< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

UitspraakRECHTBANK BREDA

Team insolventierecht

Surseance van betalingsnummer: 12/13 S

Faillissementsnummer: 12/484 F

gezien het ter griffie ingekomen verzoek van:

mr. J.H.A. van den Wildenberg,

advocaat,

kantoorhoudende te Tilburg,

in de hoedanigheid van bewindvoerder in de bij beschikking van deze Rechtbank d.d. 15 mei 2012 aan:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Stationtaxi B.V.,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brabant

onder nummer 18023664,

statutair gevestigd Tilburg,

vestigingsadres: 5014 ND Tilburg, Molenstraat 18 a,

handelend onder de namen PINK LADY CAB en BURGHOORN TRANSPORT

voorlopig verleende surseance van betaling;

houdende voormeld verzoek van de bewindvoerder, dat de rechtbank de voorlopig verleende surseance van betaling zal intrekken met gelijktijdige faillietverklaring van de schuldenares.

Uit de inhoud van het verslag van de bewindvoerder is de rechtbank genoegzaam duidelijk geworden, dat -hangende de surseance van betaling- de staat van de boedel zodanig blijkt te zijn, dat handhaving van de surseance niet langer wenselijk is en het vooruitzicht, dat door de schuldenares na verloop van tijd de schuldeisers kunnen worden bevredigd, niet blijkt te bestaan.

Dit zijn de gronden, waarop krachtens het bepaalde in artikel 242 van de Faillissementswet een verleende surseance van betaling kan worden ingetrokken.

Naast de intrekking van de verleende surseance van betaling zal de rechtbank tevens, nu de bewindvoerder zulks mede verzocht, de schuldenares in staat van faillissement verklaren, zijnde een en ander in het belang van de schuldeisers.

Nu blijkens de bij het verzoek gevoegde verklaring van de sursiet deze zich geheel kan vinden in het voorstel van de bewindvoerder, wordt oproeping als bedoeld in artikel 242 van de Faillissementswet achterwege gelaten.

De rechtbank zal voorts bij deze het salaris en de forfaitaire verschotten van de bewindvoerder bepalen zoals hieronder is vermeld.

BESCHIKKENDE:

De Rechtbank

trekt in de bij beschikking van deze Rechtbank d.d. 15 mei 2012 aan voornoemde schuldenares voorlopig verleende surseance van betaling;

verklaart in staat van faillissement:

Stationtaxi B.V. voornoemd;

bepaalt dat het salaris en de forfaitaire verschotten van de bewindvoerder wordt vastgesteld op een nader te bepalen datum;

benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. F.H.E. Boerma en stelt aan tot curator mr. J.H.A. van den Wildenberg, advocaat te Tilburg;

geeft last aan de curator tot het openen van aan gefailleerde gerichte brieven en telegrammen.

Deze beschikking is gewezen door mr. Hulskes en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 mei 2012 om 16:37 uur, in tegenwoordigheid van Hofman als griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature