< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ok; enqueterecht; proceskostenveroordeling.

Uitspraakbeschikking

_______________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.145.280/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 12 januari 2015

inzake

de vennootschap naar buitenlands recht

SMS CO. LTD. (voorheen: SEOHAE MARINE SYSTEM CO. LTD.),

gevestigd te Busan (Republiek Korea),

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. G.C. Haulussy, kantoorhoudende te Rotterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ELPAK B.V.,

gevestigd te Schoonhoven,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. J.G.M. de Koning, kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BEMAPE B.V.,

gevestigd te Schoonhoven,

2. [Belanghebbende sub 2],

wonende te Lopik,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. J.G.M. de Koning, kantoorhoudende te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding

1.1

De partijen zullen in het vervolg (ook) als volgt worden aangeduid:

verzoekster als SMS;

verweerster als Elpak;

belanghebbende sub 1 als Bemape;

belanghebbende sub 2 als [Belanghebbende sub 2];

verweerster en belanghebbenden samen als Elpak c.s.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 14 juli 2011, 18 juli 2011, 13 februari 2012, 14 februari 2014 en 6 maart 2014 in deze zaak.

1.3

Bij voormelde beschikkingen van 14 juli 2011 en 18 juli 2011 heeft de Ondernemingskamer – kort gezegd– een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Elpak, het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten vastgesteld op € 25.000 (de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen) en mr. G.J. Schipper te Rotterdam benoemd teneinde voormeld onderzoek te verrichten.

1.4

Bij beschikking van 13 februari 2012 heeft de Ondernemingskamer bepaald dat het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten € 50.000 bedraagt, de omzetbelasting daarin niet begrepen en dat Elpak jegens de onderzoeker aanvullende zekerheid moet stellen voor de betaling van dit bedrag.

1.5

Bij beschikking van 14 februari 2014 heeft de Ondernemingskamer bepaald dat het verslag met de bijlagen van het bij beschikking van 14 juli 2011 bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Elpak ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt voor belanghebbenden.

1.6

Bij beschikking van 6 maart 2014 heeft de Ondernemingskamer het bedrag dat het bij beschikking van 14 juli 2011 in deze zaak bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Elpak mag kosten, verhoogd tot € 63.602,50, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen. Voorts heeft de Ondernemingskamer in die beschikking de vergoeding van de onderzoeker bepaald op € 63.602,50, de verschuldigde omzetbelasting daarin niet begrepen.

1.7

Bij verzoekschrift ex artikel 2:355 BW jo 2:356 BW, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 11 april 2014, heeft SMS de Ondernemingskamer verzocht bij beschikking voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

a. te verklaren voor recht dat er sprake is van wanbeleid door Bemape;

Bemape te ontslaan als bestuurder van Elpak;

SMS te benoemen als bestuurder van Elpak.

1.8

Bij brief van 13 mei 2014 heeft de Ondernemingskamer de mondelinge behandeling van het verzoekschrift bepaald op 11 september 2014.

1.9

Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 21 augustus 2014, hebben Elpak c.s. verzocht om SMS niet ontvankelijk te verklaren dan wel hetgeen door SMS is verzocht af te wijzen, met veroordeling van SMS in de kosten van de procedure.

1.10

Bij aanvullende verzoekschrift ex artikel 2:355 BW jo 2:356 BW, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer van 31 juli 2014, heeft SMS de Ondernemingskamer verzocht:

te verklaren voor recht dat sprake is van wanbeleid door Bemape en [Belanghebbende sub 2];

Bemape te ontslaan als bestuurder van Elpak;

SMS te benoemen als bestuurder van Elpak;

te bepalen dat de kosten van de onderzoeker, mr. Schipper, geheel dienen te worden gedragen door Bemape en [Belanghebbende sub 2];

te bepalen dat de aandelen gehouden door Bemape in Elpak ten titel van beheer dienen te worden overgedragen aan SMS;

iedere andere voorziening te treffen die de Ondernemingskamer gezien de feiten en omstandigheden in goede justitie gerade acht.

1.11

Bij V-formulier dat op 1 september 2014 is ingediend bij de Ondernemingskamer, heeft mr. Haulussy het verzoek van SMS ingetrokken.

1.12

De secretaris van de Ondernemingskamer heeft bij faxbericht van 5 september 2014 aan partijen bericht dat de geplande mondelinge behandeling van 11 september 2014 niet door zou gaan en dat het dossier zonder schriftelijk tegenbericht uiterlijk op 15 september 2014 zal worden gesloten.

1.13

In de brief van 8 september 2014 heeft mr. P.M. Verwijs (die de zaak van mr. Koning heeft overgenomen) namens Elpak c.s de Ondernemingskamer verzocht om bij beschikking de verzoeken af te wijzen en SMS te veroordelen in de proceskosten.

1.14

Bij brief van 11 september 2014 heeft de onderzoeker de Ondernemingskamer verzocht om nog niet tot sluiting van het dossier over te gaan, omdat hij nog niet het volledige bedrag van de vergoeding voor zijn onderzoek heeft ontvangen.

1.15

Bij emailbericht van 29 september 2014 heeft de secretaris van de Ondernemingskamer mr. Haulussy in de gelegenheid gesteld om op het verzoek van mr. Verwijs te reageren. Daarop is niets van mr. Haulussy vernomen.

3 De gronden van de beslissing

3.1

De Ondernemingskamer oordeelt als volgt. SMS heeft haar verzoek ingetrokken. Dit betekent dat het verzoek geen beoordeling en beslissing meer behoeft en SMS niet-ontvankelijk in haar verzoek is.

3.2

Nu het verzoek van SMS is ingetrokken na indiening van het verweerschrift, zal de Ondernemingskamer SMS verwijzen in de kosten gevallen op dit geding aan de zijde van Elpak c.s. Dat de onderzoeker nog niet volledig is betaald, raakt het verzoek tot betaling van de proceskosten niet en behoeft dan ook verder geen bespreking.

4 De beslissing

De Ondernemingskamer:

verklaart SMS Co. Ltd. niet-ontvankelijk in haar verzoek;

verwijst SMS Co. Ltd. in de kosten van het geding tot op heden, aan de zijde van Elpak B.V., Bemape B.V. en [Belanghebbende sub 2] tezamen begroot op € 1.598;

wijst het over en weer meer of anders verzochte af;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.C. Makkink, voorzitter, mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, en mr. M.M.M. Tillema, raadsheren, en drs. P.R. Baart RA en prof. dr. R.A.H. van der Meer RA, raden, in tegenwoordigheid van mr. B.E. Meerdink-Schenau, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 12 januari 2015.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature