< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag om een WAJONG-uitkering. Het Uwv heeft de aanvraag afgewezen primair op de grond dat niet is voldaan aan de in artikel 5 van de Wajong neergelegde eis dat sprake moet zijn van ingezetenschap, nu appellant zich op zijn 20e jaar in Nederland heeft gevestigd. De Raad onderschrijft het standpunt van het Uwv. Niet in geschil is dat appellant zich eerst op zijn 20e jaar in Nederland heeft gevestigd. Nu niet is voldaan aan de in artikel 5 van de Wajong neergelegde eis dat voor toegang tot de Wajong er sprake dient te zijn van ingezetenschap, wordt aan de toepassing van artikel 10 van de Wajong en de daarmee samenhangende beleidsregels niet toegekomen. Hieruit volgt dat de gronden die appellant in hoger beroep heeft aangevoerd, die zich moet name tegen de toepassing van laatstgenoemd artikel richten, verder onbesproken kunnen blijven.

Uitspraak10/5291 WAJONG

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[Appellant], wonende te [woonplaats] (hierna: appellant)

tegen de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage van 13 augustus 2010, 10/883 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellant

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna: Uwv).

Datum uitspraak: 9 november 2011

I. PROCESVERLOOP

Namens appellant heeft mr. R.G. Groen, advocaat, hoger beroep ingesteld.

Het Uwv heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 28 september 2011. Appellant is met bericht van verhindering niet verschenen. Het Uwv heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. J.J. Grasmeijer.

II. OVERWEGINGEN

1.1. Het in dit geding aan de orde zijnde geschil wordt beoordeeld aan de hand van de bepalingen van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), zoals die luidden tot 1 januari 2010.

1.2. Appellant, geboren [in] 1970, heeft bij het Uwv op 21 april 2009 een aanvraag om een Wajong-uitkering ingediend. Daarbij heeft hij te kennen gegeven sinds 1991 in Nederland te wonen en vanwege vóór zijn zeventiende verjaardag bestaande psychische problemen arbeidsongeschikt te zijn.

1.3. Bij besluit van 26 augustus 2009 heeft het Uwv de aanvraag van appellant om een Wajong-uitkering afgewezen. Het tegen dit besluit door appellant gemaakte bezwaar is bij besluit van 28 december 2009 (hierna: bestreden besluit) ongegrond verklaard.

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep van appellant tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard.

3. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

3.1. Ingevolge artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wajong wordt als jonggehandicapte aangemerkt de ingezetene die op de dag waarop hij 17 jaar wordt, arbeidsongeschikt is.

3.2. Het Uwv heeft de aanvraag afgewezen primair op de grond dat niet is voldaan aan de in artikel 5 van de Wajong neergelegde eis dat sprake moet zijn van ingezetenschap, nu appellant zich op zijn 20e jaar in Nederland heeft gevestigd.

3.3. De Raad onderschrijft het standpunt van het Uwv. Niet in geschil is dat appellant zich eerst op zijn 20e jaar in Nederland heeft gevestigd. Nu niet is voldaan aan de in artikel 5 van de Wajong neergelegde eis dat voor toegang tot de Wajong er sprake dient te zijn van ingezetenschap, wordt aan de toepassing van artikel 10 van de Wajong en de daarmee samenhangende beleidsregels niet toegekomen. Hieruit volgt dat de gronden die appellant in hoger beroep heeft aangevoerd, die zich moet name tegen de toepassing van laatstgenoemd artikel richten, verder onbesproken kunnen blijven.

3.4. Uit 3.1, 3.2 en 3.3 volgt dat het hoger beroep niet slaagt en dat de aangevallen uitspraak moet worden bevestigd.

5. De Raad ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door H.G. Rottier als voorzitter en J. Riphagen en J.J.T. van den Corput als leden, in tegenwoordigheid van N.S.A. El Hana als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 9 november 2011.

(get.) H.G. Rottier.

(get.) N.S.A. El Hana.

KR


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature