Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte, die ten tijde van het plegen van de bewezen verklaarde feiten ten minste 24 jaar was, heeft seksuele gemeenschap gehad en andere ontuchtige handelingen gepleegd met twee minderjarige meisjes die toentertijd in de leeftijd van 13 tot en met 14 jaar oud waren. Verdachte heeft de meisjes bovendien foto's van zichzelf laten maken waarop zij gedeeltelijk dan wel volledig ontkleed waren en vervolgens naar hem laten verzenden. Eén van de meisjes heeft hij bovendien via MSN meerdere keren ontuchtige handelingen laten plegen voor de webcam, waarvan hij vervolgens een opname heeft gemaakt.

De rechtbank rekent het de verdachte ernstig aan dat zijn handelen deze gevolgen teweeg heeft gebracht. De rechtbank neemt hierbij ook in aanmerking dat verdachte bij het plegen van de ontucht misbruik heeft gemaakt van zijn positie als leider bij de scouting, om zodoende het vertrouwen van de slachtoffers te winnen.

Gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk. Werkstraf 240 uur. Behandeling De Waag.

Schadevergoeding slachtoffer 2500 euro.

UitspraakRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 09/607680-11

Datum uitspraak: 28 september 2011

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank 's-Gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1985 te [geboorteplaats],

[adres]

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 14 september 2011.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. R.R. Joesoef Djamil en van hetgeen door de raadsvrouw van verdachte mr. H.W. Bos-Hagens, advocaat te Noordwijkerhout, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting - ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 4 februari 2011 te Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem, en/of Sassenheim en/of Oude Wetering, gemeente Kaag en Braassem en/of Roermond en/of elders in Nederland, met [slachtoffer A.] (geboren [..] 1996), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer A.], hebbende verdachte

- over de borst(en) van die [slachtoffer A.] gewreven en/of gestreeld, althans in elk geval de borst(en) van die [slachtoffer A.] betast en/of aangeraakt en/of

- over de bil(len) van die [slachtoffer A.] gewreven en/of gestreeld, in elk geval de bil(len) van die [slachtoffer A.] betast en/of aangeraakt en/of

- over de vagina en/of schaamlippen van die [slachtoffer A.] gewreven en/of gestreeld, althans in elk geval de vagina en/of schaamlippen van die [slachtoffer A.] betast en/of aangeraakt en/of

- zijn tong in de mond en/of vagina van die [slachtoffer A.] geduwd/gebracht en/of

- zijn vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer A.] gestoken/gedaan en/of

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer A.] geduwd/gebracht/gedaan;

art 245 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 januari 2010 tot en met 4 februari 2011 te Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem, en/of Sassenheim en/of Oude Wetering, gemeente Kaag en Braassem en/of Roermond en/of elders in Nederland ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer A.], geboren op [..] 1996, immers heeft hij (telkens)

- over de borst(en) van die [slachtoffer A.] gewreven en/of gestreeld, althans in elk geval de borst(en) van die [slachtoffer A.] betast en/of aangeraakt en/of

- over de bil(len) van die [slachtoffer A.] gewreven en/of gestreeld, in elk geval de bil(len) van die [slachtoffer A.] betast en/of aangeraakt en/of

- over de vagina en/of schaamlippen van die [slachtoffer A.] gewreven en/of gestreeld, althans in elk geval de vagina en/of schaamlippen van die [slachtoffer A.] betast en/of aangeraakt en/of

- zijn tong in de mond en/of vagina van die [slachtoffer A.] geduwd/gebracht en/of

- zijn vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer A.] gestoken/gedaan en/of

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer A.] geduwd/gebracht/gedaan;

art 249 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 oktober 2010 tot en met 31 oktober 2010 te Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem en/of Oude Wetering, gemeente Kaag en Braassem en/of elders in Nederland meermalen telkens door feitelijkheden en bedreiging met feitelijkheden [slachtoffer A.] (geboren [..] 1996) heeft gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen, bestaande die ontuchtige handelingen uit

- die [slachtoffer A.] (voor een webcam) laten ontkleden en laten betasten van de ontblote borsten en/of vagina en/of laten penetreren van de vagina met haar vingers en/of laten masturberen, door

- die [slachtoffer A.] (veelvuldig) via de MSN/computer benaderen en/of

- die [slachtoffer A.] (via de MSN/computer) aangegeven dat zij de webcam van de computer waarachter zij zat moest aanzetten

en bestaande die andere feitelijkheden eruit dat verdachte telkens opzettelijk gebruik heeft gemaakt van het leeftijdsverschil tussen hem, verdachte, en die van [slachtoffer A.], en de omstandigheid dat hij, verdachte, scoutingleider was van die [slachtoffer A.], waardoor voor die [slachtoffer A.] een afhankelijke situatie is ontstaan, waardoor die [slachtoffer A.] telkens geen weerstand kon en/of durfde te bieden aan verdachte;

art 246 Wetboek van Strafrecht

art 248 lid 2 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2010 tot en met 4 april 2011 te Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem en/of Oude Wetering, gemeente Kaag en Braassem en/of elders in Nederland, één of meermalen (telkens) een aantal afbeelding(en), te weten 38 foto('s)

en/of 2 film(s) en/of (een) gegevensdrager(s), te weten een telefoon en/of laptop bevattende (een) afbeelding(en) en/of film(s) in bezit heeft gehad en/of verspreid, terwijl op die afbeelding(en) en/of filmfragment(en) en/of gegevensdrager(s) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij

(telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) gekleed en/of opgemaakt is/zijn en/of in een omgeving en/of met (een) voorwerp(en), te weten een pen, althans een lang en/of dun voorwerp en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij

haar/hun leeftijd past/passen

en/of waarbij deze perso(o)n(en) zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen en/of filmfragmenten van haar/hun kleding ontdoet/ontdoen en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of de uitsnede van de

afbeelding(en) en/of film(s) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen en/of borsten in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

4.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2009 tot en met 31 december 2010 te Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem en/of Oude Wetering, gemeente Kaag en Braassem en/of elders in Nederland,, met [slachtoffer B.] (geboren [..] 1995), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer B.], hebbende verdachte

- over de borst(en) van die [slachtoffer B.] gewreven en/of gestreeld, althans in elk geval de borst(en) van die [slachtoffer B.] betast en/of aangeraakt en/of

- over de bil(len) van die [slachtoffer B.] gewreven en/of gestreeld, in elk geval de bil(len) van die [slachtoffer B.] betast en/of aangeraakt en/of

- over de vagina en/of schaamlippen van die [slachtoffer B.] gewreven en/of gestreeld, althans in elk geval de vagina en/of schaamlippen van die [slachtoffer B.] betast en/of aangeraakt en/of

- zijn tong in de mond en/of vagina van die [slachtoffer B.] geduwd/gebracht en/of

- zijn vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer B.] gestoken/gedaan en/of

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer B.] geduwd/gebracht/gedaan;

art 245 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2009 tot en met 31 december 2010 te Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem en/of Oude Wetering, gemeente Kaag en Braassem en/of elders in Nederland, ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer B.], geboren op [..]1995, immers heeft hij (telkens)

- over de borst(en) van die [slachtoffer B.] gewreven en/of gestreeld, althans in elk geval de borst(en) van die [slachtoffer B.] betast en/of aangeraakt en/of

- over de bil(len) van die [slachtoffer B.] gewreven en/of gestreeld, in elk geval de bil(len) van die [slachtoffer B.] betast en/of aangeraakt en/of

- over de vagina en/of schaamlippen van die [B.] gewreven en/of gestreeld, althans in elk geval de vagina en/of schaamlippen van die [slachtoffer B.] betast en/of aangeraakt en/of

- zijn tong in de mond en/of vagina van die [slachtoffer B.] geduwd/gebracht en/of

- zijn vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer B.] gestoken/gedaan en/of

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer B.] geduwd/gebracht/gedaan;

art 249 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3. Het bewijs

3.1. Het standpunt van de officier van justitie

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte in de periode van 1 januari 2010 tot en met 4 februari 2011 seksueel is binnengedrongen bij de minderjarige [slachtoffer A.] (geboren op [..] 1996). Primair is dit ten laste gelegd als het meerdere malen plegen van ontuchtige handelingen met iemand die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt. Subsidiair is dit ten laste gelegd als het in diezelfde periode plegen van ontucht met een minderjarig kind met misbruik van gezag of vertrouwen (feit 1).

Voorts wordt verdachte verweten dat hij in de periode van 1 oktober 2010 tot en met 31 oktober 2010 de minderjarige [slachtoffer A.] door feitelijkheden via de MSN en de webcam heeft gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen, hetgeen ten laste is gelegd als feitelijke aanranding van de eerbaarheid (feit 2).

Daarnaast wordt verdachte verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het in de periode van 1 juni 2010 tot en met 4 april 2011 in bezit hebben en/of verspreiden van kinderpornografie, waarbij op de afbeeldingen en/of gegevensdragers personen staan die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt (feit 3).

Tot slot wordt verdachte verweten dat hij in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 seksueel is binnengedrongen bij de minderjarige [slachtoffer B.] (geboren op [...] 1995). Primair is dit ten laste gelegd als het meerdere malen plegen van ontuchtige handelingen met iemand die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet de leeftijd van 16 jaren heeft bereikt. Subsidiair is dit ten laste gelegd als het in diezelfde periode plegen van ontucht met een minderjarig kind met misbruik van gezag of vertrouwen (feit 4).

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen zal verklaren dat verdachte ten aanzien van feit 1 het primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat een kortere periode, namelijk vanaf 1 mei 2010 tot en met 30 september 2010, bewezen wordt verklaard. Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen verklaart dat verdachte het onder 2 en 3 ten laste gelegde - behoudens de zinsnede "en/of verspreid", waarvan verdachte partieel dient te worden vrijgesproken - heeft begaan. Tot slot heeft de officier van justitie gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen verklaart dat verdachte ter zake van feit 4 het primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat de bewezen verklaarde periode dient te worden beperkt van 1 januari 2010 tot en met 1 mei 2010.

3.2. Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich wat betreft de bewezenverklaring gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank, nu verdachte de hem ten laste gelegde feiten integraal heeft bekend.

3.3. De beoordeling van de tenlastelegging

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van de ten laste gelegde feiten op grond van de volgende bewijsmiddelen1 waarbij de rechtbank - nu verdachte een bekennende verdachte als bedoeld in artikel 359, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering is - zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen, te weten:

Ten aanzien van feit 1 primair

- De bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 14 september 2011;

- een proces-verbaal van bevindingen d.d. 14 februari 2011, inhoudende een informatief gesprek met [slachtoffer A.], p. 77-80;

- een proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer A.], zoals gedaan bij de politie op 12 maart 2011, p. 90-107 en

- een geschrift, te weten een akte van geboorte betreffende [slachtoffer A.] (geboren op [..] 1996), p. 89.

Ten aanzien van feit 2

- De bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 14 september 2011;

- een proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer A.], zoals gedaan bij de politie op 12 maart 2011, p. 90-107;

- een proces-verbaal van bevindingen d.d. 29 maart 2011, p. 154-167 en

- een proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 mei 2011, p. 328-330 en

- een geschrift, te weten een akte van geboorte betreffende [slachtoffer A.] (geboren op [...] 1996), p. 89.

Ten aanzien van feit 3

- De bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 14 september 2011;

- een proces-verbaal van verhoor getuige [slachtoffer A.], zoals gedaan bij de politie op 12 maart 2011, p. 90-107;

- een proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer B.], met bijlage, zoals gedaan bij de politie op 9 april 2011, p. 277-293;

- een proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 april 2011, p. 234-235 en

- een proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 mei 2011, p. 328-330.

Ten aanzien van feit 4 primair

- De bekennende verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 14 september 2011;

- een proces-verbaal van bevindingen d.d. 6 april 2011, inhoudende een informatief gesprek met [slachtoffer B.], p. 137-140;

- een proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer B.], met bijlage, zoals gedaan bij de politie op 9 april 2011, p. 277-293 en

- een geschrift, te weten een akte van geboorte betreffende [slachtoffer B.] (geboren op [...] 1995), p. 300.

3.4. De bewezenverklaring

De rechtbank acht bewezen - zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- of taalfouten - de inhoud van de tenlastelegging, bevattende de bewezenverklaring, zoals hieronder weergegeven, te weten dat:

1.

hij op tijdstippen in de periode van 01 mei 2010 tot en met 31 oktober 2010 te Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem, en Sassenheim en Oude Wetering, gemeente Kaag en Braassem en Roermond met [slachtoffer A.] (geboren [..] 1996), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer A.], hebbende verdachte

- over de borsten van die [slachtoffer A.] gewreven en/of gestreeld, althans in elk geval de borsten van die [slachtoffer A.] betast en/of aangeraakt en

- over de billen van die [slachtoffer A.] gewreven en/of gestreeld, in elk geval de billen van die [slachtoffer A.] betast en/of aangeraakt en

- over de vagina en schaamlippen van die [slachtoffer A.] gewreven en/of gestreeld, althans in elk geval de vagina en schaamlippen van die [slachtoffer A.] betast en/of aangeraakt en

- zijn tong in de mond en vagina van die [slachtoffer A.] geduwd/gebracht en

- zijn vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer A.] gestoken/gedaan en

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer A.] geduwd/gebracht/gedaan;

2.

hij op tijdstippen in de periode van 01 oktober 2010 tot en met 31 oktober 2010 te Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem en Oude Wetering, gemeente Kaag en Braassem meermalen telkens door feitelijkheden [slachtoffer A.] (geboren [..] 1996) heeft gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen, bestaande die ontuchtige handelingen uit

- die [slachtoffer A.] voor een webcam laten ontkleden en laten betasten van de ontblote borsten en vagina en laten penetreren van de vagina met haar vingers en laten masturberen, door

- die [slachtoffer A.] (veelvuldig) via de MSN/computer benaderen en

- die [slachtoffer A.] via de MSN/computer aangeven dat zij de webcam van de computer waarachter zij zat moest aanzetten

en bestaande die feitelijkheden eruit dat verdachte telkens opzettelijk gebruik heeft gemaakt van het leeftijdsverschil tussen hem, verdachte, en die van [slachtoffer A.], en de omstandigheid dat hij, verdachte, scoutingleider was van die [slachtoffer A.], waardoor voor die [slachtoffer A.] een afhankelijke situatie is ontstaan, waardoor die [slachtoffer A.] telkens geen weerstand kon en/of durfde te bieden aan verdachte;

3.

hij op tijdstippen in de periode van 1 juni 2010 tot en met 4 april 2011 te Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem en Oude Wetering, gemeente Kaag en Braassem, meermalen een aantal afbeeldingen, te weten 38 foto's en 2 films en gegevensdragers, te weten een telefoon en laptop bevattende afbeeldingen en films in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen en filmfragmenten en gegevensdragers seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen onder meer bestonden uit

het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon in een erotisch getinte houding poseert die niet bij haar leeftijd past en waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen en/of filmfragmenten van haar kleding ontdoet en (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon de uitsnede van de

afbeeldingen en/of films nadrukkelijk de ontblote geslachtsdelen en borsten in beeld gebracht worden waarbij de afbeelding aldus een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

4.

hij op tijdstippen in de periode van 01 januari 2010 tot en met 30 juni 2010 te Leimuiden, gemeente Kaag en Braassem en Oude Wetering, gemeente Kaag en Braassem met [slachtoffer B.] ([..] 1995), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer B.], hebbende verdachte

- over de borsten van die [slachtoffer B.] gewreven en/of gestreeld, althans in elk geval de borsten van die [slachtoffer B.] betast en/of aangeraakt en

- over de billen van die [slachtoffer B.] gewreven en/of gestreeld, in elk geval de billen van die [slachtoffer B.] betast en/of aangeraakt en

- over de vagina en schaamlippen van die [B.] gewreven en/of gestreeld, althans in elk geval de vagina en schaamlippen van die [slachtoffer B.] betast en/of aangeraakt en

- zijn tong in de mond en vagina van die [slachtoffer B.] geduwd/gebracht en

- zijn vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer B.] gestoken/gedaan en

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer B.] geduwd/gebracht/gedaan.

4. De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

5. De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6. De straf/maatregel

6.1. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich houdt aan de aanwijzingen hem te geven door de reclassering, ook als dit een ambulante behandeling bij De Waag of een soortgelijke instelling inhoudt.

6.2. Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft de rechtbank verzocht om, gelet op de persoonlijke omstandigheden van verdachte en het feit dat verdachte thans al een behandeling bij De Waag volgt, ten hoogste een gevangenisstraf op te leggen die de duur van het voorarrest niet te boven gaat met daarbij een groot voorwaardelijk strafdeel, een maximale duur van de proeftijd en de bijzondere voorwaarden zoals gevorderd door de officier van justitie.

6.3. Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straffen en maatregelen zijn in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte, die ten tijde van het plegen van de bewezen verklaarde feiten ten minste 24 jaar was, heeft seksuele gemeenschap gehad en andere ontuchtige handelingen gepleegd met twee minderjarige meisjes die toentertijd in de leeftijd van 13 tot en met 14 jaar oud waren. Verdachte heeft de meisjes bovendien foto's van zichzelf laten maken waarop zij gedeeltelijk dan wel volledig ontkleed waren en vervolgens naar hem laten verzenden. Eén van de meisjes heeft hij bovendien via MSN meerdere keren ontuchtige handelingen laten plegen voor de webcam, waarvan hij vervolgens een opname heeft gemaakt.

De wetgever heeft met de strafbaarstelling van het gedrag dat is omschreven in artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht beoogd om de jeugdige te beschermen in de normale (seksuele) ontwikkeling. De gevolgen van de strafbaar gestelde gedragingen kunnen namelijk ingrijpend zijn: verwarring over eigen lichaam en de eigen seksualiteit van de jeugdige, gevoelens van schuld of schaamte en (de angst voor) negatieve reacties vanuit de sociale omgeving. Dergelijke gevolgen hebben zich daadwerkelijk bij deze slachtoffers voorgedaan. Uit het dossier en de schriftelijke slachtofferverklaringen blijkt dat aangeefsters, in ieder geval achteraf, veel moeite hebben met het feit dat zij een seksuele relatie hebben gehad met een aanzienlijk oudere man. De feiten hebben, in onlosmakelijke samenhang met de reacties vanuit hun omgeving, grote gevolgen gehad voor aangeefsters en hun gezin.

De rechtbank rekent het de verdachte ernstig aan dat zijn handelen deze gevolgen teweeg heeft gebracht. De rechtbank neemt hierbij ook in aanmerking dat verdachte bij het plegen van de ontucht misbruik heeft gemaakt van zijn positie als leider bij de scouting, om zodoende het vertrouwen van de slachtoffers te winnen. Verdachte was van meet af aan op de hoogte van de leeftijd van de slachtoffers. Hij heeft zich gerealiseerd dat het seksueel omgaan met hen, gezien hun leeftijd, strafbaar was. Dit heeft hem echter niet weerhouden tot het begaan van het bewezenverklaarde. Hij heeft zich laten leiden door zijn eigen gevoelens van lust en daarbij zijn eigen behoeftebevrediging voorop gesteld. Hij heeft zich geen rekenschap gegeven van de mogelijke gevolgen voor de slachtoffers. Naar het oordeel van de rechtbank had verdachte beter moeten weten en had hij niet het initiatief moeten nemen tot de seksuele handelingen.

Daaraan doet niet af dat de verdachte de indruk had en zo mogelijk ook kon hebben van instemming van de zijde van de slachtoffers. Zo is de rechtbank niet gebleken van enige door verdachte op aangeefsters uitgeoefende druk of dwang om seks te hebben. Wel zullen de door hem aan hen gegeven complimentjes, het bieden van een luisterend oor en de vertrouwensband die hij met hen had opgebouwd, hen ontvankelijker hebben gemaakt voor zijn aanhoudende avances.

De verdachte had zijn gedrag moeten relateren aan de jonge leeftijd van de slachtoffers en de daarbij horende ontwikkelingsfase, omdat minderjarigen zoals de slachtoffers onvoldoende in staat moeten worden geacht om de draagwijdte van hun handelen te overzien en hun wil dienaangaande in vrijheid te bepalen. Juist daarom moesten de slachtoffers tegen een ongewenste beïnvloeding van hun wil worden beschermd. Het baart de rechtbank dan ook ernstige zorgen dat verdachte kort na de bewezenverklaarde feiten opnieuw een relatie is aangegaan met een vijftienjarig meisje. Dit doet vermoeden dat verdachte ook thans nog onvoldoende het kwalijke van zijn handelen inziet. Dat deze relatie met instemming van haar ouders zou voortduren, doet daaraan niet af.

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel Justitiële Documentatie betreffende verdachte van 16 augustus 2011, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder in aanraking is geweest met politie en/of justitie.

De rechtbank heeft tevens acht geslagen op het pro justitia rapport van psycholoog dr. R.A.R. Bullens d.d. 8 augustus 2011. Volgens de rapporteur is bij verdachte sprake van een ziekelijke stoornis in de vorm van pedofilie/hebefilie. Bij verdachte is sprake van een gemiddelde lage intelligentie, een beperkt zelfreflectief vermogen en emotionele onrijpheid. Verdachte blijkt in slechts geringe mate in contact met zijn gevoelswereld te staan. Ondanks verdachtes emotionele onrijpheid kan er niet worden gesproken van een gebrekkige ontwikkeling in de vorm van (trekken van) een persoonlijkheidsstoornis. Omdat verdachte volledig besef heeft gehad van het wederrechtelijke karakter van zijn handelen, kan verdachte volgens de rapporteur ondanks zijn ziekelijke stoornis als volledig toerekeningsvatbaar worden geacht. Voorts concludeert de rapporteur dat de kans op recidive zonder adequate behandeling als laaggemiddeld wordt geschat. De rapporteur acht een ambulante behandeling bij De Waag in het kader van een verplicht reclasseringscontact als bijzondere voorwaarde dan ook noodzakelijk.

De rechtbank heeft voorts acht geslagen op een voorlichtingsrapport van de stichting Reclassering Nederland van 20 juni 2011. De reclassering conformeert zich wat betreft het behandelvoorstel aan de bevindingen van rapporteur Bullens voornoemd.

De rechtbank overweegt dat de bewezen verklaarde feiten strikt genomen een straf zoals door de officier van justitie gevorderd, rechtvaardigen. Gelet op het bovenstaande en alle feiten en omstandigheden in ogenschouw nemend, zal de rechtbank echter een gevangenisstraf opleggen waarvan het onvoorwaardelijk deel van aanzienlijk kortere duur zal zijn dan zoals de door de officier van justitie gevorderd. De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder in aanmerking dat een langere gevangenisstraf dan door de verdachte reeds in voorlopige hechtenis doorgebracht, het reeds ingezette en naar de indruk van de rechtbank zeer noodzakelijke hulpverleningstraject zou doorkruisen. De rechtbank acht dat onwenselijk. Gelijk de officier van justitie heeft gevorderd zal, om verdachte er van te weerhouden in de toekomst opnieuw (soortgelijke) strafbare feiten te begaan, tevens een voorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd. Daarbij zal als bijzondere voorwaarde reclasseringscontact worden opgelegd waarbij verdachte behandeling dient te ondergaan door middel van een training zedendelinquenten dan wel een dagbehandeling bij Forensische Polikliniek De Waag, of een soortgelijke instelling. Anders dan de officier van justitie heeft gevorderd acht de rechtbank een proeftijd van drie jaren aangewezen om voldoende structurerende ondersteuning en langdurige begeleiding van verdachte mogelijk te maken en zo de kans op herhaling verder terug te dringen. Tevens zal de rechtbank aan verdachte een werkstraf van lange duur opleggen.

7. De vordering van de benadeelde partij / de schadevergoedingsmaatregel

7.1. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot gehele toewijzing van de vordering van de benadeelde partij met toepassing van de schadevergoedingsmaatregel.

7.2. Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering van de benadeelde partij geheel toewijsbaar is.

7.3. Het oordeel van de rechtbank

[gemachtigde], heeft zich als gemachtigde van de benadeelde partij [slachtoffer B.] gevoegd ter zake van de vordering tot schadevergoeding, groot € 2.500,--.

De rechtbank acht deze vordering als vergoeding ter zake van immateriële schade tot dat bedrag naar billijkheid geheel toewijsbaar, nu door en namens de verdachte de omvang daarvan niet is betwist en nu vast is komen te staan dat de benadeelde partij rechtstreeks schade heeft geleden als gevolg van het onder 4 primair bewezenverklaarde feit.

De rechtbank zal derhalve de vordering toewijzen tot een bedrag van € 2.500,--.

Dit brengt mee, dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij tot aan deze uitspraak in verband met haar vordering heeft gemaakt, welke kosten de rechtbank tot op heden begroot op nihil, en de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moet maken.

Nu verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het onder 4 primair bewezenverklaarde strafbare feit is toegebracht en verdachte voor dit feit zal worden veroordeeld, zal de rechtbank aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 2.500,--, ten behoeve van het slachtoffer genaamd [slachtoffer B.].

8. De inbeslaggenomen goederen

8.1. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat de op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen (beslaglijst, die als bijlage A aan dit vonnis is gehecht) onder 1 en 2 genummerde voorwerpen zullen worden onttrokken aan het verkeer.

8.2. Het standpunt van de verdediging

De raadsvrouw heeft zich wat betreft de onder verdachte in beslag genomen goederen gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

8.3. Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank zal de op de beslaglijst onder 1 en 2 genummerde voorwerpen onttrekken aan het verkeer. Deze voorwerpen zijn voor onttrekking aan het verkeer vatbaar, aangezien met betrekking tot deze voorwerpen het onder 3 bewezenverklaarde feit is begaan en deze voorwerpen van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

9. De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straffen en maatregelen zijn gegrond op de artikelen:

9, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 24c, 36b, 36c, 36f, 57, 240b, 245 en 246 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

10. De beslissing

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de bij gewijzigde dagvaarding onder 1 primair, 2, 3, en 4 primair ten laste gelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1 primair en feit 4 primair:

met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 2:

feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 3:

een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) MAANDEN;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 10 (tien) MAANDEN niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op drie jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

alsmede onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde ter vaststelling van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

en onder de hierna te noemen bijzondere voorwaarden:

dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de stichting Reclassering Nederland, ressort Den Haag, zolang die instelling zulks nodig acht, ook indien dit inhoudt dat veroordeelde zich zal laten behandelen bij De Waag of een soortgelijke instelling;

geeft hierbij opdracht aan bovengenoemde reclasseringsinstelling krachtens het bepaalde bij artikel 14d, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;

veroordeelt de verdachte voorts tot:

een taakstraf, bestaande uit een werkstraf voor de duur van 240 (tweehonderd en veertig) UREN;

beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de tijd van 120 (honderd en twintig) DAGEN;

wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan [slachtoffer B.], een bedrag van € 2.500,--;

veroordeelt de verdachte tevens in de proceskosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag groot € 2.500,-- ten behoeve van het slachtoffer genaamd [slachtoffer B.];

bepaalt dat in geval volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt - onder handhaving van voormelde verplichting - vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 35 dagen;

bepaalt dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de benadeelde partij de betalingsverplichting aan de Staat in zoverre doet vervallen, alsmede dat voldoening van de gehele of gedeeltelijke betalingsverplichting aan de Staat de betalingsverplichting aan de benadeelde partij in zoverre doet vervallen;

verklaart onttrokken aan het verkeer de op de beslaglijst onder 1 en 2 genummerde voorwerpen, te weten: een laptop computer (kl: zilver, Packerd Bell Easy Note) en een telefoontoestel (kl: zilver, HTC);

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte.

Dit vonnis is gewezen door

mr. A.H.Th. de Boer, voorzitter,

mrs G.M.G. Hink en M.C. Bruining, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. F. Verkijk, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 september 2011.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar doorgenummerde dossierpagina's betreft dit delen van ambtsedige processen-verbaal alsmede geschriften, als bijlagen opgenomen bij het dossier met nummer PL1641 2011020153-1 (p. 1-337).


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature