Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker vertrokken naar Duitsland. Geen activiteiten of vermogensbestanddelen meer in Nederland. Buitenland is het centrum van zijn voornaamste belangen. De rechtbank is onbevoegd kennis te nemen van het verzoek tot toelating van de wettelijke schuldsanering.

UitspraakRECHTBANK MAASTRICHT

Sector Civiel

onbevoegdverklaring

rekestnummer: 165751/FT-RK 11.926

uitspraakdatum: 1 november 2011

De enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van burgerlijke zaken, heeft het navolgende vonnis gewezen

1. Het verloop van de procedure

1.1. [Verzoeker], correspondentieadres [gegevens correspondentieadres], verzoeker, heeft op 18 oktober 2011 een verzoekschrift ingediend tot toepassing van de schuldsaneringsregeling. Bijgevoegd was één bijlage met betrekking tot een schuld aan de ING -bank ad € 66.362,68 gedateerd op 28 september 2011.

2. De beoordeling

2.1. Nu verzoeker geen bekende woon- of verblijfplaats heeft, dient de rechtbank allereerst te beoordelen of zij bevoegd is van dit verzoekschrift kennis te nemen.

2.2. Op grond van artikel 2 lid 2 van de Faillissementswet is de rechtbank van de laatste woonplaats van de schuldenaar bevoegd. Aan het vereiste dat verzoeker bij zijn vertrek naar Duitsland reeds één of meer schulden in Nederland had is voldaan zoals blijkt uit de overgelegde correspondentie.

2.3. Uit het schrijven van verzoeker gedateerd op 11 oktober 2011 blijkt dat zijn in Kerkrade, Nederland, gelegen huis per openbare veiling is verkocht. Verzoeker geeft een in Duitsland gelegen adres als zijn correspondentie adres op. Waar hij feitelijk verblijft wordt niet kenbaar gemaakt noch aangetoond bijvoorbeeld door het overleggen van uittreksels van de gemeentelijke basisadministratie.

2.4. De rechtbank heeft het GBA register van de gemeente Kerkrade geraadpleegd en daaruit blijkt dat verzoeker sinds 1 februari 2010 naar Duitsland is vertrokken.

2.5. De rechtbank dient haar internationale bevoegdheid tot het openen van een insolventieprocedure te bepalen aan de hand van artikel 3 lid 1 van de Verordening 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie. Bevoegd is de rechter van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is. Onder dat centrum moet worden verstaan de plaats waar de schuldenaar gewoonlijk het beheer over zijn belangen voert en die daardoor als zodanig voor derden herkenbaar is.

2.6. De rechtbank stelt vast dat uit de door verzoeker gegeven informatie kan worden afgeleid dat hij naar Duitsland is vertrokken en in Nederland geen vermogensbestanddelen meer bezit. Dit betekent dat Duitsland dient te worden aangemerkt als het land waar het centrum van de voornaamste belangen van verzoeker is gelegen. Dit is de plaats waar hij het beheer over zijn belangen voert en die als zodanig herkenbaar is voor anderen, zo blijkt uit de overgelegde bijlage.

Niet aannemelijk is geworden dat schuldenaar na zijn vertrek naar Duitsland nog activiteiten heeft ontplooid in Nederland.

2.7. De rechtbank is van oordeel dat de Nederlandse rechter geen bevoegdheid heeft de territoriale insolventieprocedure te openen en zij zal zich onbevoegd verklaren van het onderhavige verzoek kennis te nemen.

3. De beslissing

De rechtbank:

verklaart zich onbevoegd van het onderhavige verzoek kennis te nemen.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E. Elzinga, rechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 november 2011 in tegenwoordigheid van L.S. Engels, griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature