< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De vennootschap heeft valselijk facturen opgemaakt en zich daarmee schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. Verdachte heeft als enig werknemer en (via een andere vennootschap) als directeur van de vennootschap tot het plegen hiervan opdracht gegeven dan wel hieraan feitelijk leiding gegeven. Voorts heeft de vennootschap opzettelijk boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de inhoud daarvan in valse vorm aan de fiscus ter beschikking gesteld en opgenomen in haar bedrijfsadministratie. Daarnaast heeft de vennootschap opzettelijk bij de belastingwet voorziene aangiften omzetbelasting onjuist of onvolledig laten doen. Verdachte heeft ook tot het plegen van deze strafbare feiten opdracht gegeven dan wel hieraan feitelijk leiding gegeven. Deze handelingen van verdachte hebben plaatsgevonden gedurende een lange periode. Het handelen van verdachte heeft geleid tot een schadepost voor de Staat der Nederlanden van bijna 1 miljoen euro. Aan verdachte is opgelegd een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

UitspraakRECHTBANK DORDRECHT

Sector strafrecht

parketnummer: 11/993010-09

verkort vonnis van de meervoudige kamer d.d. 4 augustus 2011

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [plaats en datum] [in 1958],

wonende te [adres en woonplaats],

hierna: verdachte.

De zaak is inhoudelijk behandeld ter terechtzitting van 21 juli 2011.

De rechtbank heeft de processtukken gezien en kennis genomen van de

vordering van de officier van justitie en van hetgeen de verdediging naar voren heeft gebracht.

1 De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen in de dagvaarding is omschreven. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage 1 aan dit vonnis gehecht en maakt hiervan deel uit.

2 De voorvragen

De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen en is dus geldig.

De rechtbank is bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen.

De officier van justitie is ontvankelijk.

Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

3 Het onderzoek ter terechtzitting

3.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft -het ten laste gelegde bewezen achtend- gevorderd dat aan verdachte zal worden opgelegd een gevangenisstraf voor de duur van eenentwintig maanden.

3.2 De verdediging

De verdediging heeft met betrekking tot de strafmaat aangevoerd dat het erg lang heeft geduurd voordat deze zaak ter zitting is behandeld. Verdachte dient, aldus de raadsman, ruim twee miljoen euro aan de Belastingdienst terug te betalen en wordt in die zin persoonlijk zwaar gestraft, te meer nu er beslag op zijn woning en meubels is gelegd. Voorts heeft de raadsman aangevoerd dat verdachte er niet veel geld aan heeft overgehouden, dat hij hard bezig is met het oplossen van alle problemen en dat hij, toen hij werd aangehouden, direct openheid van zaken heeft gegeven. De raadsman heeft voorgesteld aan verdachte, naast een voorwaardelijke gevangenisstraf, een maximale werkstraf van 240 uur op te leggen.

4 De bewijsbeslissing

4.1 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat

1.

[B.V. verdachte]

op tijdstippen gelegen in de periode van 1 januari

2004 tot en met 31 december 2007 te Dordrecht en/of Capelle aan den IJssel

meermalen,

telkens haar bedrijfsadministratie,

zijnde die bedrijfsadministratie een samenstel van geschriften

die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft opgemaakt en valselijk

heeft doen opmaken ,

immers heeft voornoemde rechtspersoon ,

(telkens) opzettelijk in haar bedrijfsadministratie,

meerdere valse stukken opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen

opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, waaronder:

A) (afschriften van) facturen van [bedrijfsnaam 1]

(gericht aan [B.V. verdachte]) (1-OPV-1 en AH-003 en AH-029) d.d.

- 29 oktober 2004 met factuurnummer 766 (D-020) en

- 5 november 2004 met factuurnummer 772 (D-112-a1) en

B) facturen van [bedrijfsnaam 2]

gericht aan [B.V. verdachte] of [B.V. verdachte]) d.d.

- 2 november 2005 met factuurnummer 50001 (D-115-a) en

- 23 oktober 2006 met factuurnummer 20060533 (D-118-a1) en

- 14 januari 2007 met factuurnummer 2006074 (D-121-a) en

C) (afschriften van) facturen van [bedrijfsnaam 3] en [bedrijfsnaam 4]

gericht aan [B.V. verdachte] (1-OPV-1 en AH-003 en AH-029) d.d.

- 21 januari 2004 met factuurnummer 612 (D-002) en

- 8 oktober 2004 met factuurnummer 718 (D-114-a1) en

D) afschriften van facturen van [bedrijfsnaam 5] (gericht aan

[B.V. verdachte] 1-OPV-1 en AH-003) d.d.

- Ongedateerd zonder factuurnummer (D-017) en

- 28 januari 2005 met factuurnummer 1836 (D-003) en

- 7 december 2006 met factuurnummer 2139 (D-010) en

- 25 januari 2007 met factuurnummer 2161 (D-012) en

E) afschriften van facturen van [bedrijfsnaam 6] (gericht aan [B.V. verdachte].) (1-OPV-1 en AH-003 en

AH-029) d.d.

- 25 juni 2006 met factuurnummer 2005627 (D-022) en (D-119-a1) en

- 1 juni 2007 met factuurnummer 2007021 (D-024) en (D-122-a1)

bestaande die valsheden in

voormelde geschriften telkens hierin

- zakelijk weergegeven -

dat de op (afschriften van) facturen onder A

tot en met E

vermelde diensten en/of (gewerkte) (man)uren en/of

werkzaamheden niet zijn verricht/uitgevoerd en/of

geleverd door dan wel via de op de (afschriften van) facturen vermelde

afzenders of vermelde ondernemingen

zulks telkens met het oogmerk om dat samenstel van geschriften als

echt en onvervalst te gebruiken en door anderen te doen gebruiken,

tot het plegen van welke bovenomschreven strafbare feiten verdachte

telkens opdracht heeft gegeven, dan wel aan

welke bovenomschreven gedragingen verdachte telkens feitelijke leiding heeft gegeven.

2.

[B.V. verdachte]

op tijdstippen gelegen in de periode van 31 maart

2004 tot en met 15 maart 2008,

te Capelle aan den IJssel en Dordrecht en/of (elders) in Nederland,,

meermalen ,

telkens als degene die ingevolge de Belastingwet verplicht was

-tot het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden, andere

gegevensdragers of de inhoud daarvan en

-tot het voeren van een administratie overeenkomstig de daaraan bij of

krachtens de belastingwet gestelde eisen,

(telkens) opzettelijk,

-deze boeken en/of bescheiden en/of andere gegevensdragers of de inhoud

daarvan in valse vorm voor dit doel ter beschikking heeft

gesteld of ter beschikking doen stellen en

-een zodanige administratie niet heeft gevoerd of laten voeren,

immers heeft voornoemde rechtspersoon

telkens opzettelijk

valse boeken en/of bescheiden en/of gegevensdragers

of de inhoud daarvan voor raadpleging aan de inspecteur der

belastingen te Dordrecht of elders in

Nederland ter beschikking gesteld en/of

opgenomen en/of geboekt en/of laten boeken en/of laten opnemen in de

bedrijfsadministratie van voornoemde rechtspersoon,

het betreft één of meer van de volgende (afschriften van) facturen

(AH-003) d.d.:

- 21 januari 2004 met factuurnummer 612 van [bedrijfsnaam 3] en gericht aan [B.V. verdachte] (D-002) en

- 29 oktober 2004 met factuurnummer 766 van [bedrijfsnaam 1]

(D-020) en

- ongedateerd zonder factuurnummer van [bedrijfsnaam 5] en gericht aan [B.V. verdachte] (D-017) en

- 28 januari 2005 met factuurnummer 1836 van [bedrijfsnaam 5] (D-003) en

- 25 juni 2006 met factuurnummer 2005627 van [bedrijfsnaam 6]

(D-022) en

- 7 december 2006 met factuurnummer 2139 van [bedrijfsnaam 5] en gericht aan

[B.V. verdachte]. (D-010) en

- 25 januari 2007 met factuurnummer 2161 van [bedrijfsnaam 5] en gericht aan

[B.V. verdachte]. (D-012) en

- 1 juni 2007 met factuurnummer 2007021 van [bedrijfsnaam 6]

(D-024)

bestaande die valsheden in

(afschriften) van voormelde geschriften telkens hierin

-zakelijk weergegeven -

dat de op (afschriften van) voormelde facturen

vermelde diensten en/of (gewerkte) (man)uren en/of

werkzaamheden niet zijn verricht/uitgevoerd en/of

geleverd door dan wel via de op de (afschriften van) facturen vermelde

afzenders of ondernemingen),

terwijl die feiten telkens ertoe strekten dat te weinig belasting

werd geheven;

tot het plegen van welke bovenomschreven strafbare feiten verdachte

telkens opdracht heeft gegeven, dan wel aan

welke bovenomschreven gedragingen verdachte

telkens feitelijke leiding heeft gegeven;

de in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voor

zover daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is

gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

strafbaar gesteld in artikel artikel 69 lid 2 Algemene wet inzake

rijksbelastingen juncto artikel 68, lid 2 ahf /ond c Algemene wet inzake

rijksbelastingen en/of artikel 68, lid 2 ahf /ond d Algemene wet inzake

rijksbelastingen (zoals dat gold in maart 2008);

3.

[B.V. verdachte]

op tijdstippen gelegen in de periode van 1 mei

2004 tot en met 31 december 2007 te Dordrecht en Capelle aan den IJssel

([accountants]) en Heerlen of Apeldoorn ,

meermalen,

telkens opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als

bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen,

te weten de volgende

(elektronische) aangiften/aangiftebiljetten voor de omzetbelasting ten

name van [B.V. verdachte],

-aangifte (tijdvak) oktober 2004 (D-082-1 en D-082-2) en

-aangifte (tijdvak) november 2004 (D-083-1 en D-083-2) en

-aangifte (tijdvak) december 2004 (D-084-1 en D-084-2) en

-aangifte (tijdvak) november 2005 (D-025a-11) en

-aangifte (tijdvak) december 2005 (D-025a-12)

-aangifte (tijdvak) mei 2006 (D-025a-17)

-aangifte (tijdvak) juni 2006 (D-025a-18)

-aangifte (tijdvak) juli 2006 (D-025a-19)

-aangifte (tijdvak) september 2006 (D-025a-21)

-aangifte (tijdvak) oktober 2006 (D-025a-22)

-aangifte (tijdvak) november 2006 (D-025a-23)

-aangifte (tijdvak) december 2006 (D-025a-24)

-aangifte (tijdvak) januari 2007 (D-025a-25)

-aangifte (tijdvak) februari 2007 (D-025a-26)

-aangifte (tijdvak) maart 2007 (D-025a-27)

-aangifte (tijdvak) april 2007 (D-025a-28)

-aangifte (tijdvak) mei 2007 (D-025a-29)

-aangifte (tijdvak) juni 2007 (D-025a-30)

-aangifte (tijdvak) juli 2007 (D-025a-31)

-aangifte (tijdvak) augustus 2007 (D-025a-32)

-aangifte (tijdvak) september 2007 (D-025a-33)

-aangifte (tijdvak) oktober 2007 (D-025a-34)

-aangifte (tijdvak) november 2007 (D-025a-35)

-aangifte (tijdvak) december 2007 (D-025a-36)

telkens onjuist en/of onvolledig heeft doen doen

door een ander,

immers heeft voornoemde rechtspersoon

telkens opzettelijk in strijd met de waarheid op die bij/naar de

Inspecteur der Belastingen en/of Ambtenaar Belastingdienst/Centrale

administratie te Heerlen en/of Apeldoorn

(digitaal) ingeleverde/gezonden aangiften voor de omzetbelasting over

de tijdvakken oktober 2004 tot en met december 2004

telkens (een) te ho(o)g(e) bedrag(en) aan Leveringen/diensten belast met 0%

of niet bij u belast en/of voorbelasting en/of Totaal terug te vragen

belasting en/of telkens (een) te la(a)g(e) bedrag(en) aan verschuldigde

omzetbelasting en/of terug te betalen omzetbelasting

door die ander doen of laten opgeven

of vermelden en

over de tijdvakken januari 2005 tot en met december 2007

(telkens) (een) te ho(o)g(e) bedrag(en) aan MOA+015 en/of MOA+052 en/of

MOA+050 voor zover dit betreft terug te vragen omzetbelasting en/of

(telkens) (een) te la(a)g(e) bedrag(en) aan MOA+050 voor zover dit betreft

terug te betalen omzetbelasting en/of MOA+051

door die ander doen of laten opgeven

of vermelden

terwijl die feiten er telkens toe hebben gestrekt, dat te weinig

belasting werd geheven;

tot het plegen van welke bovenomschreven strafbare feiten verdachte

telkens opdracht heeft gegeven, dan wel aan

welke bovenomschreven gedragingen verdachte

telkens feitelijke leiding heeft gegeven;

de in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden,

voorzover daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde

betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd.

Hetgeen aan de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

Voor zover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad.

4.2 De bewijsmiddelen

De rechtbank grondt haar overtuiging dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

De rechtbank bezigt ieder bewijsmiddel, ook in onderdelen, telkens slechts voor het bewijs van het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

De rechtbank bezigt de inhoud van de geschriften als bedoeld in artikel 344, lid 1 sub 5° van het Wetboek van Strafvordering alleen in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

De bewijsmiddelen zullen in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis met de bewijsmiddelen vereist, dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, in een aan dit vonnis gehechte bijlage worden opgenomen.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

De bewezen geachte feiten zijn volgens de wet strafbaar. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Het bewezenverklaarde levert op:

1.

VALSHEID IN GESCHRIFT, BEGAAN DOOR EEN RECHTSPERSOON, TERWIJL HIJ TOT HET PLEGEN VAN HET FEIT OPDRACHT HEEFT GEGEVEN DAN WEL FEITELIJK LEIDING HEEFT GEGEVEN AAN DE VERBODEN GEDRAGING, MEERMALEN GEPLEEGD;

2.

ALS DEGENE DIE INGEVOLGE DE ALGEMENE WET RIJKSBELASTINGEN VERPLICHT IS TOT HET VOOR RAADPLEGING BESCHIKBAAR STELLEN VAN BOEKEN, BESCHEIDEN, ANDERE GEGEVENSDRAGERS OF DE INHOUD DAARVAN, DEZE IN VALSE OF VERVALSTE VORM VOOR DIT DOEL TER BESCHIKKING STELLEN, TERWIJL HET FEIT ERTOE STREKT DAT TE WEINIG BELASTING WORDT GEHEVEN, BEGAAN DOOR EEN RECHTSPERSOON, TERWIJL HIJ TOT HET PLEGEN VAN HET FEIT OPDRACHT HEEFT GEGEVEN DAN WEL FEITELIJK LEIDING HEEFT GEGEVEN AAN DE VERBODEN GEDRAGING, MEERMALEN GEPLEEGD;

3.

OPZETTELIJK EEN BIJ DE ALGEMENE WET RIJKSBELASTINGEN VOORZIENE AANGIFTE ONJUIST OF ONVOLLEDIG DOEN, TERWIJL HET FEIT ERTOE STREKT DAT TE WEINIG BELASTING WORDT GEHEVEN, BEGAAN DOOR EEN RECHTSPERSOON, TERWIJL HIJ TOT HET PLEGEN VAN HET FEIT OPDRACHT HEEFT GEGEVEN DAN WEL FEITELIJK LEIDING HEEFT GEGEVEN AAN DE VERBODEN GEDRAGINGEN, MEERMALEN GEPLEEGD.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7 De redenen die de straf hebben bepaald of tot de maatregel hebben geleid

7.1 Strafmotivering

De rechtbank heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij is in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

[B.V. verdachte] heeft valselijk facturen opgemaakt en zich daarmee schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. Verdachte heeft als enig werknemer en (via [Holding verdachte]) als directeur van [B.V. verdachte] tot het plegen hiervan opdracht gegeven dan wel hieraan feitelijk leiding gegeven. Door deze handelwijze heeft verdachte de schijn gewekt dat sprake was van echte handelstransacties. Het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer bestaat ten aanzien van de juistheid van bepaalde geschriften, is door het handelen van verdachte aangetast.

Voorts heeft [B.V. verdachte] opzettelijk boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de inhoud daarvan in valse vorm aan de fiscus ter beschikking gesteld en opgenomen in haar bedrijfsadministratie. Daarnaast heeft deze vennootschap opzettelijk bij de belastingwet voorziene aangiften omzetbelasting onjuist of onvolledig laten doen. Verdachte heeft ook tot het plegen van deze strafbare feiten opdracht gegeven dan wel hieraan feitelijk leiding gegeven.

Voornoemde handelingen van verdachte hebben plaatsgevonden gedurende een lange periode.

Het handelen van verdachte heeft geleid tot een aanzienlijke schadepost voor de Staat der Nederlanden en indirect voor de maatschappij en de belastingbetaler. In totaal is er een bedrag van € 887.277,00 te weinig aan loonbelasting en een bedrag van € 48.580,00 te weinig aan omzetbelasting geheven. Door aldus te handelen heeft verdachte misbruik gemaakt van het belastingstelsel in Nederland, dat met name is gebaseerd op vertrouwen. Dit vertrouwen heeft verdachte door het plegen van voornoemde feiten ernstig ondermijnd. Door zijn handelen heeft verdachte ook een circuit van "zwart werken" bevorderd en in stand gehouden, waardoor niet alleen de concurrentieverhoudingen ernstig worden verstoord, maar ook het draagvlak voor het stelsel van sociale zekerheid, dat voor een groot deel afhankelijk is van afdracht van sociale premies, onder druk wordt gezet. De rechtbank neemt verdachte zijn handelwijze zeer kwalijk.

Wat de persoon van de verdachte en zijn persoonlijke omstandigheden betreft heeft de rechtbank acht geslagen op zijn strafblad, waaruit blijkt dat verdachte niet recentelijk is veroordeeld voor vergelijkbare feiten.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank in het voordeel van verdachte laten meewegen dat hij zich, gelet op zijn houding gedurende het opsporingsonderzoek en tijdens de terechtzitting, bewust heeft getoond van het feit dat hij zeer ernstige strafbare feiten heeft gepleegd. Bovendien heeft verdachte vrijwel onmiddellijk openheid van zaken gegeven en erkend fraude te hebben gepleegd. Ook heeft de rechtbank meegewogen de omstandigheid dat verdachte zijn levensstijl radicaal heeft veranderd en dat hij de bereidheid heeft getoond zijn belastingschuld te betalen. Ten slotte heeft de rechtbank meegewogen de omstandigheid dat een lange tijd is verstreken tussen de periode waarin de feiten zijn gepleegd en het moment waarop verdachte ter zake hiervan is aangehouden enerzijds en de behandeling van deze zaak ter terechtzitting anderzijds.

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met het feit dat gebruikelijk voor (belasting)fraude met een benadelingsbedrag boven de € 150.000,00 gevangenisstraffen van meer dan twintig maanden worden opgelegd. In deze zaak is het benadelingsbedrag veel groter, namelijk meer dan € 900.000,00.

Alles afwegend acht de rechtbank het opleggen van een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk een passende en geboden sanctie.

8 De toepasselijke wettelijke voorschriften

De opgelegde straf berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 51, 56, 57 en 225 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 68 en 69 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen , zoals deze artikelen luidden ten tijde van de bewezenverklaring.

9 De beslissing

De rechtbank:

- verklaart het ten laste gelegde bewezen op de wijze als hierboven onder 4.1 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

- verklaart dat het bewezenverklaarde de onder 5 vermelde strafbare feiten oplevert;

- verklaart de verdachte strafbaar;

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 24 (vierentwintig) maanden, waarvan 8 (acht) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 (twee) jaren;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast:

* omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

- beveelt dat de tijd die door verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf.

Dit vonnis is gewezen door mr. drs. T.F. van der Lugt, voorzitter, mr. M.A.C. Prins en mr. A.M. van Kalmthout, rechters, in tegenwoordigheid van mr. E. Lunenberg, griffier en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 augustus 2011.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

1.

[B.V. verdachte]

op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari

2004 tot en met 31 december 2007 te Dordrecht en/of Capelle aan den IJssel

en/of Steenbergen (Dinteloord) en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(e)(n) (rechts)perso(o)n(en), althans

alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) haar bedrijfsadministratie(s),

zijnde die bedrijfsadministratie(s) (ieder) een (samenstel van) geschrift(en)

dat/die bestemd is/zijn om tot bewijs van enig feit te dienen,

(telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk

heeft/hebben doen opmaken en/of doen vervalsen,

immers heeft/hebben voornoemde rechtspersoon en/of haar mededader(s),

(telkens) opzettelijk in haar bedrijfsadministratie(s),

meerdere valse stukken opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen

opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, waaronder:

A) één of meer (afschrift(en) van) factu(u)r(en) van [bedrijfsnaam 1]

(gericht aan [ B.V. verdachte].) (1-OPV-1 en/of AH-003 en/of AH-029) d.d.

- 29 oktober 2004 met factuurnummer 766 (D-020) en/of

- 5 november 2004 met factuurnummer 772 (D-112-a1) en/of

B) één of meer (afschrift(en) van) factu(u)r(en) van [bedrijfsnaam 2]

(gericht aan [B.V. verdachte] en/of [B.V. verdachte]) (1-OPV-1 en/of AH-029) d.d.

- 2 november 2005 met factuurnummer 50001 (D-115-a) en/of

- 23 oktober 2006 met factuurnummer 20060533 (D-118a1) en/of

- 14 januari 2007 met factuurnummer 2006074 (D-121-a) en/of

C) één of meer (afschrift(en) van) factu(u)r(en) van [bedrijfsnaam 3] en/of [bedrijfsnaam 4]

(gericht aan [B.V. verdachte])(1-OPV-1 en/of AH-003 en/of AH-029) d.d.

- 21 januari 2004 met factuurnummer 612 (D-002) en/of

- 8 oktober 2004 met factuurnummer 718 (D-114-a1) en/of

D) één of meer (afschrift(en) van) factu(u)r(en) van [bedrijfsnaam 5] (gericht aan

[B.V. verdachte])(1-OPV-1 en/of AH-003) d.d.

- Ongedateerd zonder factuurnummer (D-017) en/of

- 28 januari 2005 met factuurnummer 1836 (D-003) en/of

- 7 december 2006 met factuurnummer 2139 (D-010) en/of

- 25 januari 2007 met factuurnummer 2161 (D-012) en/of

E) één of meer (afschrift(en) van) factu(u)r(en) van [bedrijfsnaam 6] (gericht aan [B.V. verdachte].) (1-OPV-1 en/of AH-003 en/of

AH-029) d.d.

- 25 juni 2006 met factuurnummer 2005627 (D-022) en/of (D-119-a1) en/of

- 1 juni 2007 met factuurnummer 2007021 (D-024) en/of (D-122-a1)

bestaande die valshe(i)d(en) en/of vervalsing(en) in/van één of meer van

voormelde geschriften (telkens) hierin

- zakelijk weergegeven -

dat de/het op/in één/meerdere (afschrift(en) van) (een) factu(u)r(en) onder A

tot en met E

opgegeven/vermelde dienst(en) en/of (gewerkte) (man)u(u)r(en) en/of

werkzaamhe(i)d(en) en/of produkt(en) niet is/zijn verricht/uitgevoerd en/of

geleverd door dan wel via de op de (afschrift(en) van) factu(u)r(en) vermelde

afzender(s) en/of vermelde onderneming(en), althans niet ter waarde van het/de

op de (afschrift(en) van) factu(u)r(en) vermelde/gefactureerde bedrag(en)

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als

echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feiten verdachte

en/of zijn mededader(s) (telkens) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan

welke bovenomschreven gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s)

(telkens) feitelijke leiding heeft/hebben gegeven.

SUBSIDIAIR: voorzover het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht

of zou kunnen leiden:

hij

op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari

2004 tot en met 31 december 2007 te Dordrecht en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(e)(n) (rechts)perso(o)n(en), althans

alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) één of meer van de volgende

(afschrift(en) van) factu(u)r(en):

A) van [bedrijfsnaam 1] (gericht aan

[B.V. verdachte]) (1-OPV-1 en/of AH-003 en/of AH-029) d.d.

- 29 oktober 2004 met factuurnummer 766 (D-020) en/of

- 5 november 2004 met factuurnummer 772 (D-112-a1) en/of

B) van [bedrijfsnaam 2] (gericht aan [B.V. verdachte]

en/of [B.V. verdachte]) (1-OPV-1 en/of AH-029) d.d.

- 2 november 2005 met factuurnummer 50001 (D-115-a) en/of

- 23 oktober 2006 met factuurnummer 20060533 (D-118a1) en/of

- 14 januari 2007 met factuurnummer 2006074 (D-121-a) en/of

C) van [bedrijfsnaam 3] en/of [bedrijfsnaam 4] (gericht aan [B.V. verdachte]) (1-OPV-1 en/of AH-003

en/of AH-029) d.d.

- 21 januari 2004 met factuurnummer 612 (D-002) en/of

- 8 oktober 2004 met factuurnummer 718 (D-114-a1) en/of

D) van [bedrijfsnaam 5] (gericht aan [B.V. verdachte] (bv)) (1-OPV-1 en/of

AH-003) d.d.

- Ongedateerd zonder factuurnummer (D-017) en/of

- 28 januari 2005 met factuurnummer 1836 (D-003) en/of

- 7 december 2006 met factuurnummer 2139 (D-010) en/of

- 25 januari 2007 met factuurnummer 2161 (D-012) en/of

E) van [bedrijfsnaam 6] (gericht aan [B.V. verdachte].)

(1-OPV-1 en/of AH-003 en/of AH-029) d.d.

- 25 juni 2006 met factuurnummer 2005627 (D-022) en/of (D-119-a1) en/of

- 1 juni 2007 met factuurnummer 2007021 (D-024) en/of (D-122-a1)

(elk) zijnde (een) geschift(en) die/dat bestemd waren/was om tot bewijs van

enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk

heeft doen opmaken en/of doen vervalsen,

immers heeft voornoemde verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk

- immers opzettelijk in strijd met de waarheid - op/in één of meer van de

factu(u)r(en) genoemd onder A tot en met E

dienst(en) en/of (gewerkte) (man)u(u)r(en) en/of werkzaamhe(i)d(en) en/of

produkt(en) opgegeven en/of vermeld, terwijl deze dienst(en) en/of (gewerkte)

(man)u(u)r(en) en/of werkzaamhe(i)d(en) en/of produkt(en) niet is/zijn

verricht/geleverd door dan wel via de op de (afschrift(en) van) factu(u)r(en)

vermelde afzender(s) en/of vermelde onderneming(en), althans niet ter waarde

van het/de op de (afschrift(en) van) factu(u)r(en) vermelde/gefactureerde

bedrag(en)

zulks (telkens) met het oogmerk om voornoemd(e) geschrift(en) als echt en

onvervalst te gebruiken of door (een) ander(en) te doen gebruiken.

2.

[B.V. verdachte]

op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 31 maart

2004 tot en met 15 maart 2008,

te Capelle aan den IJssel en/of Dordrecht en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,

meermalen althans eenmaal,

(telkens) als degene die ingevolge de Belastingwet verplicht was

-tot het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden, andere

gegevensdragers of de inhoud daarvan en/of

-tot het voeren van een administratie overeenkomstig de daaraan bij of

krachtens de belastingwet gestelde eisen,

(telkens) opzettelijk, althans niet opzettelijk,

-deze boeken en/of bescheiden en/of andere gegevensdragers of de inhoud

daarvan in valse of vervalste vorm voor dit doel ter beschikking heeft/hebben

gesteld en/of ter beschikking doen stellen en/of

-een zodanige administratie niet heeft/hebben gevoerd en/of laten voeren,

immers heeft/hebben voornoemde rechtspersoon en/of haar mededader(s)

(telkens) opzettelijk

(een) vals(e) of vervalst(e) boek(en) en/of bescheid(en) en/of gegevensdragers

of de inhoud daarvan voor raadpleging aan/bij de/een inspecteur der

belastingen te Dordrecht en/of Capelle aan den IJssel en/of elders in

Nederland ter beschikking gesteld en/of

opgenomen en/of geboekt en/of laten boeken en/of laten opnemen in de

bedrijfsadministratie van voornoemde rechtspersoon,

het betreft één of meer van de volgende (afschrift)(en) van) factu(u)r(en)

(AH-003) d.d.:

- 21 januari 2004 met factuurnummer 612 van [bedrijfsnaam 3] (en gericht aan [B.V. verdachte]) (D-002) en/of

- 29 oktober 2004 met factuurnummer 766 van [bedrijfsnaam 1]

(D-020) en/of

- ongedateerd zonder factuurnummer van [bedrijfsnaam 5] (en gericht aan [B.V. verdachte]) (D-017) en/of

- 28 januari 2005 met factuurnummer 1836 van [bedrijfsnaam 5] (D-003) en/of

- 25 juni 2006 met factuurnummer 2005627 van [bedrijfsnaam 6]

(D-022) en/of

- 7 december 2006 met factuurnummer 2139 van [bedrijfsnaam 5] (en gericht aan

[B.V. verdachte].) (D-010) en/of

- 25 januari 2007 met factuurnummer 2161 van [bedrijfsnaam 5] (en gericht aan

[B.V. verdachte].) (D-012) en/of

- 1 juni 2007 met factuurnummer 2007021 van [bedrijfsnaam 6]

(D-024)

bestaande die valsheid/valsheden en/of vervalsing(en) in/van één of meer

(afschrift(en)) van voormeld(e) geschrift(en) (telkens) hierin

-zakelijk weergegeven -

dat de/het op/in één/meerdere (afschrift(en) van) voormelde factu(u)r(en)

opgegeven/vermelde dienst(en) en/of (gewerkte) (man)u(u)r(en) en/of

werkzaamhe(i)d(en) en/of produkt(en) niet is/zijn verricht/uitgevoerd en/of

geleverd door dan wel via de op de (afschrift(en) van) factu(u)r(en) vermelde

afzender(s) en/of onderneming(en), althans niet ter waarde van het/de op de

(afschrift(en) van) factu(u)r(en) vermelde/gefactureerde bedrag(en)

terwijl dat/die feit(en) (telkens) ertoe strekte(n) dat te weinig belasting

werd geheven;

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feiten verdachte

en/of zijn mededader(s) (telkens) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan

welke bovenomschreven gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s)

(telkens) feitelijke leiding heeft/hebben gegeven.

De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voor

zover daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is

gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

strafbaar gesteld in artikel artikel 69 lid 2 Algemene wet inzake

rijksbelastingen juncto artikel 68, lid 2 ahf /ond c Algemene wet inzake

rijksbelastingen en/of artikel 68, lid 2 ahf /ond d Algmene wet inzake

rijksbelastingen (zoals dat gold in maart 2008)

3.

[B.V. verdachte]

op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 mei

2004 tot en met 31 december 2007 te Dordrecht en/of Capelle aan den IJssel

([accountants]) en/of Heerlen en/of Apeldoorn en/of elders in Nederland,

tezamen en in vereniging met (een) ander(e) (rechts)perso(o)n(en), althans

alleen,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als

bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen,

te weten één of meer van de volgende

(elektronische) aangifte(n)/aangiftebiljet(ten) voor de omzetbelasting ten

name van [B.V. verdachte],

-aangifte (tijdvak) oktober 2004 (D-082-1 en/of D-082-2) en/of

-aangifte (tijdvak) november 2004 (D-083-1 en/of D-083-2) en/of

-aangifte (tijdvak) december 2004 (D-084-1 en/of D-084-2) en/of

-aangifte (tijdvak) januari 2005 (D-025a-1) en/of

-aangifte (tijdvak) februari 2005 (D-025a-2) en/of

-aangifte (tijdvak) maart 2005 (D-025a-3) en/of

-aangifte (tijdvak) april 2005 (D-025a-4) en/of

-aangifte (tijdvak) mei 2005 (D-025a-5) en/of

-aangifte (tijdvak) juni 2005 (D-025a-6) en/of

-aangifte (tijdvak) juli 2005 (D-025a-7) en/of

-aangifte (tijdvak) augustus 2005 (D-025a-8) en/of

-aangifte (tijdvak) september 2005 (D-025a-9) en/of

-aangifte (tijdvak) oktober 2005 (D-025a-10) en/of

-aangifte (tijdvak) november 2005 (D-025a-11) en/of

-aangifte (tijdvak) december 2005 (D-025a-12)

-aangifte (tijdvak) januari 2006 (D-025a-13)

-aangifte (tijdvak) februari 2006 (D-025a-14)

-aangifte (tijdvak) maart 2006 (D-025a-15)

-aangifte (tijdvak) april 2006 (D-025a-16)

-aangifte (tijdvak) mei 2006 (D-025a-17)

-aangifte (tijdvak) juni 2006 (D-025a-18)

-aangifte (tijdvak) juli 2006 (D-025a-19)

-aangifte (tijdvak) augustus 2006 (D-025a-20)

-aangifte (tijdvak) september 2006 (D-025a-21)

-aangifte (tijdvak) oktober 2006 (D-025a-22)

-aangifte (tijdvak) november 2006 (D-025a-23)

-aangifte (tijdvak) december 2006 (D-025a-24)

-aangifte (tijdvak) januari 2007 (D-025a-25)

-aangifte (tijdvak) februari 2007 (D-025a-26)

-aangifte (tijdvak) maart 2007 (D-025a-27)

-aangifte (tijdvak) april 2007 (D-025a-28)

-aangifte (tijdvak) mei 2007 (D-025a-29)

-aangifte (tijdvak) juni 2007 (D-025a-30)

-aangifte (tijdvak) juli 2007 (D-025a-31)

-aangifte (tijdvak) augustus 2007 (D-025a-32)

-aangifte (tijdvak) september 2007 (D-025a-33)

-aangifte (tijdvak) oktober 2007 (D-025a-34)

-aangifte (tijdvak) november 2007 (D-025a-35)

-aangifte (tijdvak) december 2007 (D-025a-36)

(telkens) onjuist en/of onvolledig heeft gedaan, althans heeft doen doen

door (een) ander(en),

immers heeft/hebben voornoemde rechtspersoon en/of haar mededader(s)

(telkens) opzettelijk in strijd met de waarheid op/in die/dat bij/naar de/een

Inspecteur der Belastingen en/of Ambtenaar Belastingdienst/Centrale

administratie te Heerlen en/of Apeldoorn en/of elders in Nederland

(digitaal) ingeleverde/gezonden aangifte(n) voor de omzetbelasting over één of

meer van de tijdvakken oktober 2004 tot en met december 2004

(telkens) (een) te ho(o)g(e) bedrag(en) aan Leveringen/diensten belast met 0%

of niet bij u belast en/of voorbelasting en/of Totaal terug te vragen

(belasting) en/of (telkens) (een) te la(a)g(e) bedrag(en) aan verschuldigde

omzetbelasting en/of terug te betalen (omzetbelasting)

opgegeven en/of vermeld, althans door die/een ander(en) doen of laten opgeven

en/of vermelden en/of

over één of meer van de tijdvakken januari 2005 tot en met december 2007

(telkens) (een) te ho(o)g(e) bedrag(en) aan MOA+015 en/of MOA+052 en/of

MOA+050 (voor zover dit betreft terug te vragen (omzetbelasting)) en/of

(telkens) (een) te la(a)g(e) bedrag(en) aan MOA+050 (voor zover dit betreft

terug te betalen (omzetbelasting)) en/of MOA+051

opgegeven en/of vermeld, althans door die/een ander(en) doen of laten opgeven

en/of vermelden

terwijl dat/die feit(en) er (telkens) toe heeft/hebben gestrekt, dat te weinig

belasting werd geheven;

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feiten verdachte

en/of zijn mededader(s) (telkens) opdracht heeft/hebben gegeven, dan wel aan

welke bovenomschreven gedraging(en) verdachte en/of zijn mededader(s)

(telkens) feitelijke leiding heeft/hebben gegeven.

de in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden,

voorzover daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde

betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

Parketnummer: 11/993010-09

Vonnis d.d. 4 augustus 2011


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature