< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag om bijstandsuitkering. Geen geldige verblijfstitel.

Uitspraak11/6987 WWB, 11/6988 WWB

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Dordrecht van 8 november 2011, 11/365 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[Appellant] en [Appellante] wonende te [woonplaats]

het Drechtstedenbestuur (bestuur)

Datum uitspraak 13 november 2012.

PROCESVERLOOP

Als gevolg van de inwerkingtreding van een gemeenschappelijke regeling oefent het Drechtstedenbestuur per 1 januari 2011 de taken en bevoegdheden in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB) uit die voorheen door de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden werden uitgeoefend. In deze uitspraak wordt onder bestuur tevens verstaan deze Bestuurscommissie.

Namens appellanten heeft mr. J. Klaas, advocaat, hoger beroep ingesteld.

Het bestuur heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op de zitting van de enkelvoudige kamer van 10 januari 2012. Voor appellanten is verschenen mr. Klaas. Het bestuur heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. A. Klein.

Partijen hebben ter zitting van de Raad meegedeeld dat zij bij een verwijzing naar een meervoudige kamer geen behoefte hebben aan een nieuwe zitting.

De enkelvoudige kamer heeft de zaak verwezen naar de meervoudige kamer.

Met toestemming van partijen heeft de Raad vervolgens bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft, waarna hij het onderzoek heeft gesloten.

OVERWEGINGEN

1. De Raad gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

1.1. Op 1 december 2010 hebben appellanten een aanvraag om bijstand op grond van de Wet werk en bijstand ingediend (WWB) ingediend. Bij besluit van 14 december 2010 heeft het bestuur de aanvraag afgewezen op de grond dat appellanten niet beschikken over een geldige verblijfstitel.

1.2. Bij besluit van 8 februari 2011 heeft het bestuur het bezwaar tegen het besluit van 14 december 2010 ongegrond verklaard.

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het besluit van 8 februari 2011 ongegrond verklaard.

3. Appellanten hebben zich in hoger beroep tegen deze uitspraak gekeerd. Daarbij hebben appellanten aangevoerd dat zij door hun persoonlijke situatie kwetsbaar zijn, zodat het bestuur op grond van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK) gehouden is aan hen bijstand te verlenen.

4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

4.1. De door de bestuursrechter te beoordelen periode bestrijkt in dit geval de periode van 1 december 2010 tot en met de datum van het primaire besluit, te weten 14 december 2010

(te beoordelen periode).

4.2. Niet in geding is dat appellanten tijdens de te beoordelen periode geen vreemdeling waren in de zin van artikel 11, tweede en derde lid, van de WWB. Als gevolg hiervan vallen appellanten onder artikel 16, tweede lid, van de WWB , en kan aan hen zelfs uit hoofde van zeer dringende redenen, zoals bedoeld in het eerste lid, van dit artikel, geen uitkering op grond van de WWB worden toegekend.

4.3. Zoals de Raad eerder heeft overwogen (CRvB 22 november 2011, LJN BU6844) kan, indien ten aanzien van vreemdelingen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de WWB een positieve verplichting bestaat recht te doen aan artikel 8 van het EVRM , dit niet met toepassing van de WWB gestalte worden gegeven. De vraag of appellanten zijn aan te merken als kwetsbare personen die op grond van artikel 8 van het EVRM bijzondere bescherming genieten, kan daarom in het kader van de WWB in het midden worden gelaten. Het beroep van appellanten op artikel 3 van het IVRK faalt, nu, zoals de Raad eerder heeft overwogen (CRvB 26 januari 2010, LJN BL1686), deze verdragsbepaling geen bepaling vormt die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden als bedoeld in de artikelen 93 en 94 van de Grondwet .

4.4. Uit hetgeen onder 4.1 tot en met 4.3 is overwogen vloeit voort dat het hoger beroep niet slaagt, zodat de aangevallen uispraak voor bevestiging in aanmerking komt.

5. Voor een veroordeling in de proceskosten bestaat geen aanleiding.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door O.L.H.W.I. Korte als voorzitter en H.J. de Mooij en E.C.R. Schut als leden, in tegenwoordigheid van E. Heemsbergen als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 13 november 2012.

(getekend) O.L.H.W.I. Korte

(getekend) E. Heemsbergen

ew


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature