Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Faillissementswet. Verzoek tussentijdse beeindiging ex art. 350 lid 2 Fw afgewezen. Verzoek door bewindvoerder op grond van niet nakomen van (o.a.) arbeids- en sollicitatieplicht. Schuldenares gaat echter per februari 2012 full-time aan de slag als gastouder. Inkomen ligt echter onder het minimumloon, dus sollicitatieverplichting blijft van kracht. Aan het einde van de reguliere looptijd zal de rechtbank bepalen of en in hoeverre de duur van de regeling zal worden verlengd teneinde het gedurende elf maanden niet voldoen aan de sollicitatieverplichting goed te maken. Thans moet de schuldenares eerst aantonen dat zij gedurende de resterende duur van de reguliere looptijd in staat is alle verplichtingen van de schuldsaneringsregeling na te komen.

UitspraakRECHTBANK UTRECHT

Sector handel en kanton

zaaknummer: 09/369 R

nummer verklaring: NGN0110803272

uitspraakdatum: 30 januari 2012

uitspraak op grond van artikel 350 lid 3 van de Faillissementswet

(“voorstel tussentijdse beëindiging schuldsanering”)

enkelvoudige kamer

Bij vonnis van deze kamer van 29 december 2009 is de definitieve schuldsanering uitgesproken ten aanzien van:

[schuldenares],

geboren op [1983] te [geboorteplaats],

wonende [adres] [woonplaats],

hierna: schuldenares.

De bewindvoerder heeft verzocht om de toepassing van de schuldsaneringsregeling tussentijds te beëindigen. De rechter-commissaris heeft geadviseerd de toepassing van de schuldsaneringsregeling te beëindigen.

Schuldenares, haar echtgenoot en de heer [A], de opvolgend bewindvoerder, zijn gehoord ter terechtzitting van 28 november 2011. Tevens was de heer A. Aslan aanwezig om te tolken.

Als grond voor de beëindiging is aangevoerd dat schuldenares haar uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren nakomt.

Ter terechtzitting heeft de bewindvoerder aangegeven dat schuldenares sinds mei 2011 de bewindvoerder geen relevante informatie heeft verstrekt. Na het verzoek tot tussentijdse beëindiging zijn de ontbrekende bankafschriften en inkomstenspecificaties overgelegd. De schuldenaar heeft niet aantoonbaar gesolliciteerd.

De schuldenares heeft ter terechtzitting verklaard dat zij per februari 2012 fulltime als gastouder aan de slag gaat.

De rechtbank heeft op 19 december 2011 kennis genomen van de brief van schuldenares over haar activiteiten om een betaalde baan te vinden en de mededeling van de bewindvoerder dat de boedelachterstand is ingelopen.

De rechtbank heeft op 4 januari 2012 kennisgenomen van een korte toelichting van schuldenares op de invulling van haar werkzaamheden per 1 februari 2012.

De rechtbank oordeelt als volgt.

Uit de openbare verslagen is gebleken dat schuldenares bij aanvang van de regeling een ZW-uitkering ontving. Per januari 2011 is zij hersteld en ontvangt zij geen ZW uitkering meer. De rechter-commissaris heeft schuldenares geen ontheffing verleend van haar arbeids- en sollicitatieverplichting. Derhalve moet zij vanaf januari 2011 aan deze verplichting voldoen.

In haar brief van 12 december 2011 stelt schuldenares dat zij heeft voldaan aan de eisen van de (aanvullende) WWB uitkering en dat zij heeft gesolliciteerd bij meerdere bedrijven. Schuldenares heeft deze stellingen echter niet met bewijzen onderbouwd. Derhalve kan de rechtbank niet tot de conclusie komen dat zij aantoonbaar heeft gesolliciteerd. Voorts maakt de rechtbank uit de brief van 12 december 2011 op dat schuldenares via de gemeente Utrecht een re-integratietraject heeft gevolgd. Op grond van de Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringsregelingen geldt dat deelname aan re-integratietrajecten onverlet laat dat schuldenares zich zelfstandig inspant om betaald werk te vinden. Daarnaast mag, zo blijkt uit diezelfde richtlijnen, het volgen van een opleiding, integratiecursus of andere cursus het verrichten van of het solliciteren naar fulltime werk niet in de weg staan. Het volgen van het re-integratietraject en het volgen van een cursus om als gastouder aan de slag te kunnen, ontslaat schuldenares dan ook niet van haar inspanningsverplichting te solliciteren naar een fulltime baan.

Het gedurende langere tijd niet nakomen van de sollicitatieverplichting is op zich voldoende om de regeling tussentijds te beëindigen. Nu schuldenares echter heeft aangetoond dat zij per februari gaat werken, de ontbrekende informatie heeft verschaft en de boedelachterstand heeft ingelopen, zal de rechtbank de schuldsaneringsregeling op dit moment niet beëindigen. Aan het einde van de reguliere looptijd zal de rechtbank bepalen of en in hoeverre de duur van de regeling zal worden verlengd teneinde het gedurende elf maanden niet voldoen aan de sollicitatieverplichting goed te maken. Thans moet de schuldenares eerst aantonen dat zij gedurende de resterende duur van de reguliere looptijd in staat is alle verplichtingen van de schuldsaneringsregeling na te komen.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat met het uitvoeren van de fulltime werkzaamheden als gastouder schuldenares nog niet is ontslagen van haar sollicitatieverplichting. Dit vanwege het feit dat zij nog minder dan het minimum salaris zal gaan verdienen met haar werkzaamheden als gastouder. Schuldenares moet derhalve blijven solliciteren naar een beter betaalde baan.

Beslissing

De rechtbank:

wijst af het verzoek tot tussentijdse beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.F. van Vugt en in het openbaar uitgesproken op

30 januari 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature