< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

beroep op de hardheidsclausule artikel 282a lid 4 RV

UitspraakRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector familie- en jeugdrecht

Enkelvoudige kamer

Rekestnummer: FA RK 12-4181

Zaaknummer: 420568

Datum beschikking: 17 juli 2012

Ontkenning vaderschap

Beschikking op het op 31 mei 2012 ingekomen verzoek van:

[de vrouw],

wonende te [woonplaats vrouw],

advocaat: mr. E.F.A. Linssen-van Rossum te 's-Gravenhage.

Procedure

De rechtbank heeft kennis genomen van het verzoek, strekkende tot ontkenning van het vaderschap.

De griffie heeft de ontvangst van het verzoekschrift bij schrijven 6 juni 2012 bevestigd.

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Wet griffierechten burgerlijke zaken is verzoekster griffierecht verschuldigd vanaf de indiening van het verzoekschrift en dient zij ervoor te zorgen dat het griffierecht binnen vier weken nadien, in dit geval dus uiterlijk op 28 juni 2012, is bijgeschreven op de rekening van het gerecht waar de behandeling plaatsvindt dan wel ter griffie is gestort. Verzoekster heeft het verschuldigde griffierecht niet tijdig voldaan.

Bij brief van 5 juli 2012 heeft de griffier verzoekster in de gelegenheid gesteld zich binnen twee weken na dagtekening van deze brief schriftelijk en gemotiveerd uit te laten met betrekking tot het geconstateerde verzuim en/of alsnog een beroep te doen op de hardheidsclausule van artikel 282a, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Bij bericht van 9 juli 2012 heeft de advocaat - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat op 22 juni 2012 haar kantoor is getroffen door een aanhoudende internet- en telefoonstoring van de KPN en xs4all , waardoor betalingen die diezelfde ochtend zijn voldaan niet zijn verwerkt. De advocaat is niet gealarmeerd door een (eerste) aanmaning van de rechtbank, nu deze gelijktijdig met bovengenoemde brief van de rechtbank van 5 juli 2012 binnenkwam. Inmiddels is de nota voldaan. De advocaat verzoekt de rechtbank om verzoekster niet de dupe te laten worden van deze ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Beoordeling

Nu verzoekster het verschuldigde griffierecht niet tijdig heeft voldaan, dient de rechter verzoekster gelet op het bepaalde in artikel 282a, tweede lid, Rv niet-ontvan kelijk te verklaren in het verzoek, tenzij toepassing van die bepaling, gelet op het belang van één of meer van de partijen bij toegang tot de rechter, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard (artikel 282a, vierde lid, Rv , de hardheidsclausule ).

Voor zover bovengenoemd bericht van de advocaat moet worden gelezen als een beroep op genoemde hardheidsclausule, wijst de rechtbank dat beroep af. De - overigens niet aangetoonde - internet- en telefoonstoring op 22 juni 2012 komt in het onderhavige geval voor rekening en risico van de gebruiker, in dit geval de advocaat. Het had op diens weg gelegen om te controleren of de onderhavige betaling ondanks de storing was verwerkt en zo niet alsnog te betalen. Niet-ontvankelijkverklaring leidt dan ook niet tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Verzoekster zal dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard in haar verzoek.

Beslissing

De rechtbank:

verklaart verzoekster niet-ontvankelijk in het verzoek.

Deze beschikking is gegeven te 's-Gravenhage door mr. M. Kramer, bijgestaan door K.D. van den Berg als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 juli 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature