< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 december 2011 heeft de raad van de gemeente Goedereede het bestemmingsplan "Brandweerkazerne Goedereede" vastgesteld.

Uitspraak201201173/2/R2.

Datum uitspraak: 1 mei 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker] en anderen, allen wonend te Vlaardingen,

en

de raad van de gemeente Goedereede,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 22 december 2011 heeft de raad van de gemeente Goedereede het bestemmingsplan "Brandweerkazerne Goedereede" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoeker] en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 31 januari 2012, beroep ingesteld.

Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld hebben [verzoeker] en anderen de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 13 april 2012, waar [verzoeker] en anderen, bij monde van [verzoeker], en de raad, vertegenwoordigd door mr. S.C. Koese en drs. I. Motshagen, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Tevens is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, vertegenwoordigd door ing . J.W. Meijer, daar gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Met het plan wordt beoogd de bouw van een brandweerkazerne langs de Vissersweg in Goedereede mogelijk te maken ten behoeve van de brandweerdienst van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

2.3. Ter zitting heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond toegezegd dat zal worden gewacht met het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de bouw van de kazerne tot het plan onherroepelijk is. Deze toezegging brengt met zich dat niet met de bouw van de kazerne zal worden begonnen voordat de Afdeling in de hoofdzaak uitspraak heeft gedaan.

2.4. Uit het voorgaande volgt dat met het verzoek geen spoedeisend belang is gemoeid dat het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt. Het verzoek dient derhalve te worden afgewezen.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. P.J.A.M. Broekman, ambtenaar van staat.

w.g. Hagen w.g. Broekman

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 1 mei 2012

12-726.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature