< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Artikel 4:55 BW . Curatele en uiterste wilsbeschikking.

UitspraakGERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Familiesector

Uitspraak : 1 september 2010

Rekestnummer : 200.039.236/01

Rekestnr. rechtbank : 951459 VZ VERZ 09-141

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker in hoger beroep,

hierna te noemen: verzoeker,

advocaat mr. drs. D.H. Sterke te Rotterdam.

Als belanghebbende is aangemerkt:

de heer [naam belanghebbende],

wonende te [woonplaats],

hierna te noemen: de curator.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

Verzoeker is op 22 juli 2009 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 7 mei 2009 van de rechtbank Rotterdam.

Van de zijde van verzoeker is bij het hof op 11 augustus 2009 een aanvullend stuk ingekomen.

Op 4 juni 2010 is de zaak mondeling behandeld. Verschenen zijn: verzoeker, bijgestaan door zijn advocaat en vergezeld van zijn echtgenote mevrouw [naam echtgenote]. Verder is verschenen de curator. De aanwezigen hebben het woord gevoerd.

De mondelinge behandeling van de zaak is pro forma aangehouden tot 31 juli 2010 teneinde de verzoeker in de gelegenheid te stellen om een nieuwe uiterste wilsbeschikking (in concept) aan het hof toe te sturen.

Op 28 juli 2010 is van de zijde van verzoeker een brief bij het hof ingekomen, met als bijlage een concept van een uiterste wilsbeschikking van verzoeker.

PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar de bestreden beschikking. Bij die beschikking is het verzoek tot het verlenen van toestemming aan verzoeker voor het opmaken van een uiterste wilsbeschikking ex artikel 4:55 Burgerlijk Wetboek afgewezen.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is gericht.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1. In geschil is het verzoek tot het verlenen van toestemming aan verzoeker voor het opmaken van zijn uiterste wilsbeschikking.

2. Verzoeker verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de gevraagde toestemming te verlenen, al dan niet onder nader door het hof te stellen voorwaarden.

3. Verzoeker stelt dat de kantonrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat de door de advocaat van verzoeker en de curator aangevoerde argumenten – dat het opmaken van een uiterste wilsbeschikking door verzoeker zekerheid biedt aan de erven van verzoeker voor een eerlijke verdeling van de nalatenschap van verzoeker – geen reden is om het verzoek in te willigen.

Volgens verzoeker zal zonder een uiterste wilsbeschikking een oneerlijke verdeling ontstaan, waarbij één familie de nalatenschap zal erven, afhankelijk van wie het eerst zal overlijden, verzoeker of zijn echtgenote.

4. Het hof overweegt als volgt. De verzoeker heeft ter terechtzitting bij het hof verklaard dat hij zijn nalatenschap op een rechtvaardige manier geregeld wil hebben. Hij beoogt een eerlijke verdeling van zijn nalatenschap tussen zijn familie en de familie van zijn echtgenote. Het hof heeft vastgesteld dat verzoeker in voldoende mate in staat is zijn mening terzake te bepalen. Naar het oordeel van het hof zijn er, mede gezien de inhoud van het aangehechte concept van de beoogde uiterste wilsbeschikking, geen beletselen om aan de wens van verzoeker tegemoet te komen. Het hof zal aan verzoeker derhalve toestemming verlenen om een uiterste wilsbeschikking op te maken conform dit concept. Het hof zal dan ook de bestreden beschikking vernietigen en het inleidend verzoek alsnog toewijzen.

BESLISSING OP HET HOGER BEROEP

Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking en, in zoverre opnieuw beschikkende:

verleent de verzoeker [naam verzoeker] toestemming om een uiterste wilsbeschikking op te maken conform het aan deze beschikking aangehechte concept van een uiterste wilsbeschikking;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Kamminga, De Haan-Boerdijk en Van Veen bijgestaan door mr. Vergeer-van Zeggeren als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 september 2010.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature