< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Tijdelijke voorlopige voorziening. Executiegeschil met betrekking tot ex parte verbod (verbod ex artikel 1019h Rv). Het executiegeschil ziet kort gezegd op de reikwijdte van het ex parte verbod. Bij de beoordeling is in aanmerking te nemen dat het verbod is gegeven na een ex parte behandeling. Met ander woorden Piratenpartij is niet gehoord en heeft niet aan enig debat kunnen deelnemen welke de reikwijdte van het verbod zou kunnen verduidelijken. Naar voorlopig oordeel brengt dat mee dat Piratenpartij mag uitgaan van een letterlijke lezing van het verbod. Brein dient de executie van het gegeven verbod te staken voor zover dat verder gaat dan het doen staken van de reverse proxydienst. Deze beslissing vervalt nadat uitspraak zal zijn gedaan in het aanhangige executiegeschil.

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: KG ZA 12-394

Beschikking van 17 april 2012

in de zaak van

de vereniging Piratenpartij

gevestigd te Den Haag,

verzoekster,

advocaat: mr. M. Krul te Den Haag,

tegen

de stichting Stichting Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland (Brein),

gevestigd te Amsterdam,

gerekwestreerde,

advocaat: mr J. van Manen te Amsterdam.

Partijen worden hierna aangeduid als Piratenpartij respectievelijk Brein.

1. Het verzoek

1.1. Op 16 januari heeft Piratenpartij Brein opgeroepen op 24 april 2012, 14.00 uur te verschijnen in kort geding voor deze voorzieningenrechter.

1.2. De inzet van dit kort geding is een executiegeschil met betrekking tot het verbod ex artikel 1019h Rv op verzoek van Brein gegeven door de voorzieningenrechter van deze rechtbank op 13 april 2012.

1.3. Gelet op haar bijzonder spoedeisend belang bij een voorlopige beoordeling van het executiegeschil heeft piratenpartij met een mail van heden circa 10.00 uur de voorzieningenrechter verzocht een tijdelijke voorlopige voorziening te treffen welke zal gelden tot de uitspraak in het executiegeschil.

1.4. Brein is in de gelegenheid gesteld op dit verzoek te reageren, hetgeen zij heeft gedaan per e-mail van heden, circa 15.00 uur.

1.5. De rechtbank heeft kennis genomen van voornoemde beschikking van 13 april 2012, het verzoekschrift van Piratenpartij van heden en de reactie van heden van Brein.

2. Het verbod

2.1. In voornoemde beschikking van 13 april is onder meer als volgt beslist:

3.1. beveelt gerekwestreerde (is Piratenpartij) binnen zes uur na betekening van deze beschikking de dienst zoals omschreven in dit verzoekschrift te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het ter beschikking stellen van de website van The Pirate Bay (thepiratebay.se) via het subdomein tpb.piratenpartij.nl, te staken en gestaakt te houden

3. Het geschil

3.1. Het executiegeschil ziet kort gezegd op de reikwijdte van het hierboven weergegeven verbod. Volgens Brein heeft dit de strekking ieder verwijzing naar de website van The Pirate Bay onmogelijk te maken ook indien de verwijzing geschiedt via een ander domein dan het subdomein tpb.piratenpartij.nl. Piratenpartij betwist deze uitleg. Zij stelt aan het verbod te hebben voldaan doordat zij haar reverse proxy dienst heeft gestaakt.

4. De beoordeling

4.1. Het gaat in deze om de vraag hoe de geadresseerde van het verbod, dat is Piratenpartij, de reikwijdte van het gegeven verbod moet begrijpen.

4.2. Bij de beoordeling is in aanmerking te nemen dat het verbod is gegeven na een ex parte behandeling. Met ander woorden Piratenpartij is niet gehoord en heeft niet aan enig debat kunnen deelnemen welke de reikwijdte van het verbod zou kunnen verduidelijken.

4.3. Naar voorlopig oordeel brengt dat mee dat Piratenpartij mag uitgaan van een letterlijke lezing van het verbod. Dit brengt mee dat zij mocht begrijpen aan het verbod te hebben voldaan door de verwijzing naar de site van The Pirate Bay, via haar reverse proxy dienst, dat wil zeggen via het subdomein tpb.piratenpartij.nl, te hebben gestaakt.

4.4. Bij die stand van zaken dient Brein de executie van het gegeven verbod te staken voor zover dat verder gaat dan het doen staken van de reverse proxydienst.

4.5. Met betrekking tot de proceskosten zal worden beslist bij eindvonnis in het executiegeschil.

4.6 Een en ander leidt tot de beslissing zoals hieronder verwoord.

Beslissing

De voorzieningenrechter:

Beveelt gerekwestreerde (Brein) de executie van het gegeven verbod met onmiddellijke ingang te staken voor zover dat verder gaat dan het doen staken van de reverse proxydienst;

Verklaart dit gebod uitvoerbaar bij voorraad;

Verwijst de zaak naar de zitting van 24 april 2012, 14.00 voor verdere behandeling;

Bepaalt dat deze beslissing vervalt nadat uitspraak zal zijn gedaan in het aanhangige executiegeschil;

Houdt elke verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen op 17 april 2012, en is circa 19.00 uur per e-mail verzonden aan partijen.

Een ondertekende versie van deze beschikking zal op 18 april ter kennis van partijen worden gebracht.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature