Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Na door de heffingsambtenaar tot overneming van het geding te zijn opgeroepen neemt de curator de procedure niet over. Het Hof verleent de heffingsambtenaar ontslag van instantie en verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.

UitspraakGERECHTSHOF AMSTERDAM

kenmerk 11/00582

uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (de Wet) van de vijfde enkelvoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[X] B.V. gevestigd te [Z],

belanghebbende,

tegen de uitspraak in de zaak met nummer AWB 09/5918 van de rechtbank Haarlem van 1 juni 2011 in het geding tussen

belanghebbende

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Velsen, de heffingsambtenaar.

1. Van belanghebbende is ter griffie van het Hof een beroepschrift ontvangen op 13 juli 2011. De heffingsambtenaar heeft een verweerschrift ingediend.

2. Bij vonnis van […] de rechtbank ’s-Gravenhage is belanghebbende in staat van faillissement verklaard, waarbij mr. [A] te [Q] tot curator is benoemd.

3. Partijen zijn bij brief van 24 mei 2012 uitgenodigd voor een mondelinge behandeling op 19 juli 2012. Bij brief van 18 juli 2012 heeft het Hof, in aansluiting op een bericht van de gemachtigde, de curator en de heffingsambtenaar bericht dat de mondelinge behandeling geen doorgang zal vinden.

4. Het Hof heeft de heffingsambtenaar bij brief van 23 augustus 2012 in de gelegenheid gesteld de curator tot overneming van het geding op te roepen. Bij brief van 7 september 2012 heeft de heffingsambtenaar het Hof een kopie van een e-mail doen toekomen van [B] van 5 september 2012, waarin is vermeld dat de curator de procedure niet zal overnemen. Het Hof heeft kopieën van deze brief en bijlage op 20 september 2012 doorgezonden naar de curator en aangekondigd dat de onderstaande uitspraak zal worden gedaan.

5. Gelet op het voorgaande en het bepaalde in artikel 8:22 van de Wet en artikel 27 van de Faillissementswet , zal het Hof de heffingsambtenaar ontslag van instantie verlenen en het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaren.

6. Het Hof acht geen termen aanwezig voor een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 8:75 van de Wet.

7. Voor het aanwenden van het in artikel 8:55 van de Wet bedoelde rechtsmiddel van verzet tegen de onderhavige uitspraak, verwijst het Hof naar de mededelingen daaromtrent aan de voet van de uitspraak.

Beslissing

Het Hof verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. J.P.A. Boersma, lid van de belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr. J. Couperus als griffier. De beslissing is op 11 oktober 2012 in het openbaar uitgesproken.

Verzet

Als u bezwaren hebt tegen deze uitspraak kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze uitspraak een verzetschrift indienen bij dit gerechtshof. Daarbij kunt u vragen op het verzet te worden gehoord. Een kopie van de bestreden uitspraak moet bij het verzetschrift worden overgelegd.

Het verzetschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de dagtekening;

• de vermelding van de uitspraak waartegen het verzet is gericht en

• de gronden van het verzet, waarbij de bezwaren tegen de uitspraak duidelijk zijn omschreven.

Bij de behandeling van het verzet beoordeelt het gerechtshof uitsluitend of er gronden zijn voor vernietiging van de onderhavige uitspraak.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature