< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

toepassing bestuurlijke lus, asiel

Verweerder heeft de afwijzing van de asielaanvraag gebaseerd op de vals bevonden identiteitskaart. Ter zitting heeft eiser een origineel document getoond dat de afgegeven identiteitskaart en nationliteitsverklaring echt zijn en afgegeven zijn door de daartoe bevoegde instanties. Gelet op de tegenwerping van artikel 31, tweede lid, aanhef en onder f, van de Vreemdelingenwet acht de rechtbank het getoonde document dermate relevant dat verweerder in de gelegenheid wordt gesteld onderzoek naar dit document te verrichten en te beoordelen of dit aanleiding geeft het stanpunt ten aanzien van de identiteitskaart te herzien.

UitspraakRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Nevenzittingsplaats Dordrecht

Sector Bestuursrecht

Vreemdelingenkamer

procedurenummer: AWB 11/31983, V-nummer: [nummer],

beslissing ex artikel 8:68 van de Algemene wet bestuursrecht tot heropening van het onderzoek

in het geding tussen

[naam eiser], wonende te [woonplaats], eiser,

gemachtigde: mr. R. Veerkamp, advocaat te Utrecht,

en

de Minister voor Immigratie en Asiel, verweerder,

gemachtigde: mr. W.I. Graafland, ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

1. Overwegingen

Het beroep is behandeld ter zitting van de enkelvoudige kamer van 1 februari 2012.

Gebleken is dat het onderzoek in deze procedure niet volledig is geweest.

De rechtbank overweegt derhalve het onderzoek te heropenen. In de in beroep voorgelegde beschikking is door verweerder na onderzoek van het Bureau Documenten de door eiser overgelegde identiteitskaart vals bevonden. Verweerder legt dat ten grondslag aan de afwijzing van de aanvraag asiel van eiser. Ter zitting heeft eiser een document getoond, dat lijkt te zijn afgegeven door de daartoe bevoegde autoriteiten en, zoals ter zitting vertaald door de aanwezige tolk, inhoudende een verklaring dat de afgegeven identiteitskaart en nationaliteitsverklaring echt zijn en afgegeven zijn door daartoe bevoegde instanties.

Gelet op de tegenwerping door verweerder van artikel 31, tweede lid, aanhef en onder f, van de Vreemdelingenwet 2000 in de beschikking acht de rechtbank het getoonde document dermate relevant dat verweerder onderzoek naar dit document dient te verrichten om te beoordelen of indien dit document tijdig door eiser zou zijn overgelegd dit aanleiding geeft het standpunt ten aanzien van de identiteitskaart te herzien en de gevolgen voor de beoordeling van het asielrelaas.

2. Beslissing

De rechtbank bepaalt dat het onderzoek wordt heropend en draagt eiser op binnen twee weken na verzending van deze tussenuitspraak het document, indien mogelijk in de originele vorm, aan verweerder ter beschikking te stellen. Voorts draagt de rechtbank verweerder op binnen zes weken na ontvangst van het document onderzoek naar het document te verrichten en kenbaar te maken of dit gevolgen heeft voor het eerder ingenomen standpunt.

Aldus gegeven op 2 februari 2012 door mr. A.P. Hameete, rechter, en door deze en mr. S. Wierink, griffier, ondertekend.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature