Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het door verzoeker ingediende verzoek tot wraking behelst het wraken van (alle rechters van) de rechtbank Haarlem. Een wrakingsgrond moet gelegen zijn in de feiten of omstandigheden die de persoon van de rechter betreffen. Een beweerd gebrek aan onafhankelijkheid van (alle rechters van) de rechtbank Haarlem levert geen grond voor wraking op. Volgt nietontvankelijkverklaring van het verzoek.

UitspraakRECHTBANK HAARLEM

Wrakingskamer

zaaknummer: 193600 / HA RK 12-85

datum beslissing: 24 juli 2012

Op verzoek van:

[verzoeker], wonende te [plaats], verzoeker.

1. Procesverloop

1.1 Bij schriftelijk verzoek van 9 juni 2012 (aangevuld op 17 juni 2012, 24 juni 2012, 25 juni 2012 en 29 juni 2012) heeft verzoeker de wraking verzocht van de rechtbank Haarlem, in de bij deze rechtbank, sector bestuursrecht, aanhangige zaak met zaaknummer […], hierna te noemen: de hoofdzaak.

1.2 De beslissing op het wrakingsverzoek is bepaald op heden.

2. Het standpunt van verzoeker

2.1 Verzoeker heeft ter onderbouwing van het verzoek aangevoerd - kort en zakelijk weergegeven - dat geen sprake is van een betrouwbare, geloofwaardige, onpartijdige en onafhankelijke feitenrechtspraak door de rechtbank Haarlem, mede vanwege een eerdere benoeming van een psychiater door deze rechtbank.

3. Beoordeling

3.1 Artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen kan worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

3.2 Het door verzoeker ingediende verzoek tot wraking behelst het wraken van (alle rechters van) de rechtbank Haarlem. Een wrakingsgrond moet gelegen zijn in de feiten of omstandigheden die de persoon van de rechter betreffen. Een beweerd gebrek aan onafhankelijkheid van (alle rechters van) de rechtbank Haarlem levert geen grond voor wraking op. Overigens is in de hoofdzaak nog geen behandelend rechter toegewezen. Het verzoek zal niet-ontvankelijk worden verklaard.

3.3 De rechtbank komt derhalve niet toe aan een inhoudelijke behandeling van het wrakingsverzoek en heeft daarom afgezien van een mondelinge behandeling van het verzoek.

4. Beslissing

De rechtbank:

4.1 verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking;

4.2 beveelt de griffier onverwijld aan verzoeker en de wederpartij een voor eensluidende gewaarmerkt afschrift van deze beslissing toe te zenden;

4.3 beveelt dat het proces in de hoofdzaak wordt voortgezet in de stand waarin het zich bevond ten tijde van het indienen van het verzoek.

Deze beslissing is gegeven door mr. A.C. Terwiel, voorzitter en mrs. A.J. Wolfs en J.M. Janse van Mantgem, leden van de wrakingskamer, en in het openbaar uitgesproken op 24 juli 2012 in tegenwoordigheid van mr. J.J. Graanstra als griffier.

Rechtsmiddel

Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature