< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

statutenwijziging van stichtingen

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 216117 / EX RK 10-128

Beschikking van 12 augustus 2010

Deze beschikking wordt gegeven naar aanleiding van het op 11 augustus 2010 ter griffie van deze rechtbank ingediende verzoekschrift met bijlagen van:

1. de stichting

STICHTING WOONINC,

2. de stichting

STICHTING TRADINOVA WONEN,

beide gevestigd te Eindhoven,

verzoeksters,

advocaat mr. P.W.M. Dorn te Geldrop.

1. De beoordeling

Het verzoekschrift strekt het verlenen van goedkeuring in de zin van artikel 2:317 lid 5 BW aan de fusie van bovengenoemde stichtingen en strekkende tot het wijzigen van de statuten (overeenkomstig de overgelegde concept-akte) van de stichting Wooninc. op grond van het bepaalde bij artikel 2:29 4.

De rechtbank overweegt dat blijkens de overgelegde statuten, zoals vastgelegd in de op 30 december 2005 verleden akte ten overstaan van mr. [R], deze niet in de mogelijkheid van wijziging voorzien, zodat de toestemming van de rechtbank voor de fusie benodigd is.

Er zijn geen gegronde redenen om aan te nemen dat de voorgenomen fusie strijdig is met het belang van de stichting.

De rechtbank overweegt vervolgens dat, nu de statuten niet in de mogelijkheid van wijziging voorzien en ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen die bij de oprichting van de stichting redelijkerwijs niet zou kunnen zijn gewild, er aanleiding is om tot wijziging van de statuten over te gaan.

De rechtbank zal mitsdien het verzoek, als op de wet gegrond, inwilligen.

2. De beslissing

De rechtbank

verleent goedkeuring aan het besluit tot fusie tussen de stichting Wooninc. en de stichting Tradinova wonen, beiden gevestigd te Eindhoven,

wijzigt de statuten van de stichting Wooninc, in dier voege dat deze komen te luiden overeenkomstig de inhoud van het aan deze beschikking gehechte door de rechter gewaarmerkte concept-akte,

verstaat dat de onderhavige statutenwijziging vanwege de griffier van deze rechtbank zal worden ingeschreven in het artikel 2:289 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde register.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.F.M. Strijbos en in het openbaar uitgesproken op 12 augustus 2010.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature