< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Weigering kinderbijslag. Niet verzekerd voor de AKW.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraak15/4708 AKW

Datum uitspraak: 21 april 2017

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van

4 mei 2015, 14/4543 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[appellant] te [woonplaats], Marokko (appellant)

de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Svb)

PROCESVERLOOP

Appellant heeft hoger beroep ingesteld.

Met een uitspraak van 6 november 2015 heeft de Raad dit hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard omdat het beroepschrift niet tijdig was ingediend. Met een uitspraak van

20 mei 2016 is het verzet hiertegen gegrond verklaard.

De Svb heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 januari 2017. Appellant is niet verschenen. De Svb heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. N. Zuidersma-Hovers.

OVERWEGINGEN

1.1.

Appellant is in maart 2000 vanuit Nederland naar Marokko teruggekeerd. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) heeft hem met terugwerkende kracht tot mei 2000 een uitkering op grond van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) toegekend. Een eerdere aanvraag van appellant om toekenning van kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) is door de Svb afgewezen met een besluit van 12 juni 2008 en een besluit op bezwaar van 28 augustus 2008. In een uitspraak van

18 februari 2011, ECLI:NL:CRVB:2011:BP5531, heeft de Raad geoordeeld dat de Svb terecht tot de conclusie is gekomen dat appellant niet verzekerd was voor de AKW voor de kwartalen destijds in geding. Het door appellant ingestelde cassatieberoep is door de Hoge Raad verworpen met een arrest van 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW1806.

1.2.

De Svb heeft een brief van 14 december 2013 van appellant aangemerkt als een nieuwe aanvraag om kinderbijslag. Met een besluit van 21 februari 2014 heeft de Svb appellant laten weten dat hij niet in aanmerking komt voor kinderbijslag, omdat hij geen omstandigheden heeft aangedragen waaruit blijkt dat hij wel in aanmerking komt voor kinderbijslag. Met een beslissing op bezwaar van 25 juni 2014 (bestreden besluit) is het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.

2. De rechtbank heeft het beroep van appellant ongegrond verklaard.

3. In hoger beroep heeft appellant herhaald dat hij van het Uwv een WAO-uitkering heeft ontvangen, dat hij voor zijn kinderen zorgt en dat hij van mening is wel verzekerd te zijn voor de AKW.

4.1.

Appellant kan niet gevolgd worden in zijn stelling. De eerdere afwijzing van zijn aanvraag om kinderbijslag is gebaseerd op het ontbreken van verzekeringsplicht voor de AKW. Appellant is niet in Nederland woonachtig, noch aan de loonbelasting onderhevig. Ook aan het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 kan appellant geen verzekeringsplicht ontlenen, evenmin als aan artikel 7c van de AKW zoals dit sinds 1 januari 2006 luidt. Ditzelfde feitencomplex is van toepassing op de peildata van de kwartalen waarover in dit geding wordt beslist, namelijk het eerste kwartaal van 2013 tot en met het eerste kwartaal van 2014. Met betrekking tot deze kwartalen is de Svb dan ook terecht tot de conclusie gekomen dat appellant niet verzekerd was voor de AKW en dus geen recht kon hebben op kinderbijslag.

4.2.

Uit 4.1 volgt dat de rechtbank terecht het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond heeft verklaard, zodat de aangevallen uitspraak bevestigd zal worden.

5. Er bestaat geen aanleiding voor vergoeding van proceskosten.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door E.E.V. Lenos, in tegenwoordigheid van A.M.C. de Vries als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 27 april 2017.

(getekend) E.E.V. Lenos

(getekend) A.M.C. de Vries

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de datum van verzending beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden (Postbus 20303, 2500 EH Den Haag) ter zake van schending of verkeerde toepassing van bepalingen over het begrip verzekerde (volksverzekeringen).

KP

» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature