< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Militair veroordeeld tot deels voorwaardelijke militaire detentie met verplicht reclasseringscontact en behandeling bij GGZ terzake mishandeling en bedreiging vriendin.

UitspraakRECHTBANK ARNHEM

Sector strafrecht

Militaire Kamer

Parketnummers : 05/970010-06 en 05/810282-06

Datum zitting : 11 februari 2008

Datum uitspraak : 25 februari 2008

TEGENSPRAAK

In de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

tegen

naam : [verdachte]

geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats],

adres : [adres]

plaats : [standplaats],

stand/rang : adjudant onderofficier,

rnr. : [nummer],

ingedeeld bij : [naam]

Raadsman: mr. J.F. van Halderen, advocaat te Haarlem.

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

parketnummer 05/970010-06:

1.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2006 tot en met 7 december 2006 te Amersfoort, in ieder geval in Nederland en/of Huckelhoven (Bondsrepubliek Duitsland) W. [slachtoffer1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, hierin bestaande dat verdachte (telkens)

- opzettelijk dreigend een mes in de richting van die [slachtoffer1] heeft gericht en of gericht gehouden waarbij hij haar de woorden: "Je weet wat er gebeurt als het over is he? Dan krijg je deze tussen je ribben" althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking heeft toegevoegd

en/of

- voornoemde [slachtoffer1] dreigend (per telefoon) de woorden heeft toegevoegd: "Nu heb je me echt gek gemaakt, je trekt me naar je toe en dan duw je me weer weg, je gaat de pijp uit, je gaat er aan" en/of "Ben je er klaar voor. Ik maak je af" en/of "Er zijn teveel mensen binnen, het gaat me om jou dat weet je wel. En zeg [naam] maar dat hij maar beter vast kan gaan lopen. Ik hoop dat je er klaar voor bent" en/of "je snapt echt niet wat er aan de hand is, is het vandaag niet dan is het morgen wel", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking

en/of

- voornoemde [slachtoffer1] dreigend (per e-mail bericht) de woorden/de tekst heeft toegevoegd: "en kom ook nooit voor mijn wielen, ik zal niet voor je remmen, jij bent degene die erg veel spijt zal krijgen, echt spijt", althans woorden/tekst van gelijke dreigende aard of strekking;

2.

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juni 2006 tot en met 7 december 2006 te Amersfoort (telkens) opzettelijk mishandelend een persoon (te weten W. [slachtoffer1]), geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of getrapt en/of (met kracht) met beide handen bij de keel en/of hals heeft vastgepakt en/of vastgehouden en/of de keel en/of hals heeft dichtgeknepen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

3.

hij op of omstreeks 22 oktober 2006 te Amersfoort opzettelijk en wederrechtelijk vier autobanden, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan W. [slachtoffer1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft kapotgestoken en/of kapotgesneden en aldus dat goed heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar heeft gemaakt;

4.

hij op een/of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2006 tot en met 7 december 2006 te Huckelshoven (BRD) en/of Amersfoort (telkens) opzettelijk de eer en/of de goede naam van W. [slachtoffer1] heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft hij met voormeld doel genoemde [slachtoffer1]

- op de internet-site "www.sexdating Nederland.nl", althans op een internet-site, geplaatst, waarbij hij, verdachte, privégegevens, waaronder de leeftijd en/of woonplaats en/of privé-telefoonnummer en/of e-mail adres van die [slachtoffer1] heeft vermeld, alsmede de tekst "ik hou niet zo van die lange verhalen, dus komop mannen en vrouwen let's have sex!!!! groetjes [slachtoffer1]" op genoemde site heeft geplaatst bij welke tekst tevens een foto van die [slachtoffer1] was geplaatst,

en/of

- op de internet-site "Sekscontacten.com", althans op een internet-site, geplaatst, waarbij hij, verdachte, privégegevens, waaronder de leeftijd en/of woonplaats en/of privé-telefoonnummer en/of e-mail adres van die [slachtoffer1] heeft vermeld, alsmede de tekst(en) "[slachtoffer1] wil neuken" en/of "ik ben [slachtoffer1] leuke spontane meid die af en toe wat stoute dingen wil doen, jij ook, tot gauw [slachtoffer1]" op genoemde site heeft geplaatst, terwijl verdachte wist dat dit/deze telastegelegde feit(en) in strijd met de waarheid was/waren;

althans, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een veroordeling leidt:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2006 tot en met 7 december 2006 te Huckelshoven (BRD) en/of Amersfoort (telkens) opzettelijk een persoon genaamd W. [slachtoffer1], in het openbaar bij geschrift en/of afbeelding heeft beledigd, door

- op de internet-site "www.sexdating Nederland.nl", althans op een internet-site, privégegevens, waaronder de leeftijd en/of woonplaats en/of privé-telefoonnummer en/of e-mail adres van die [slachtoffer1] alsmede de tekst "ik hou niet zo van die lange verhalen, dus komop mannen en vrouwen let's have sex!!!! groetjes [slachtoffer1]" te plaatsen, bij welke tekst tevens een foto van die [slachtoffer1] was geplaatst,

en/of

- op de internet-site "Sekscontacten.com", althans op een internet-site, privégegevens, waaronder de leeftijd en/of woonplaats en/of privé-telefoonnummer en/of e-mail adres van die [slachtoffer1] alsmede de tekst(en) "[slachtoffer1] wil neuken" en/of "ik ben [slachtoffer1] leuke spontane meid die af en toe wat stoute dingen wil doen, jij ook, tot gauw [slachtoffer1]" te plaatsen;

parketnummer 05/810282-06:

hij op of omstreeks 8 oktober 2006 te Amersfoort opzettelijk mishandelend een persoon (te weten J. [slachtoffer2]), heeft gestompt en/of geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

2. Het onderzoek ter terechtzitting

De zaak is laatstelijk op 11 februari 2008 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. J.F. van Halderen, advocaat te Haarlem.

Ter terechtzitting van 12 maart 2007 zijn de zaken van de officier van justitie in het arrondissement Arnhem, onder bovenstaande parketnummers bij afzonderlijke dagvaardingen aanhangig gemaakt, gevoegd.

Als benadeelde partij heeft zich schriftelijk in het geding gevoegd en is ter terechtzitting verschenen:

• W. [slachtoffer1].

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde onder parketnummer 05/970010-06 feiten 1, 2, 3 en 4 primair en onder parketnummer 05/810282-06 zal worden veroordeeld tot 3 (drie) maanden gevangenisstraf met aftrek van de tijd door verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, waarvan 55 (vijfenvijftig) dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 (twee) jaren met als bijzondere voorwaarde op te leggen reclasseringstoezicht.

De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat de vordering van de benadeelde partij W. [slachtoffer1] tot het gevorderde bedrag van € 1.250 (éénduizendtweehonderdvijftig euro) wordt toegewezen en heeft gevorderd dat er een schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht wordt opgelegd tot dit bedrag, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 25 (vijfentwintig) dagen hechtenis.

Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd.

3. De beslissing betreffende het bewijs

Voor zover er in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

De militaire kamer acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder parketnummer 05/970010-06 feiten 1, 2, 3 en 4 primair en onder parketnummer 05/810282-06 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat:

parketnummer 05/970010-06:

1.

hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 augustus 2006 tot en met 7 december 2006 te Amersfoort, in ieder geval in Nederland en/of Huckelshoven (Bondsrepubliek Duitsland) W. [slachtoffer1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, hierin bestaande dat verdachte

- voornoemde [slachtoffer1] dreigend (per telefoon) de woorden heeft toegevoegd: "Nu heb je me echt gek gemaakt, je trekt me naar je toe en dan duw je me weer weg, je gaat de pijp uit, je gaat er aan" en "Ben je er klaar voor. Ik maak je af" en "Er zijn teveel mensen binnen, het gaat me om jou dat weet je wel. En zeg [naam] maar dat hij maar beter vast kan gaan lopen. Ik hoop dat je er klaar voor bent" en

"je snapt echt niet wat er aan de hand is, is het vandaag niet dan is het morgen wel", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking

en/of

- voornoemde [slachtoffer1] dreigend (per e-mail bericht) de woorden heeft toegevoegd: "en kom ook nooit voor mijn wielen, ik zal niet voor je remmen, jij bent degene die erg veel spijt zal krijgen, echt spijt", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

2.

hij op tijdstippen in de periode van 1 juni 2006 tot en met 7 december 2006 te Amersfoort (telkens) opzettelijk mishandelend een persoon (te weten W. [slachtoffer1]), geslagen en/of geschopt en/of getrapt, waardoor deze pijn heeft ondervonden;

3.

hij op 22 oktober 2006 te Amersfoort opzettelijk en wederrechtelijk vier autobanden, toebehorende aan W. [slachtoffer1], heeft kapotgestoken en/of kapotgesneden en aldus dat goed heeft vernield;

4.

hij op tijdstippen in de periode van 1 augustus 2006 tot en met 7 december 2006 te Huckelshoven (BRD) en/of Amersfoort telkens opzettelijk de eer en de goede naam van W. [slachtoffer1] heeft aangerand door telastlegging van een of meer bepaalde feiten, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft hij met voormeld doel genoemde [slachtoffer1]

- op de internetsite "www.sexdating Nederland.nl", geplaatst, waarbij hij, verdachte, privé-gegevens, waaronder de leeftijd en woonplaats en privé-telefoonnummer en

e-mail adres van die [slachtoffer1] heeft vermeld, evenals de tekst "ik hou niet zo van die lange verhalen, dus kom op mannen en vrouwen let's have sex!!!! groetjes [slachtoffer1]" op genoemde site heeft geplaatst bij welke tekst tevens een foto van die [slachtoffer1] was geplaatst,

en

- op de internetsite "Sekscontacten.com", geplaatst, waarbij hij, verdachte, privé-gegevens, waaronder de leeftijd en woonplaats en privé-telefoonnummer en e-mail adres van die [slachtoffer1] heeft vermeld, evenals de tekst(en) "[slachtoffer1] wil neuken" en "ik ben [slachtoffer1] leuke spontane meid die af en toe wat stoute dingen wil doen, jij ook, tot gauw [slachtoffer1]" op genoemde site heeft geplaatst, terwijl verdachte wist dat deze tenlastegelegde feiten in strijd met de waarheid waren;

parketnummer 05/810282-06:

hij op 8 oktober 2006 te Amersfoort opzettelijk mishandelend een persoon (te weten J. [slachtoffer2]), heeft gestompt en/of geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden.

Verdachte heeft ter terechtzitting aangevoerd ten aanzien van parketnummer 05/970010-06 feit 2 dat hij mevrouw [slachtoffer1] maar één keer een klap heeft gegeven met de vlakke hand teneinde haar tot bedaren te brengen. De militaire kamer verwerpt dit verweer omdat uit de aangifte en de verklaringen van verdachte bij de politie op overtuigende wijze is gebleken dat verdachte haar meermalen heeft geslagen.

Ten aanzien van parketnummer 05/810282-06 is aangevoerd dat de arm toevallig tegen het gezicht van mevrouw [slachtoffer2] is gekomen toen verdachte tussen mevrouw [slachtoffer2] en mevrouw [slachtoffer1] is gesproken. De militaire kamer verwerpt dit verweer omdat uit de aangifte van [slachtoffer2] en de getuigenverklaring van [getuige] is gebleken, mede gezien het letsel dat mevrouw [slachtoffer2] heeft opgelopen, dat verdachte haar welbewust en met kracht heeft gestompt en/of geslagen.

Wat verdachte onder parketnummer 05/970010-06 feiten 1, 2, 3 en 4 primair en onder parketnummer 05/810282-06 meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben.

De bewijsmiddelen zullen worden uitgewerkt in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist en zullen dan in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

4a. De kwalificatie van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

parketnummer 05/970010-06:

feit 1:

“bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht”,

meermalen gepleegd;

feit 2:

“mishandeling”,

meermalen gepleegd;

feit 3:

“opzettelijk wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort vernielen”;

feit 4:

“smaad”,

meermalen gepleegd;

parketnummer 05/810282-06

“mishandeling”.

4b. De strafbaarheid van de feiten

De feiten zijn strafbaar.

5. De strafbaarheid van verdachte

Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten, vooral ook niet uit de hierna te noemen deskundigenrapportage.

6. De motivering van de sanctie(s)

Bij de beslissing over de straf heeft de militaire kamer rekening gehouden met:

- de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan; en

- de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op:

- het uittreksel uit het algemeen documentatieregister betreffende verdachte, gedateerd 8 december 2006;

- een briefrapport van de FPD te Arnhem betreffende een voorgeleidingconsult, gedateerd 29 december 2006, betreffende verdachte;

- een voorlichtingsrapport van de Reclassering Nederland, Reguliere unit Roermond, gedateerd 14 september 2007, betreffende verdachte;

- een pro justitia rapport van drs. H.J.M. Vandenboorn, GZ-psycholoog, gedateerd 5 juni 2007, betreffende verdachte; en

- een adviesrapport van de Reclassering Nederland, Reguliere unit Roermond, gedateerd 8 februari 2008, betreffende verdachte.

De psycholoog drs. Vandenboorn heeft in zijn rapport ontmeer aangegeven:

Betrokkene is lijdende aan een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in de zin van een aanpassingsstoornis met een gemengde stoornis van emoties en gedrag, chronisch evenals een posttraumatische stressstoornis, chronisch, met verlaat begin; betrokkene is niet lijdende aan een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens (wel is er sprake van kenmerken van een onderliggende borderline persoonlijkheidsstructuur). Hiervan was ook sprake ten tijde van het plegen van het tenlastegelegde.

Onderzoeker geeft de militaire kamer in overweging betrokkene voor het hem ten laste gelegde (indien bewezen) te beschouwen als verminderd toerekeningsvatbaar.

De militaire kamer neemt deze conclusie over en brengt een en ander in rekening bij de overweging van de op te leggen sanctie.

De militaire kamer overweegt in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft zijn toenmalige vriendin W. [slachtoffer1] meermalen mishandeld en bedreigd met de dood. Ook heeft hij de banden van haar auto lek gestoken. Voorts heeft verdachte door middel van het plaatsen van advertenties op internet zich schuldig gemaakt aan smaad ten opzichte van die ex vriendin. Ten slotte heeft hij een vrouw mishandeld.

Op grond van wat hiervoor is overwogen is oplegging van een deels onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf een passende strafrechtelijke reactie. De militaire kamer acht het van belang dat een voorwaardelijke vrijheidsbenemende straf wordt opgelegd, enerzijds om het opleggen van een bijzondere voorwaarde mogelijk te maken, maar anderzijds – temeer nu er nog steeds geen omgangsregeling met de minderjarige zoon van verdachte en mevrouw [slachtoffer1] tot stand is gekomen – om verdachte ervan te weerhouden zich weer aan soortgelijke of andere agressiedelicten schuldig te maken. Een symbolische voorwaardelijke vrijheidsbenemende straf zoals door de raadsman voorgesteld biedt naar het oordeel van de militaire kamer daarvoor te weinig afschrikking.

De militaire kamer ziet, gelet op verdachtes persoonlijke omstandigheden, aanleiding aan de voorwaardelijke gevangenisstraf de bijzondere voorwaarde te verbinden dat verdachte zich zal houden aan de aanwijzingen van de reclassering, ook als dat mocht inhouden het hulpverleningscontact met het GGZ-Centrum te Roermond of andere vergelijkbare instantie.

Gelet op de duur van de op te leggen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf zal de militaire kamer de geschorste voorlopige hechtenis opheffen.

De na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, met betrekking tot en/of met behulp waarvan het onder parketnummer 05/970010-06 tenlastegelegde en bewezenverklaarde is begaan, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

6a. De beoordeling van de civiele vordering, evenals de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel

De benadeelde partij heeft in overeenstemming met het bepaalde in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave gedaan van de inhoud van de vordering, strekkende tot vergoeding van geleden schade.

De benadeelde partij W. [slachtoffer1] vordert een bedrag van € 1.250 (éénduizendtweehonderdvijftig euro).

De militaire kamer is van oordeel dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vordering omdat deze niet eenvoudig van aard is, mede gelet op de rol die de benadeelde partij mogelijk zelf zou hebben gespeeld bij het escaleren van de gebeurtenissen.

Mogelijk kan de benadeelde partij de schade verhalen via de burgerlijke rechter.

7. De toegepaste wettelijke bepalingen

De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14 a, 14b, 14c, 14d, 27, 36b, 36c, 57, 261, 285, 300 en 350 van het Wetboek van Strafrecht en op de artikelen 4 en 11 van het Wetboek van Militair Strafrecht.

8. De beslissing

De militaire kamer, rechtdoende:

Verklaart bewezen dat verdachte het onder parketnummer 05/970010-06 feiten 1, 2, 3 en 4 primair en onder parketnummer 05/810282-06 tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen wat verdachte onder parketnummer 05/970010-06 feiten 1, 2, 3 en 4 primair en onder parketnummer 05/810282-06 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4.

Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot

een militaire detentie voor de duur van 3(drie) maanden.

Bepaalt dat van deze militaire detentie een gedeelte, groot 56 (zesenvijftig) dagen, niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten. De militaire kamer stelt een proeftijd vast van 2 (twee) jaren. De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, dan wel niet is nagekomen de volgende bijzondere voorwaarde:

- Veroordeelde dient zich gedurende de proeftijd te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die hem door of namens de Reclassering Nederland zullen worden gegeven, ook als dit zal inhouden een hulpverleningscontact met het GGZ-Centrum te Roermond of een andere vergelijkbare instelling, voor zover en voor zolang dat door genoemde instelling nodig wordt geacht.

Geeft opdracht aan de Reclassering Nederland om aan veroordeelde bij de naleving van voornoemde voorwaarde hulp en steun te verlenen.

Beveelt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht, waarbij de militaire kamer uitgaat van een totaal van 34 (vierendertig) dagen.

Heft op het geschorste bevel voorlopige hechtenis van verdachte.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

• een broodmes; en

• een handgeschreven brief.

De beslissing op de vordering van de benadeelde partij W. [slachtoffer1], wonende te [adres]

Verklaart de benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.

Aldus gewezen door:

mr. G. Perrick, rechter als voorzitter,

mr. M.A.E. Somsen, rechter,

kapitein ter zee van administratie mr. H.T. Wagenaar, militair lid,

in tegenwoordigheid van J.L. de Vos, griffier.

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 25 februari 2008.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature