< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 januari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders van Druten een aanvraag afgewezen van [belanghebbende] voor een vergunning voor het in gebruik nemen van een bewaarplaats voor urnen.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraak201106940/1/H3.

Datum uitspraak: 21 december 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant A], [appellant B] en [appellant C], te Horssen, gemeente Druten (hierna: [appellant A] en anderen),

tegen de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 12 mei 2011 in zaak nr. 10/2959 in het geding tussen:

[appellant A] en anderen

en

de Commissie voor Administratieve Geschillen van de provincie Gelderland.

1. Procesverloop

Bij besluit van 26 januari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders van Druten een aanvraag afgewezen van [belanghebbende] voor een vergunning voor het in gebruik nemen van een bewaarplaats voor urnen.

Bij besluit van 1 juli 2010 heeft de Commissie het door [belanghebbende] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard en onder voorwaarde de gevraagde vergunning verleend.

Bij uitspraak van 12 mei 2011, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het door [appellant A] en anderen daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben [appellant A] en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 20 juni 2011, hoger beroep ingesteld. De gronden van het hoger beroep zijn aangevuld bij brief van 20 juli 2011.

De Commissie heeft een verweerschrift ingediend.

[belanghebbende] en het college hebben een nader stuk ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 november 2011, waar [appellant A], bijgestaan door mr. J.P. Hoegee, advocaat te Nijmegen, de Commissie, vertegenwoordigd door mr. D.V. Visser-van Rooij, werkzaam bij de provincie Gelderland, [belanghebbende], bijgestaan door T.J. Korevaar, werkzaam bij Rentmeesterskantoor Korevaar, en het college, vertegenwoordigd door drs. S.J.P.T. Bindels, werkzaam bij de gemeente Druten, zijn verschenen.

Buiten bezwaar van partijen heeft [belanghebbende] ter zitting nog een stuk in het geding gebracht.

2. Overwegingen

2.1. [belanghebbende] heeft een vergunning aangevraagd voor een bewaarplaats voor urnen (hierna: urnenbewaarplaats). Deze bewaarplaats zal zijn gelegen op het [landgoed] te Horssen, waarvan [belanghebbende] eigenaar is.

2.2. De rechtbank heeft, voor zover thans van belang, overwogen dat [appellant A] en anderen als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn aan te merken. Zij heeft daartoe vastgesteld dat de woningen van [appellant B] en [appellant C] vlakbij de ingang van het landgoed liggen en vanuit deze woningen hierop zicht bestaat. Gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting heeft de rechtbank aannemelijk geacht dat het verkeer naar het landgoed langs de woningen van [appellant A] en anderen rijdt. Gelet op de omstandigheid dat het de bedoeling is dat acht tot negen keer per week een urn op de bewaarplaats zal worden bijgezet, zal het verkeer volgens de rechtbank in relevante mate toenemen ten opzichte van de huidige situatie.

2.3. Ter zitting van de Afdeling is door [belanghebbende] onweersproken gesteld dat gemiddeld vijf urnen per week op de bewaarplaats zullen worden bijgezet en dat deze bijzettingen veelal slechts worden bijgewoond door naaste familie of vrienden van de overledene omdat het om een tweede moment van afscheid nemen gaat. Op grond van deze gegevens valt volgens [belanghebbende] een toename van het verkeer naar het landgoed van gemiddeld twee voertuigen per dag te verwachten. De Afdeling acht deze verwachting aannemelijk. Daarnaast is niet aannemelijk geworden dat de voor de hand liggende route om de urnenbegraafplaats te bereiken langs de woningen van [appellant A] en anderen leidt, nu de route via de Broerstraat weliswaar de kortste is maar, zoals [belanghebbend] ter zitting van de Afdeling onweersproken heeft gesteld, niet de snelste route is. Voorts volgt uit ter zitting door [belanghebbende] overgelegde luchtfoto's van de omgeving van het landgoed en de woningen van [appellant A] en anderen dat deze woningen niet op een zodanige afstand zijn gelegen van de urnenbewaarplaats dat vanuit die woningen hierop direct zicht bestaat.

Onder deze omstandigheden is de Afdeling, anders dan de rechtbank, van oordeel dat [appellant A] en anderen niet worden geraakt in een persoonlijk belang dat rechtstreeks is betrokken bij de verlening van een vergunning voor het in gebruik nemen van de urnenbewaarplaats en derhalve niet als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb zijn aan te merken.

2.4. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep tegen het besluit van 1 juli 2010 alsnog niet-ontvankelijk verklaren.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

2.6. Redelijke toepassing van artikel 54, eerste lid, van de Wet op de Raad van State brengt met zich dat de secretaris van de Raad van State aan [appellant A] en anderen het door hun voor de behandeling van het door hun ingestelde hoger beroep betaalde griffierecht terugbetaalt.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Arnhem van 12 mei 2011 in zaak nr. 10/2959;

III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep tegen het besluit van 1 juli 2010 van de Commissie voor Administratieve Geschillen van de provincie Gelderland, code 00929175.doc/, niet-ontvankelijk;

IV. verstaat dat de secretaris van de Raad van State aan [appellant A], [appellant B] en [appellant C] het door hen voor de behandeling van het door hen ingestelde hoger beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 224,00 (zegge: tweehonderddrieëntwintig euro) terugbetaalt.

Aldus vastgesteld door mr. M. Vlasblom, voorzitter, en mr. D. Roemers en mr. C.J. Borman, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.M.E.A. Neuwahl, ambtenaar van staat.

w.g. Vlasblom w.g. Neuwahl

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 21 december 2011

280-591.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature