< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Arrest gerechtshof ’s-Hertogenbosch gewezen na terugwijzing van de zaak door de Hoge Raad. De zaak is voor wat betreft de beslissing ten aanzien van een aantal met name genoemde in beslag genomen voorwerpen op het bestaande hoger beroep opnieuw berecht en afgedaan. Het hof beslist tot onttrekking aan het verkeer van een aantal voorwerpen en gelast tevens teruggave van een aantal andere voorwerpen.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

UitspraakSector strafrecht

Parketnummer : 20-003953-10

Uitspraak : 4 november 2011

VERSTEK, ONIP

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof

's-Hertogenbosch

gewezen, na terugwijzing van de zaak door de Hoge Raad op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Breda van 18 april 2007, parketnummer 02-800681-06 in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [1941],

wonende te [woonplaats], [adres]

bij welk vonnis verdachte is vrijgesproken van hetgeen onder 4. ten laste is gelegd en wegens

1. het handelen in strijd met artikel 14, eerste lid, van de Wet wapens en munitie , en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III, meermalen gepleegd en

2. het handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet Wapens en Munitie en

3. het handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en Munitie , en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III, meermalen gepleegd,

is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, alsmede tot een werkstraf voor de duur van 240 uur, subsidiair 120 dagen vervangende hechtenis, met aftrek van het voorarrest.

Ten aanzien van het onder 5. bewezen verklaarde (het handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en Munitie , en het feit begaan met betrekking tot munitie voor een vuurwapen van categorie III, meermalen gepleegd) is verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging.

Met betrekking tot de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen is eveneens een beslissing genomen.

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Bij arrest van 26 februari 2008, parketnummer 20-001623-07, heeft dit hof het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, vernietigd en heeft in zoverre opnieuw rechtdoende de verdachte wegens

1. het handelen in strijd met artikel 14, eerste lid, van de Wet wapens en munitie , en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III, meermalen gepleegd en

2. het handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet Wapens en Munitie en

3. het handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en Munitie , en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III, meermalen gepleegd, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, alsmede tot een geldboete van EUR 10.000,--, subsidiair 185 dagen vervangende hechtenis met aftrek van het voorarrest naar de maatstaf van EUR 50,-- per dag.

Tevens heeft het hof de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen voorwerpen, ten aanzien waarvan nog geen last tot teruggave is gegeven, bevolen.

Bij arrest van 5 oktober 2010, nr. S08/03813, heeft de Hoge Raad voornoemd arrest vernietigd, maar uitsluitend wat betreft de hoogte van de opgelegde geldboete, de duur van de vervangende hechtenis en de beslissing ter zake van de onttrekking aan het verkeer betreffende de volgende voorwerpen:

- 1A14, 2.00 STK Document, 2 besluiten MvJ tot voorhanden hebben 2 vuurwapens;

- 2A15, 1.00 STK Document, besl. MvJ dragen vuurw. Heckler & Koch d.d. 25-05-1988;

- 3A16, 1.00 STK Document, doorl. geleidebiljet gem. A'dam m.b.t signaalpistool;

- 3, 1.00 STK Wapen buks

A.4.3.3./nr. in loop 248863 '5mm' (.20 cal.);

- 4A17, 1.00 STK Document, memorandum pol A'dam m.b.t. verk. Mauser Karabijn+mun;

- 5A18, 1.00 STK Document, nota no. 0011723 19.04.94 gempo A'dam m.b.t. kost. WWM;

- 6 1.00 KST Kist Kl: groen, munitie

B.5.6. / met verschillende opschriften en voorwerpen;

- 7A7, 2.00 STK Document, verloven tot voorhand. hebben schietw. (verlopen);

- 11 1.00 DS Doos, A.3.1.11 / doosje FFV 9 x 19 mm patronen 50;

- 12A25 1.00 STK Instructie-Materiaal, Schiessbuch t.n.v. [naam];

- 36 1.00 STK Munitie B.3.1.36 / 1 pakket om zelf munitie te maken;

- 37B37, 1.00 STK Gas, 0,16 kg gas checks toegestaan;

- 39 1.00 KST Kist Kl: bruin,

A.3.1.39 / daarin meerdere blikken doosjes + hagels;

De Hoge Raad heeft de geldboete verminderd tot een bedrag van EUR 9.000,--, subsidiair 166 dagen vervangende hechtenis en heeft de zaak teruggewezen naar dit hof opdat de zaak wat betreft de beslissing ten aanzien van de voormelde in beslag genomen voorwerpen op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Op 17 mei 2011 is de behandeling in hoger beroep opnieuw aangevangen, met inachtneming van het arrest van de Hoge Raad voornoemd, en is het onderzoek gesloten. Bij tussenarrest van 31 mei 2011 heeft het hof bepaald dat een deskundigenrapport moet worden opgemaakt ter informatie over de aard van de volgende in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, alsmede over de vraag of het voorhanden hebben ervan in strijd is met de Wet wapens en munitie en of de voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of voorbereiding van de bij de Wet wapens en munitie strafbaar gestelde feiten:

- 3, 1.00 STK Wapen buks A.4.3.3./nr. in loop 248863 '5mm' (.20 cal.);

- 6, 1.00 KST Kist Kl: groen, munitie B.5.6. / met verschillende opschriften en voorwerpen;

- 11, 1.00 DS Doos, A.3.1.11 / doosje FFV 9 x 19 mm patronen 50;

- 36, 1.00 STK Munitie B.3.1.36 / 1 pakket om zelf munitie te maken;

- 37B37, 1.00 STK Gas, 0,16 kg gas checks toegestaan;

- 39, 1.00 KST Kist Kl: bruin, A.3.1.39 / daarin meerdere blikken doosjes + hagels.

Op 27 juli 2011 is de behandeling van de onderhavige zaak aangehouden omdat het verzochte deskundigenrapport nog niet gereed was.

Op 23 augustus 2011 is ingekomen een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag, welk rapport op 22 augustus 2011 is opgemaakt door [naam deskundige].

Dit arrest is - na terugwijzing van de zaak door de Hoge Raad - gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Al hetgeen hierna wordt overwogen en beslist heeft betrekking op het gedeelte dat na deze terugwijzing thans nog aan het oordeel van het hof is onderworpen.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting van 17 mei 2011 gevorderd dat het hof het vonnis van de rechtbank Breda van 18 april 2007 zal vernietigen, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en opnieuw rechtdoende de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen aangeduid als a, b, c, d, e, g, h, i, k en m (hiermee heeft de advocaat-generaal aangesloten bij de weergave zoals door mr. Knigge, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, opgenomen in zijn conclusie onder 72) zal onttrekken aan het verkeer, zijnde de voorwerpen:

- 1A14, 2.00 STK Document, 2 besluiten MvJ tot voorhanden hebben 2 vuurwapens;

- 2A15, 1.00 STK Document, besl. MvJ dragen vuurw. Heckler & Koch d.d. 25-05-1988;

- 3A16, 1.00 STK Document, doorl. geleidebiljet gem. A'dam m.b.t signaalpistool;

- 3, 1.00 STK Wapen buks A.4.3.3./nr. in loop 248863 '5mm' (.20 cal.);

- 4A17, 1.00 STK Document, memorandum pol A'dam m.b.t. verk. Mauser Karabijn+mun;

- 6 1.00 KST Kist Kl: groen, munitie B.5.6. / met verschillende opschriften en voorwerpen;

- 7A7, 2.00 STK Document, verloven tot voorhand. hebben schietw. (verlopen);

- 11 1.00 DS Doos, A.3.1.11 / doosje FFV 9 x 19 mm patronen 50;

- 36 1.00 STK Munitie B.3.1.36 / 1 pakket om zelf munitie te maken;

- 39 1.00 KST Kist Kl: bruin, A.3.1.39 / daarin meerdere blikken doosjes + hagels.

Ten aanzien van de overige voorwerpen aangeduid als f, j en l heeft de advocaat-generaal gevorderd dat het hof de teruggave aan verdachte zal gelasten, zijnde de voorwerpen

- 5A18, 1.00 STK Document, nota no. 0011723 19.04.94 gempo A'dam m.b.t. kost. WWM;

- 12A25 1.00 STK Instructie-Materiaal, Schiessbuch t.n.v. [naam];

- 37B37, 1.00 STK Gas, 0,16 kg gas checks toegestaan.

Ter terechtzitting van 21 oktober 2011 heeft de advocaat-generaal de eerder op schrift gestelde vordering gewijzigd in dier voege dat thans wordt gevorderd dat het hof de teruggave aan verdachte zal gelasten van de documenten als weergegeven onder 1A14, 2A15, 3A16, 4A17, 5A18 en 7A7, mits voorzien van een stempel dat deze ongeldig zijn, alsmede van de buks als weergegeven onder 3, en dat het hof de overige in beslag genomen voorwerpen zal onttrekken aan het verkeer.

Bij faxbericht van 20 oktober 2011 heeft de verdediging zich met referte aan eerdergenoemde NFI rapportage gerefereerd aan de beslissing van het hof om de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen al dan niet te retourneren aan verdachte.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis - voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen - zal worden vernietigd omdat het niet te verenigen is met de hierna te geven beslissing.

Beslag

Uit de NFI rapportage d.d. 22 augustus 2011 volgt dat een vijftal voorwerpen aan nader onderzoek is onderworpen, te weten:

- 3, 1.00 STK Wapen buks A.4.3.3./nr. in loop 248863 '5mm' (.20 cal.);

- 6 1.00 KST Kist Kl: groen, munitie B.5.6. / met verschillende opschriften en voorwerpen;

- 11 1.00 DS Doos, A.3.1.11 / doosje FFV 9 x 19 mm patronen 50;

- 37B37, 1.00 STK Gas, 0,16 kg gas checks toegestaan;

- 39 1.00 KST Kist Kl: bruin, A.3.1.39 / daarin meerdere blikken doosjes + hagels.

De stukken zijn getoetst aan de Wet wapens en munitie en vervolgens is, indien het voorhanden hebben van het voorwerp niet in strijd is met de Wet wapens en munitie, beschreven of de voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van bij de Wet wapens en munitie strafbaar gestelde feiten.

Het in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp genoemd onder 36 (1.00 STK Munitie B.3.1.36 / 1 pakket om zelf munitie te maken) is niet meer aangetroffen bij de Divisie Logistiek van het KLPD en is derhalve niet onderzocht.

Ten aanzien van 3 1.00 STK Wapen, Buks A.4.3.3/nr in loop 248863 ‘5 mm’(.20 cal):

De conclusie van de deskundige [naam deskundige] ten aanzien van het in beslag genomen wapen, buks, luidt dat het wapen een luchtdrukgeweer van het merk Sheridan, model Blue Streak, kaliber 5 mm, betreft en dat het voorhanden hebben van dit wapen niet strafbaar is gesteld in de Wet wapens en munitie. Hoewel het luchtdrukgeweer gewijzigd kan worden naar een toestand waarbij het voorhanden hebben en andere handelingen in de Wet wapens en munitie strafbaar gesteld zijn, stelt de deskundige [naam deskundige] dat dit voor vrijwel alle luchtdrukgeweren geldt en dat dit niet makkelijker is bij dit luchtdrukgeweer dan bij de meest andere luchtdrukgeweren. Er zijn geen sporen aangetroffen die er op wijzen dat getracht is deze wijzigingen aan te brengen.

Ten aanzien van de overige onderzochte voorwerpen luidt de conclusie van de deskundige [naam deskundige] als volgt.

Ten aanzien van 6 1.00 KST KL groen, munitie, B.5.6/ met verschillende opschriften en voorwerpen:

De in beslag genomen groene metalen munitiekist met verschillende opschriften en voorwerpen bevat blijkens het rapport 31 signaalpatronen, kaliber 4 en 19 hagelpatronen van de kalibers 12 en 16. Alle 50 patronen zijn munitie in de zin van artikel 1, onder 4° van de Wet wapens en munitie . Geen van de 50 patronen voldoet naar de mening van de deskundige aan de criteria van artikel 2.2., categorie II onder 1 ° tot en met 4°. Hierdoor zijn de 50 patronen munitie als bedoeld in artikel 2.2., categorie III van de Wet wapens en munitie .

Het zonder verlof, jachtakte of andere vrijstellingen voorhanden hebben van deze munitie is strafbaar gesteld in artikel 26 van de Wet wapens en munitie .

Ten aanzien van 11. 1.00 DS Doos, A.3.1.11/doosje FFV 9 x 19mm patronen 50:

De in beslag genomen kartonnen doos bevat blijkens het rapport 50 pistoolpatronen, kaliber 9 mm Parabellum, merk Förenade Fabriksverken (Zweden), fabricagejaar 1984. De 50 patronen betreft munitie in de zin van artikel 1, onder 4° van de Wet wapens en munitie . De patronen voldoen naar de mening van de deskundige niet aan de criteria van artikel 2.2., categorie II onder 1 ° tot en met 4°. Hierdoor zijn de 50 patronen munitie als bedoeld in artikel 2.2., categorie III van de Wet wapens en munitie .

Het zonder verlof, jachtakte of andere vrijstellingen voorhanden hebben van deze munitie is strafbaar gesteld in artikel 26 van de Wet wapens en munitie .

Ten aanzien van 37B37, 1.00 STK Gas, 0,16 kg gas checks:

Het in beslag genomen kartonnen doosje bevatten blijkens het rapport circa 400 zogenaamde gas-checks die zijn bedoeld om te worden aangebracht aan de onderzijde van loden kogels om te voorkomen dat de kogels vervormen of afsmelten tijdens het verschieten en om vervuiling van de loop te voorkomen. Deze gas-checks zijn geschikt voor een aantal pistool- revolver- en geweerpatronen. Deze patronen zijn munitie in de zin van artikel 1, onder 4° van de Wet wapens en munitie . Artikel 3.1. van de Wet wapens en munitie stelt dat de bepalingen betreffende munitie mede van toepassing zijn op onderdelen van die munitie, voor zover geschikt om munitie van te maken. De gas-checks zijn geschikt om munitie van te maken. De munitie waarvoor de gas-checks normaal gesproken bedoeld zijn voldoet naar de mening van de deskundige niet aan de criteria van artikel 2.2., categorie II onder 1 ° tot en met 4° van de Wet wapens en munitie. Hierdoor zijn de gas-checks (onderdelen van) munitie als bedoeld in artikel 2.2., categorie III, van de Wet wapens en munitie .

Het zonder verlof, jachtakte of andere vrijstellingen voorhanden hebben van deze munitie is strafbaar gesteld in artikel 26 van de Wet wapens en munitie .

Ten aanzien van 39, 1.00 KST Kist Kl bruin, A.3.1.39 / daarin meerdere blikken doosjes + hagels:

De in beslag genomen bruine metalen munitiekist bevatten blijkens het rapport 14 doosjes met daarin in totaal circa 6500 slaghoedjes. De slaghoedjes zijn bedoeld om te worden geladen in centraalvuurpatronen voor (ondermeer) pistolen, revolvers en geweren. Deze centraalvuurpatronen zijn munitie in de zin van artikel 1, onder 4° van de Wet wapens en munitie . Artikel 3.1. van de Wet wapens en munitie stelt dat de bepalingen betreffende munitie mede van toepassing zijn op onderdelen van die munitie, voor zover geschikt om munitie van te maken. De slaghoedjes zijn geschikt om munitie van te maken.

De slaghoedjes kunnen worden gebruikt voor het maken van munitie als bedoeld in

artikel 2.2., categorie II onder 1 ° tot en met 4° van de Wet wapens en munitie, maar ook voor munitie als bedoeld in artikel 2.2., categorie III, van de Wet wapens en munitie .

Omdat de slaghoedjes niet specifiek bedoeld zijn voor munitie uit de (zwaardere) categorie II uit artikel 2.2. van de Wet wapens en munitie , komt het de deskundige billijk voor om de slaghoedjes te zien als onderdelen van munitie als bedoeld in artikel 2.2., categorie III van de Wet wapens en munitie .

Het zonder verlof, jachtakte of andere vrijstellingen voorhanden hebben van deze munitie is strafbaar gesteld in artikel 26 van de Wet wapens en munitie .

Het hof volgt voornoemde conclusies en legt deze ten grondslag aan zijn beslissing.

Het hof stelt vervolgens vast dat uit het dossier blijkt dat de aan de verdachte in het verleden verstrekte verloven en vergunningen voor het voorhanden hebben en dragen van wapens zijn ingetrokken c.q. zijn verlopen c.q. zijn vervallen.

Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat de hierna te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, nu deze bij gelegenheid van het onderzoek naar de door verdachte begane misdrijven werden aangetroffen en deze aan verdachte toebehorende voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke misdrijven, terwijl zij van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

Ten aanzien van het niet onderzochte voorwerp, te weten het pakket om zelf munitie te maken (als weergegeven onder 36, 1.00 STK Munitie B.3.1.36), stelt het hof vast dat nader onderzoek niet meer mogelijk is. Het hof is echter van oordeel dat dit voorwerp, gelet op de strekking van het materiaal, primair is bedoeld om munitie te vervaardigen en dat het kan dienen tot het begaan van een overtreding van de Wet wapens en munitie. Immers, het voorhanden hebben van munitie is strafbaar gesteld bij die wet als daar geen verlof voor is verleend of toestemming voor is gegeven. Nu de wapenverloven c.q. vergunningen van verdachte krachtens de Wet wapens en munitie niet langer geldig zijn, is verdachte niet gerechtigd om munitie te maken. Gelet hierop zal het hof dit voorwerp ontrekken aan het verkeer.

Van hetgeen verder in beslag genomen en nog niet teruggegeven is, zal de teruggave aan de verdachte worden gelast.

Ten aanzien van de in beslag genomen documenten overweegt het hof dat het voorhanden hebben van papier op zichzelf geen strijd oplevert met het algemeen belang of met de wet, maar dat met behulp van de ongestempelde documenten door verdachte dan wel door een ander mogelijkerwijs getracht zou kunnen worden nieuwe wapens/munitie aan te schaffen.

Om die reden is het hof van oordeel dat deze documenten slechts kunnen worden teruggegeven aan verdachte onder de voorwaarde dat de documenten op iedere pagina zijn voorzien van een stempel waaruit volgt dat deze thans niet meer geldig zijn.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 36b en 36d van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, en doet opnieuw recht:

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- 6, 1.00 KST Kist Kl: groen, munitie B.5.6. / met verschillende opschriften en voorwerpen;

- 11, 1.00 DS Doos, A.3.1.11 / doosje FFV 9 x 19 mm patronen 50;

- 36, 1.00 STK Munitie B.3.1.36 / 1 pakket om zelf munitie te maken;

- 37B37, 1.00 STK Gas, 0,16 kg gas checks toegestaan;

- 39, 1.00 KST Kist Kl: bruin, A.3.1.39 / daarin meerdere blikken doosjes + hagels;

Gelast de teruggave aan verdachte van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- 1A14, 2.00 STK Document, 2 besluiten MvJ tot voorhanden hebben 2 vuurwapens, mits op iedere pagina voorzien van een stempel dat het betreffende document ongeldig is;

- 2A15, 1.00 STK Document, besl. MvJ dragen vuurw. Heckler & Koch d.d. 25-05-1988, mits op iedere pagina voorzien van een stempel dat het betreffende document ongeldig is;

- 3A16, 1.00 STK Document, doorl. geleidebiljet gem. A'dam m.b.t signaalpistool, mits op iedere pagina voorzien van een stempel dat het betreffende document ongeldig is;

- 3, 1.00 STK Wapen buks A.4.3.3./nr. in loop 248863 '5mm' (.20 cal.);

- 4A17, 1.00 STK Document, memorandum pol A'dam m.b.t. verk. Mauser Karabijn+mun, mits op iedere pagina voorzien van een stempel dat het betreffende document ongeldig is;

- 5A18, 1.00 STK Document, nota no. 0011723 19.04.94 gempo A'dam m.b.t. kost. WWM, mits op iedere pagina voorzien van een stempel dat het betreffende document ongeldig is.

- 7A7, 2.00 STK Document, verloven tot voorhand. hebben schietw. (verlopen), mits op iedere pagina voorzien van een stempel dat het betreffende document ongeldig is;

- 12A25, 1.00 STK Instructie-Materiaal, Schiessbuch t.n.v. [naam].

Aldus gewezen door

mr. Y.G.M. Baaijens-van Geloven, voorzitter,

mr. K.J. van Dijk en mr. M. van Zinnen,

in tegenwoordigheid van mr. N. van der Velden, griffier,

en op 4 november 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature