2 met opstallen, bestaande uit een woonhuis en een zestal appartementen, gelegen te Aruba, [adres], plaatselijk bekend als Land Aruba, Eerste Afdeling, Sektie L, no. 476.

2.3

Eisers wensen dit perceel te verkopen en hebben daartoe een koper gevonden in Punto di Oro Development Corporation N.V. die bereid is het perceel c.a. te kopen voor Afl. 600.000,00 kosten koper. Dit komt vrijwel overeen met de taxatie van een door hen ingeschakelde deskundige.

2.4

Gedaagde woont al vrijwel zijn hele leven op het perceel, momenteel in het woonhuis. Hij heeft gesteld dat hij er groot belang bij heeft dat hij daar kan blijven wonen. Om die reden heeft hij zich primair verzet tegen de verkoop en, als dat toch moet, dan wil hij komen tot een splitsing van het perceel, zodat hij in één van de appartementen kan blijven wonen. De rest zou dan kunnen worden verkocht.

2.5

Ter zitting hebben partijen diverse nevenvorderingen jegens elkaar laten vallen. Partijen hebben te kennen gegeven dat zij nog uitsluitend een oordeel willen over de door eisers verlangde verkoop van het perceel c.a.. Het Gerecht zal het geschil dan ook daartoe beperken.

2.6

Voorop wordt gesteld dat niemand gehouden is om deel te blijven uitmaken van een onverdeelde boedel. Kennelijk zijn er geen andere (substantiële) vermogensbestanddelen meer, waarin het mogelijk is om compensatie te zoeken en op die manier aan beide partijen tegemoet te komen. Waar het dan om gaat is of van gedaagde kan worden verlangd dat hij meewerkt aan de verkoop en levering van het perceel c.a. aan een derde - wat automatisch tot gevolg heeft dat hij andere huisvesting zal moeten zoeken.

2.7

Hoewel begrijpelijk is dat eisers een zakelijke benadering van het geschil voorstaan en zij het terrein met opstallen van de hand wensen te doen, is het belang van gedaagde onmiskenbaar: het gaat om de woning c.q. de omgeving waar hij al zijn hele leven woont. In dat licht overweegt het Gerecht dat het nader zicht wil hebben op de door gedaagde voorgestane en ter zitting door hem toegelichte splitsing van het perceel, in die zin dat een hoek(je) daaruit wordt gehaald met daarop een appartement waar gedaagde dan kan wonen. Om te bezien of dit een reële oplossing is, moet zicht worden gekregen op:

1. de feitelijke mogelijkheid tot splitsing, waaronder de mogelijkheid om dit stukje grond te kunnen bereiken;

2. de waarde van het af te splitsen perceel en de restwaarde van het overblijvende perceel;

3. de mogelijkheid van eisers om het restant aan de potentiële koper of een derde te verkopen.

2.8

Het Gerecht zal de zaak dan ook naar de rol verwijzen, zodat partijen een akte kunnen nemen. Van eisers wenst het Gerecht een nader rapport van de taxateur over de hiervoor genoemde vragen. Het Gerecht sluit niet uit dat hij deze deskundige ter zitting nog wil horen. Gedaagde mag op de akte van eisers reageren en ook op het deskundigenrapport. Het Gerecht geeft hem in overweging zich op dit punt ook te wenden tot een deskundige, zodat hij zelf kan beoordelen of het standpunt van de deskundige van eisers juist is. Het Gerecht ziet op dit moment geen reden om zelf een deskundige te benoemen.

2.9

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

verwijst de zaak naar de rol van 10 mei 2017 (P1) voor een akte aan de zijde van eisers, waarna gedaagde mag reageren;

houdt iedere verdere beslissing aan;

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 12 april 2017 in aanwezigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature