< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Niet tijdig betaald griffierecht.

UitspraakGERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer HD 200.084.729

arrest van de tweede kamer van 5 juli 2011

in de zaak van

[X.],

wonende te [woonplaats], Zweden,

appellant,

advocaat: mr. A.T. Bakker,

tegen:

[Y.],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

advocaat: mr. P.W.F. Kostons,

op het bij exploot van dagvaarding van 18 maart 2011 ingeleide hoger beroep van de door de rechtbank Maastricht gewezen vonnissen van 28 januari 2009, 4 november 2009, 21 april 2010 en 22 december 2010 tussen appellant - [X.] - als gedaagde in conventie / eiser in reconventie en geïntimeerde - [Y.] - als eiseres in conventie / verweerster in reconventie.

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 127963/HA ZA 08-279)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde vonnissen.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. [X.] heeft bij voormeld exploot [Y.] opgeroepen om te verschijnen ter openbare terechtzitting van dit hof van 5 april 2011.

2.2. [X.] heeft de zaak aangebracht ter rolzitting van 5 april 2011. Voor ieder van partijen heeft zich een advocaat gesteld.

2.3. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om het griffierecht binnen vier weken na aanbrengen, derhalve uiterlijk op 3 mei 2011 te voldoen.

2.4. In verband met het achterwege blijven van tijdige betaling van het griffierecht is bepaald dat arrest wordt gewezen. Partijen hebben daartoe de gedingstukken overgelegd.

3. De motivering

3.1. Op grond van artikel 3 lid 1 jo. 3 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) was [X.] het griffierecht verschuldigd vanaf de eerste roldatum en diende [X.] ervoor zorg te dragen dat het griffierecht binnen vier weken nadien, derhalve uiterlijk op 3 mei 2011, was bijgeschreven op de rekening van het hof dan wel ter griffie was gestort.

3.2. [X.] heeft het griffierecht niet tijdig betaald. Volgens opgave van de financiële administratie heeft [X.] het griffierecht eerst op 6 mei 2011, derhalve na het verstrijken van de betalingstermijn voldaan.

3.3. Het hof overweegt dat ingevolge artikel 3 Wgbz en artikel 353 juncto 127a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) de rechter in beginsel ontslag van instantie dient uit te spreken indien de appellant het door hem verschuldigde griffierecht niet tijdig heeft voldaan. Alleen in de bij wet voorziene situatie dat toepassing van de sanctie, gelet op het belang van één of meer van de partijen bij toegang tot de rechter, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard, mag de rechter afzien van het toepassen van de sanctie van ontslag van instantie (art. 127a lid 3 Rv).

3.4. [X.] zal in de gelegenheid worden gesteld zich bij akte uit te laten omtrent het bepaalde in artikel 127a lid 3 Rv .

Voorts zal [Y.] in de gelegenheid worden gesteld zich bij akte erover uit te laten of zij voornemens is incidenteel appel in te stellen.

3.5. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

4. De uitspraak

Het hof:

verwijst de zaak naar de rol van 19 juli 2011 voor akte aan de zijde van ieder van partijen met de hiervoor in rechtsoverweging 3.4 vermelde doeleinden, waarna partijen opnieuw de stukken kunnen fourneren;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.A.M. van Schaik-Veltman, H.A.G. Fikkers en S.M.A.M. Venhuizen en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 5 juli 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature