< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige machtiging om betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen en te doen verblijven

Uitspraak481832 / FA RK 11.927

RECHTBANK AMSTERDAM

CIVIELE SECTOR

BESCHIKKING

Voorlopige machtiging

De officier van justitie heeft op 1 februari 2011 een verzoek ingediend tot het verlenen van een voorlopige machtiging tot opneming en het doen verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis van:

[betrokkene],

geboren op [1979],

wonende te zonder vaste woonplaats,

bereikbaar te Amsterdam, Geïntegreerde Voorziening Centrum, Valckenierstraat 2.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder een op 14 januari 2011 ondertekende en met redenen omklede geneeskundige verklaring van J. Zoeteman, als bedoeld in artikel 5 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Gehoord zijn: betrokkene, bijgestaan door een tolk Tsjechisch

raadsvrouwe betrokkene, mr. A.S. Kamphuis

psychiater, mevr. A. Vuijk

verslavingsarts, mevr. M. Vogel

vriend van betrokkene, [vriend van betrokkene].

De rechtbank overweegt als volgt:

Uit de overgelegde stukken, de gehouden verhoren en de verkregen inlichtingen is het volgende gebleken.

Betrokkene heeft ter zitting medegedeeld dat zij voor wat betreft haar bevalling uitgerekend is op 3 april 2011 en dat zij bereid is om de laatste drie weken vóór haar bevalling op vrijwillige basis in een kliniek door te brengen. Tot die tijd wil zij samen met haar vriend zijn en gebruik maken van nachtopvang en inloophuizen.

De raadsvrouwe van betrokkene heeft ter zitting primair geconcludeerd tot afwijzing van het onderhavige verzoek omdat een drugsverslaving, ook indien wordt aangenomen dat dit een psychiatrische ziekte is, niet tot toepassing van de Wet BOPZ kan leiden, tenzij de verslaving gepaard gaat met andere psychische stoornissen van zodanige ernst dat het denken, voelen, willen, oordelen en doelgericht handelen daardoor zo ingrijpend wordt beïnvloed, dat betrokkene het veroorzaakte gevaar niet kan worden toegerekend omdat de stoornis de gevaarvolle daden van de betrokkene in overwegende mate beheerst. De raadsvrouwe heeft subsidiair verzocht de duur van de machtiging te beperken.

De verslavingsarts heeft ter zitting medegedeeld dat bij betrokkene sprake is van een dermate ernstige drugsverslaving dat haar denken, voelen, willen, oordelen en doelgericht handelen daardoor zo ingrijpend wordt beïnvloed, dat betrokkene het veroorzaakte gevaar niet kan worden toegerekend omdat de stoornis haar gevaarvolle daden in overwegende mate beheerst. Daarnaast is bij betrokkene sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Betrokkene verschijnt trouw op afspraken bij de Geïntegreerde Voorziening Centrum, maar vanwege haar zwervende bestaan krijgt zij niet de regelmaat en rust die zij in het huidige stadium van haar zwangerschap nodig heeft. Tijdens de laatste controle in het AMC is geconstateerd dat de baarmoeder van betrokkene erg klein is, hetgeen de kans op een vervroegde bevalling vergroot. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat betrokkene door de stress die de komende periode met zich mee zal brengen toch weer drugs zal gebruiken. Op 26 januari 2011 is betrokkene voor het laatst positief getest op het gebruik van drugs. Gelet op de mogelijke complicaties voor betrokkene en haar ongeboren kind is intensieve zorg en begeleiding vanaf nu van groot belang. Een machtiging wordt noodzakelijk geacht om betrokkene klinisch rust en regelmaat te bieden en haar bevalling goed te laten verlopen. Na de bevalling zal een machtiging niet meer nodig zijn, aldus de verslavingsarts.

De rechtbank acht het, gelet op de geneeskundige verklaring en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, voldoende aannemelijk dat betrokkene door een stoornis van de geestvermogens, te weten een ernstige drugsverslaving en een persoonlijkheidsstoornis, gevaar veroorzaakt, welk gevaar, met name gevaar voor zwangerschapscomplicaties bij betrokkene en haar ongeboren kind, niet kan worden afgewend door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis.

Bij betrokkene is onvoldoende sprake van bereidheid tot verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis.

De rechtbank ziet aanleiding de duur van de machtiging te beperken tot drie maanden aangezien een machtiging na de bevalling van betrokkene niet meer nodig wordt geacht.

De rechtbank heeft acht geslagen op het bepaalde in § 1 van hoofdstuk 2 van de Wet BOPZ.

B E S L I S S I N G :

De rechtbank:

verleent voorlopige machtiging om betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van drie maanden.

Deze beschikking is gegeven door mr. M.A. Broekhuis, rechter, in tegenwoordigheid van

H.J. Binken griffier, op 23 februari 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature