< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

artikel 2:294 BW statutenwijziging van stichtingen

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: 244975 / EX RK 12-61

Beschikking van 12 april 2012

in de zaak van

1. de stichting

[Verzoekster],

gevestigd te [woonplaats],

verzoekster,

advocaat mr. A.M. Boogers te ‘s-Gravenhage.

1. De beoordeling

Het verzoekschrift strekt tot het wijzigen van de statuten (overeenkomstig de overgelegde con[verzoekster] op de grond dat ongewijzigde handhaving van de statuten, die niet meer voldoen aan de wettelijke eisen, zou leiden tot gevolgen die bij de oprichting redelijkerwijze niet kunnen zijn gewild en de statuten de mogelijkheid van wijziging niet voorzien.

Overgelegd zijn een uittreksel uit het Handelsregister waar de stichting staat ingeschreven, de thans geldende statuten en een concept-akte van 7 februari 2012 opgemaakt door kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn advocaten en notarissen en een door de voorzitter en de secretaris ondertekend exemplaar van de notulen van de bestuursvergadering van 29 februari 2012. Gezien de stukken en gelet op wat in het verzoekschrift is aangevoerd, is de rechtbank van oordeel dat het verzoek toewijsbaar is.

2. De beslissing

De rechtbank

wijzigt de statuten van [verzoekster], gevestigd te [woonplaats], waarvan de statuten zullen luiden als vermeld in de aan deze beschikking gehechte, door de rechter en griffier gewaarmerkte concep-akte van wijziging,

verstaat dat de onderhavige statutenwijziging vanwege de griffier van deze rechtbank zal worden ingeschreven in het in artikel 2:289 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde register.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.F.M. Strijbos en in het openbaar uitgesproken op 12 april 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature