< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

erfenis

UitspraakVonnis van 9 december 2015

Behorend bij A.R. 3389 van 2013

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

E*,

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: Eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. B.M. de Sousa,

tegen:

de erfgenamen van wijlen ____,

1

2 3 4 5

allen wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: de erven,

gemachtigde: de advocaat mr. D. G. Kock.

1 DE VERDERE PROCEDURE

in conventie en reconventie

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- de contra-akte aan de zijde van de erven.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING

in conventie

2.1

Bij tussenvonnis d.d. 2 september 2015 is de zaak naar de rol verwezen voor akte uitlating op het door Eiseres bij akte overgelegde taxatierapport, waaruit de waardestijging sinds de taxatierapporten uit 2008 en 212 zou moeten blijken. De erven hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt en komen - net als het gerecht - tot de conclusie dat de oorzaak van de waardestijging niet volgt uit het taxatierapport.

Onduidelijk is dan ook of de waardestijging het gevolg is van de in de loop der jaren door Eiseres (en/of wijlen) gedane investeringen dan wel de algemene stijging van de huizenprijzen.

2.2

In beginsel rust op Eiseres de bewijslast van haar stelling dat het huis in waarde is gestegen als gevolg van de door haar gedane investeringen. Eiseres heeft in haar conclusie van reliek bewijs aangeboden, doch dit wordt gepasseerd nu dit onvoldoende specifiek is. Dit heeft tot gevolg dat niet is komen vast te staan dat er voor de verrijking aan de zijde van de erven respectievelijk de verarming aan de zijde van Eiseres, een rechtvaardigingsgrond ontbreekt.

2.3

Uit het voorgaande volgt dat de vordering van Eiseres een juridische grondslag ontbeert en om deze reden wordt afgewezen.

in reconventie

2.4

In reconventie is reeds beslist bij vonnis van 2 september 2015.

in conventie en reconventie

2.5

Nu partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld, worden de proceskosten van de conventie en reconventie gecompenseerd.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

in conventie en reconventie

5.1

wijst het gevorderde af;

5.2

bepaalt dat elke partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 9 december 2015 in aanwezigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature