< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft als opzichter bij Het Geldersch Lanschap gedurende langere tijd orderbonnen laten vervalsen en valse facturen laten indienen waaruit zou moeten blijken dat er werkzaamheden voor en ten behoeve van Het Geldersch Landschap waren verricht. Op één keer na werden er werkzaamheden aan zijn privébezittingen verricht c.q. werden er goederen ten behoeve van hem zelf aangeschaft. Het Geldersch Landschap is hierdoor financieel ernstig benadeeld.

UitspraakRechtbank Zutphen, nevenzittingsplaats Almelo

Sector strafrecht

Parketnummer: 06/850438-11

Datum vonnis: 4 november 2011

Vonnis (promis) op tegenspraak van de rechtbank Zutphen, zitting houdende te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Zutphen tegen:

[verdachte],

geboren op [1956] in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres].

1. Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 21 oktober 2011. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. R.A.E. van Noort en van hetgeen door de verdachte naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte in de periode van 15 augustus 2002 tot en met 14 juli 2009 opzettelijk orderbonnen en/of facturen heeft vervalst en in die periode opzettelijk gebruik heeft gemaakt van die vervalste orderbonnen en/of facturen.

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte, dat:

hij in of omstreeks de periode van 15 augustus 2002 tot en met 14 juli 2009 te Arnhem en/of Zelhem en/of Vorden en/of Almen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk (een) orderbon(nen) en/of factu(u)r(en), zijnde die orderbon(nen) en/of factu(u)r(en) (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft/hebben opgemaakt, althans heeft/hebben vervalst hebbende hij, verdachte, en/of één van zijn mededader(s) toen daar (telkens) opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid:

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p480) behorende bij orderbon 4470 (p481) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd aan een brug en 3 witte slagbomen voor een totaalbedrag van 3.153,50 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p482) behorende bij orderbon 4471 (p483) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd aan een brug en 2 witte toegangshekken bij kasteel Vorden, Kasteel Kieftskamp voor een totaalbedrag van 3.719,94 euro (incl.BTW) en/of

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p484) behorende bij orderbon 4486 (p485) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd bij diverse slagbomen bij Kieftskamp en 'T Velde voor een totaalbedrag van 3.644,97 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p486) behorende bij orderbon 4489

(p487) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk en/of enig andere werkzaamheden is/zijn uitgevoerd aan slagbomen en de toegangspoort voor een totaalbedrag van 3.352,23 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p489) behorende bij orderbon 4491 (p490) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd aan diverse bruggen en slagbomen voor een totaalbedrag van 2.504,95 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p497) behorende bij orderbon 4488 (p498) vermeld dat er door dit bedrijf herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd van/aan een weg bij Landgoed Kieftskamp voor een totaalbedrag van 249,90 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p500) behorende bij orderbon 4483 (p501) vermeld dat er door dit bedrijf (herstel)werkzaamheden zijn uitgevoerd door middel van het aanvullen en inzaaien van bermen bij Landgoed/Kasteel Ehze voor een totaalbedrag van 1.508,33 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p503) behorende bij orderbon 4482 (p504) vermeld dat er door dit bedrijf herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd van/aan (zand)wegen bij Landgoed/Kasteel Vorden voor een totaalbedrag van 693,18 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p505) behorende bij orderbon 4473 (p506) vermeld dat er door dit bedrijf (herstel)werkzaamheden (wegenschaaf) zijn uitgevoerd van/aan (een) weg(en) bij Landgoed Kieftskamp voor een totaalbedrag van 349,80 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p507) behorende bij orderbon 4468 (p508) vermeld dat er door dit bedrijf (herstel)werkzaamheden (wegenschaaf) zijn uitgevoerd van/aan (een) weg(en) bij Landgoed Kieftskamp voor een totaalbedrag van 473,03 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van [bedrijfsnaam] (p526) behorende bij orderbon 4479 (p527) vermeld dat er door dit bedrijf diverse goederen zijn geleverd t.b.v. Landgoed/Kasteel Roozendaal voor een totaalbedrag van 2.023,00 (incl. BTW) en/of

-op een factuur van [bedrijfsnaam] (p528) behorende bij orderbon 4459 (p529)

vermeld dat er door dit bedrijf diverse goederen zijn geleverd t.b.v. Landgoed/Kasteel Kieftskamp voor een totaalbedrag van 1.200,00 (incl. BTW) en/of

-op een factuur van [bedrijfsnaam] (p448) behorende bij orderbon 4475 vermeld dat er door dit bedrijf werkzaamheden zijn uitgevoerd aan/bij Schaapskooi Loenermark voor een totaalbedrag van 4.419,70 euro (incl. BTW)

een en ander (telkens) met het oogmerk om voormelde orderbon(nen) en/of

factu(u)r(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door een ander of anderen

te doen gebruiken

en/of

hij in of omstreeks de periode van 15 augustus 2002 tot en met 14 juli 2009 te Arnhem en/of Zelhem en/of Vorden en/of Almen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) orderbon(nen) en/of factu(u)r(en), zijnde die orderbon(nen) en/of factu(u)r(en) (een) geschrift(en) dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst en bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat:

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p480) behorende bij orderbon 4470 (p481) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd aan een brug en 3 witte slagbomen voor een totaalbedrag van 3.153,50 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p482) behorende bij orderbon 4471 (p483) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd aan een brug en 2 witte toegangshekken bij kasteel Vorden, Kasteel Kieftskamp voor een totaalbedrag van 3.719,94 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p484) behorende bij orderbon 4486 (p485) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd bij diverse slagbomen bij Kieftskamp en 'T Velde voor een totaalbedrag van 3.644,97 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p486) behorende bij orderbon 4489 (p487) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk en/of enig andere werkzaamheden is/zijn uitgevoerd aan slagbomen en de toegangspoort voor een totaalbedrag van 3.352,23 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p489) behorende bij orderbon 4491 (p490) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd aan diverse bruggen en slagbomen voor een totaalbedrag van 2.504,95 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p497) behorende bij orderbon 4488 (p498) vermeld dat er door dit bedrijf herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd van/aan een weg bij Landgoed Kieftskamp voor een totaalbedrag van 249,90 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p500) behorende bij orderbon 4483 (p501) vermeld dat er door dit bedrijf (herstel)werkzaamheden zijn uitgevoerd door middel van het aanvullen en inzaaien van bermen bij Landgoed/Kasteel Ehze voor een totaalbedrag van 1.508,33 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p503) behorende bij orderbon 4482 (p504) vermeld dat er door dit bedrijf herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd van/aan (zand)wegen bij Landgoed/Kasteel Vorden voor een totaalbedrag van 693,18 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p505) behorende bij orderbon 4473 (p506) vermeld dat er door dit bedrijf (herstel)werkzaamheden (wegenschaaf) zijn uitgevoerd van/aan (een) weg(en) bij Landgoed Kieftskamp voor een totaalbedrag van 349,80 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p507) behorende bij orderbon 4468 (p508) vermeld dat er door dit bedrijf (herstel)werkzaamheden (wegenschaaf) zijn uitgevoerd van/aan (een) weg(en) bij Landgoed Kieftskamp voor een totaalbedrag van 473,03 euro (incl. BTW) en/of

-op een factuur van [bedrijfsnaam] (p526) behorende bij orderbon 4479 (p527) vermeld dat er door dit bedrijf diverse goederen zijn geleverd t.b.v. Landgoed/Kasteel Roozendaal voor een totaalbedrag van 2.023,00 (incl. BTW) en/of

-op een factuur van [bedrijfsnaam] (p528) behorende bij orderbon 4459 (p529) vermeld dat er door dit bedrijf diverse goederen zijn geleverd t.b.v. Landgoed/Kasteel Kieftskamp voor een totaalbedrag van 1.200,00 (incl. BTW)

en/of

-op een factuur van [bedrijfsnaam] (p448) behorende bij orderbon 4475 vermeld dat er door dit bedrijf werkzaamheden zijn uitgevoerd aan/bij Schaapskooi Loenermark voor een totaalbedrag van 4.419,70 euro (incl. BTW)

en bestaande dat gebruikmaking (telkens) hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) voormelde orderbon(nen) en/of factu(u)r(en):

-(ter betaling) heeft/hebben ingediend bij (de administratie van) de Stichting Het Geldersch Landschap

-(conform facturering) door de Stichting Het Geldersch Landschap uitbetaald heeft/hebben gekregen;

3. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een werkstraf van 240 uren, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden, met een proeftijd van 2 jaren.

4. De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

5. De beoordeling van het bewijs

5.1 De bewijsoverwegingen van de rechtbank

Evenals de officier van justitie en de verdachte, acht de rechtbank het tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen , , , met dien verstande dat de rechtbank verdachte zal vrijspreken van het in de eerste plaats tenlastegelegde onder de gedachtestreepjes 11, 12 en 13 (Smees Zelhem en [bedrijfsnaam]). De rechtbank is van oordeel dat bij hen geen wetenschap bestond dat hier sprake was van valse orderbonnen of facturen.

5.2 De conclusie

De rechtbank is door de inhoud van de wettige bewijsmiddelen tot de overtuiging gekomen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij in de periode van 15 augustus 2002 tot en met 14 juli 2009 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen telkens opzettelijk orderbonnen of facturen, zijnde die orderbonnen of facturen geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk hebben opgemaakt, hebbende hij, verdachte en zijn mededaders toen daar telkens opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid:

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p480) behorende bij orderbon 4470 (p481) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd aan een brug en 3 witte slagbomen voor een totaalbedrag van 3.153,50 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p482) behorende bij orderbon 4471 (p483) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd aan een brug en 2 witte toegangshekken bij kasteel Vorden, Kasteel Kieftskamp voor een totaalbedrag van 3.719,94 euro (incl.BTW) en

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p484) behorende bij orderbon 4486 (p485) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd bij diverse slagbomen bij Kieftskamp en 'T Velde voor een totaalbedrag van 3.644,97 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p486) behorende bij orderbon 4489

(p487) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk en/of enig andere werkzaamheden is/zijn uitgevoerd aan slagbomen en de toegangspoort voor een totaalbedrag van 3.352,23 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p489) behorende bij orderbon 4491 (p490) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd aan diverse bruggen en slagbomen voor een totaalbedrag van 2.504,95 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p497) behorende bij orderbon 4488 (p498) vermeld dat er door dit bedrijf herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd aan een weg bij Landgoed Kieftskamp voor een totaalbedrag van 249,90 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p500) behorende bij orderbon 4483 (p501) vermeld dat er door dit bedrijf (herstel)werkzaamheden zijn uitgevoerd door middel van het aanvullen en inzaaien van bermen bij Landgoed/Kasteel Ehze voor een totaalbedrag van 1.508,33 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p503) behorende bij orderbon 4482 (p504) vermeld dat er door dit bedrijf herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd aan (zand)wegen bij Landgoed/Kasteel Vorden voor een totaalbedrag van 693,18 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p505) behorende bij orderbon 4473 (p506) vermeld dat er door dit bedrijf (herstel)werkzaamheden (wegenschaaf) zijn uitgevoerd aan (een) weg(en) bij Landgoed Kieftskamp voor een totaalbedrag van 349,80 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p507) behorende bij orderbon 4468 (p508) vermeld dat er door dit bedrijf (herstel)werkzaamheden (wegenschaaf) zijn uitgevoerd aan (een) weg(en) bij Landgoed Kieftskamp voor een totaalbedrag van 473,03 euro (incl. BTW) en

een en ander telkens met het oogmerk om voormelde orderbonnen of facturen als echt en onvervalst te gebruiken of factuur 4483 door anderen te doen gebruiken

en

hij in de periode van 15 augustus 2002 tot en met 14 juli 2009 in Nederland tezamen en in vereniging met anderen, telkens opzettelijk gebruik heeft gemaakt van valse orderbonnen of facturen, zijnde die orderbonnen en facturen geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst en bestaande die vervalsing hierin dat:

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p480) behorende bij orderbon 4470 (p481) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd aan een brug en 3 witte slagbomen voor een totaalbedrag van 3.153,50 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p482) behorende bij orderbon 4471 (p483) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd aan een brug en 2 witte toegangshekken bij kasteel Vorden, Kasteel Kieftskamp voor een totaalbedrag van 3.719,94 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p484) behorende bij orderbon 4486 (p485) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd bij diverse slagbomen bij Kieftskamp en 'T Velde voor een totaalbedrag van 3.644,97 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p486) behorende bij orderbon 4489 (p487) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk en/of enig andere werkzaamheden is/zijn uitgevoerd aan slagbomen en de toegangspoort voor een totaalbedrag van 3.352,23 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Schildersbedrijf [bedrijfsnaam] (p489) behorende bij orderbon 4491 (p490) vermeld dat er door dit bedrijf schilderswerk is uitgevoerd aan diverse bruggen en slagbomen voor een totaalbedrag van 2.504,95 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p497) behorende bij orderbon 4488 (p498) vermeld dat er door dit bedrijf herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd aan een weg bij Landgoed Kieftskamp voor een totaalbedrag van 249,90 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p500) behorende bij orderbon 4483 (p501) vermeld dat er door dit bedrijf (herstel)werkzaamheden zijn uitgevoerd door middel van het aanvullen en inzaaien van bermen bij Landgoed/Kasteel Ehze voor een totaalbedrag van 1.508,33 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p503) behorende bij orderbon 4482 (p504) vermeld dat er door dit bedrijf herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd aan (zand)wegen bij Landgoed/Kasteel Vorden voor een totaalbedrag van 693,18 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p505) behorende bij orderbon 4473 (p506) vermeld dat er door dit bedrijf (herstel)werkzaamheden (wegenschaaf) zijn uitgevoerd aan (een) weg(en) bij Landgoed Kieftskamp voor een totaalbedrag van 349,80 euro (incl. BTW) en

-op een factuur van Loon- en grondverzetbedrijf [bedrijfsnaam] (p507) behorende bij orderbon 4468 (p508) vermeld dat er door dit bedrijf (herstel)werkzaamheden (wegenschaaf) zijn uitgevoerd aan (een) weg(en) bij Landgoed Kieftskamp voor een totaalbedrag van 473,03 euro (incl. BTW) en

hij in de periode van 15 augustus 2002 tot en met 14 juli 2009 in Nederland telkens opzettelijk gebruik heeft gemaakt van valse orderbonnen of facturen, zijnde die orderbonnen en facturen geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst en bestaande die vervalsing hierin dat:

-op een factuur van [bedrijfsnaam] (p526) behorende bij orderbon 4479 (p527) vermeld dat er door dit bedrijf diverse goederen zijn geleverd t.b.v. Landgoed/Kasteel Roozendaal voor een totaalbedrag van 2.023,00 (incl. BTW) en

-op een factuur van [bedrijfsnaam] (p528) behorende bij orderbon 4459 (p529) vermeld dat er door dit bedrijf diverse goederen zijn geleverd t.b.v. Landgoed/Kasteel Kieftskamp voor een totaalbedrag van 1.200,00 (incl. BTW) en

-op een factuur van [bedrijfsnaam] (p448) behorende bij orderbon 4475 vermeld dat er door dit bedrijf werkzaamheden zijn uitgevoerd aan/bij Schaapskooi Loenermark voor een totaalbedrag van 4.419,70 euro (incl. BTW)

en bestaande die gebruikmaking hierin dat verdachte en zijn mededaders voormelde orderbonnen of facturen:

-ter betaling hebben ingediend bij (de administratie van) de Stichting Het Geldersch Landschap

-conform facturering door de Stichting Het Geldersch Landschap uitbetaald hebben gekregen.

De rechtbank heeft de eventueel in de bewezenverklaring voorkomende schrijffouten verbeterd. Verdachte wordt hierdoor niet in zijn verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

6. De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld bij artikel 225 Sr . Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven:

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en

medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift als bedoeld in artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd en

opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift als bedoeld in artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.

7. De strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezenverklaarde feiten.

8. De op te leggen straf of maatregel

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. Ook neemt de rechtbank de volgende factoren in aanmerking.

Verdachte heeft zich gedurende bijna zeven jaren met enige regelmaat schuldig gemaakt aan fraude. Hij heeft veelvuldig werkzaamheden op/aan zijn privé bezittingen laten uitvoeren of materiaal voor eigen gebruik aangeschaft, terwijl hij het deed voorkomen dat werkzaamheden en/of leveringen ten behoeve van Het Geldersch Landschap waren verricht. In zijn toenmalige functie van regiomanager bij dit Geldersch Landschap heeft hij orderbonnen of facturen onjuist laten opmaken of maakte deze zelf op. De werkzaamheden en/of goederen werden vervolgens betaald door het Geldersch Landschap.

Verdachte heeft door zijn handelwijze het vertrouwen dat zijn werkgever in hem had op grove wijze beschaamd. De rechtbank rekent hem dit ernstig aan.

De rechtbank houdt bij het bepalen van de straf rekening met de ernst van het bewezenverklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals dat onder andere tot uitdrukking komt in de wettelijke strafmaxima en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Voor feiten als deze zijn geen oriëntatiepunten vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters van de Strafsectoren. De rechtbank is van oordeel dat aan verdachte in principe een werkstraf en een voorwaardelijke vrijheidsstraf zou moeten worden opgelegd. De rechtbank zal hiervan echter in dit specifieke geval afwijken ten voordele van verdachte. Verdachte heeft door zijn handelwijze de nodige nadelige consequenties ondervonden, zowel zakelijk als privé. Zijn baan bij Het Geldersch Landschap is hij kwijtgeraakt en binnen zijn gezin heeft het kennelijk ook tot de nodige beroering geleid.

Verdachte heeft een terugbetalingsregeling getroffen met Het Geldersch Landschap waarvan inmiddels al een deel is ingelost. De rechtbank houdt ook hiermee rekening bij het bepalen van de op te leggen straf.

Alles in aanmerking nemend is de rechtbank van oordeel dat hier een onvoorwaardelijke werkstraf voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 dagen vervangende hechtenis, passend en geboden is.

9. De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 22c, 22 d, 47 en 57 Sr.

10. De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak/bewezenverklaring

- verklaart bewezen, dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid

- verklaart het bewezenverklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en

medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift als bedoeld in artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd en

opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift als bedoeld in artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd ;

- verklaart verdachte strafbaar voor het bewezenverklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf van 180 (honderd en tachtig) uren;

- beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 90 (negentig) dagen.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. Bloebaum, voorzitter, mr. F.H.W. Teekman en

mr. N.R. Visser, rechters, in tegenwoordigheid van J. Last, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 4 november 2011.

Mr. Visser is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature