< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Herziening. Aanvrage gegrond.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraak23 oktober 2012

Strafkamer

nr. S 12/00367 H

EC

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvraag tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 8 april 2008, nummer 22/002648-07, ingediend door mr. A.K. Ramdas, advocaat te Rotterdam, namens:

[Aanvrager], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975, wonende te [woonplaats].

1. De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Kantonrechter in de Rechtbank Rotterdam van 13 november 2006 - de aanvrager ter zake van "als degene aan wie het kenteken is opgegeven voor een motorrijtuig waarvoor een kentekenbewijs is afgegeven niet een verzekering overeenkomstig de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen sluiten en in stand houden", gepleegd op 9 november 2005 met betrekking tot het motorrijtuig met het kenteken [00-00-00], veroordeeld tot vier weken hechtenis met ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van negen maanden.

2. De aanvraag tot herziening

2.1. De aanvraag tot herziening is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2.2. De aanvraag berust op de stelling dat sprake is van een gegeven als bedoeld in art. 457, eerste lid aanhef en onder c, Sv, aangezien uit de aan de aanvraag gehechte bescheiden blijkt dat op 9 november 2005 voor het motorrijtuig met het kenteken [00-00-00] wel een verzekering overeenkomstig de WAM van kracht was.

3. De conclusie van de Advocaat-Generaal

De Advocaat-Generaal Machielse heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad de aanvraag gegrond zal verklaren, de opschorting of schorsing van de tenuitvoerlegging van het arrest van het Hof zal bevelen en de zaak zal verwijzen naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage, opdat de zaak zal worden behandeld en afgedaan op de wijze als in art. 467, eerste lid, (oud) Sv is voorzien.

4. Beoordeling van de aanvraag

4.1. Bij de aanvraag is overgelegd een verklaring van 22 november 2011 van Delta Lloyd Schadeverzekering N.V., welke verklaring inhoudt dat "op 9 november 2005 voor het motorrijtuig voorzien van het kenteken [00-00-00] een verzekering van kracht was welke aan de op die datum door of krachtens de WAM gestelde eisen voldeed, afgesloten onder polisnummer [00001]".

4.2. Naar aanleiding van de herzieningsaanvraag heeft de Advocaat-Generaal nadere berichten ingewonnen. Daartoe behoort een schrijven van de Landelijke Ressortelijke Organisatie van 18 juni 2012 inhoudende dat "door de advocaat-generaal mr. R.P. Schoute bij de verzekeringsmaatschappij is nagegaan of de personenauto met het kenteken [00-00-00] op 9 juni 2005 was verzekerd" en dat "Delta Lloyd Schadeverzekering NV telefonisch heeft bevestigd dat op genoemde datum voor het onderhavige voertuig een verzekering van kracht was".

4.3. Aan de inhoud van het hiervoor onder 4.1 genoemde stuk, totstandgekomen en afgegeven nadat het Hof uitspraak had gedaan, alsmede aan de door de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad ingewonnen berichten valt het ernstige vermoeden te ontlenen, dat het Hof, ware het daarmee bekend geweest, de aanvrager van het hem tenlastegelegde zou hebben vrijgesproken.

5. Slotsom

Uit het vorenoverwogene volgt dat zich een gegeven voordoet als bedoeld in art. 457, eerste lid aanhef en onder c, Sv, zodat de aanvraag gegrond is en als volgt moet worden beslist.

6. Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart de aanvraag tot herziening gegrond;

beveelt voor zover nodig de opschorting of schorsing van de tenuitvoerlegging van voormeld arrest van het Hof;

verwijst de zaak naar het Gerechtshof te Amsterdam, opdat de zaak op de voet van art. 472, tweede lid, Sv opnieuw zal worden behandeld en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en Y. Buruma, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken op 23 oktober 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature