< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Op verzoek verdediging tussentijdse toets ISD.

UitspraakRECHTBANK UTRECHT

Sector strafrecht

Parketnummer: 16/600043-11

Datum uitspraak: 3 augustus 2012

Beslissing ex artikel 38s Wetboek van Strafrecht

Beslissing van de meervoudige raadkamer voor strafzaken, naar aanleiding van het onderzoek ex artikel 509aa van het Wetboek van Strafvordering, betrekking hebbend op de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders opgelegd aan:

[veroordeelde],

geboren te [geboorteplaats] op [1974],

thans verblijvende in P.I. Utrecht, locatie Wolvenplein te Utrecht.

Raadsman mr. J.G.M. Dassen, advocaat te Utrecht.

De rechtbank heeft acht geslagen op de zich in het dossier van de veroordeelde bevindende stukken, waaronder:

- het vonnis van deze rechtbank d.d. 31 maart 2011 waaruit blijkt dat aan de veroordeelde is opgelegd de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (hierna ook: de maatregel) voor de duur van 2 jaar en waarbij de rechtbank heeft bepaald dat het openbaar ministerie binnen 9 maanden dient te berichten over de wenselijkheid of noodzakelijkheid van de voortzetting van de tenuitvoerlegging van de maatregel;

- de beslissing ex artikel 38s van het Wetboek van Strafrecht van deze rechtbank d.d. 19 januari 2012, waarbij is beslist dat de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders wordt voortgezet;

- het verzoek van de verdediging d.d. 12 juni 2012 ex artikel 38s van het Wetboek van Strafrecht;

- een de veroordeelde betreffende aanvulling op het voortgangsverslag tenuitvoerlegging ISD-maatregel d.d. 10 juli 2012, opgemaakt door J. Haitjema (individueel trajectbegeleider) en J. Drenth (plaatsvervangend vestigingsdirecteur), beiden werkzaam bij de P.I. Utrecht, locatie Wolvenplein, waarin wordt geadviseerd de ISD-maatregel voort te zetten.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden ter zitting van 20 juli 2012, waarbij zijn gehoord:

de officier van justitie, de veroordeelde, de raadsman van de veroordeelde en de deskundige J. Haitjema, voornoemd.

OVERWEGINGEN:

De raadsman heeft de rechtbank verzocht tussentijds te beslissen over de noodzaak tot voortzetting van de tenuitvoerlegging van de maatregel. In de opvatting van de raadsman dient de maatregel thans geen behandeldoel meer, omdat veroordeelde – nadat hij in januari niet van verlof is teruggekeerd – gedurende vijf maanden op een gesloten afdeling heeft verbleven en de ingezette ambulante behandeling bij Kade17 dientengevolge stil heeft gelegen. De raadsman heeft bepleit de maatregel te beëindigen, nu daaraan geen invulling is gegeven.

In het voortgangsverslag d.d. 10 juli 2012 is opgemerkt dat veroordeelde zich op 21 januari 2012 aan de maatregel heeft onttrokken, door niet terug te keren van onbegeleid verlof. Nadat veroordeelde op 26 januari 2012 is aangehouden, is hij op 27 januari 2012 op de gesloten afdeling geplaatst. Na deze terugplaatsing vertoonde veroordeelde negatief gedrag en toonde hij geen inzet; hij klaagde veel en weigerde deelname aan de hem aangeboden CoVa-training. Sinds 29 juni 2012 is veroordeelde opnieuw op het Voorplein geplaatst. Hierdoor kan de reeds ingezette behandeling bij Kade17 weer worden aangevangen.

Ter terechtzitting is door mevrouw Haitjema aangegeven dat het plan is dat veroordeelde via de Tussenvoorziening “De Bolksbeek” zal uitstromen naar een andere woonvoorziening.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting geconcludeerd tot voortzetting van de ISD-maatregel.

De rechtbank is van oordeel dat er op grond van het vorenstaande geen aanleiding is de ISD-maatregel te beëindigen. Voor zover er tot op heden geen invulling aan de maatregel is gegeven, is dat aan veroordeelde zelf te wijten, nu hij zich aan de tenuitvoerlegging van de maatregel heeft onttrokken door niet van onbegeleid verlof terug te keren. De consequenties die daaraan zijn verbonden zal veroordeelde zelf moeten dragen. Naar het oordeel van de rechtbank resteert er nog voldoende tijd (11 maanden) om de maatregel op een adequate manier in te vullen.

De rechtbank heeft gelet op artikel 38s van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING:

De rechtbank verstaat dat de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders, opgelegd aan [veroordeelde] voornoemd, wordt voortgezet.

Aldus gedaan door mrs. D.A.C. Koster, M.A.A.T. Engbers en V. van Dam, bijgestaan door mr. J.A. van Wageningen als griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van deze rechtbank van 3 augustus 2012.

Mr. Engbers is buiten staat deze beslissing te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature