Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Appellanten hebben voor het begin van de beroepstermijn beroep ingesteld. Geen proceskostenveroordeling.

Uitspraak09/3586 WWB

09/3587 WWB

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

op het hoger beroep van:

[appellant] en [appellante], wonende te Amsterdam (hierna: appellanten),

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 20 mei 2009, 08/4645 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellanten

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam (hierna: College)

Datum uitspraak: 30 augustus 2011

I. PROCESVERLOOP

Namens appellanten heeft mr. J.S. Vlieger, advocaat te Amsterdam, hoger beroep ingesteld.

Het College heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is ter behandeling aan de orde gesteld op 19 juli 2011, waar partijen niet zijn verschenen.

II. OVERWEGINGEN

1. De Raad gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

1.1. Op 29 juli 2008 heeft het College een besluit genomen op grond van de Wet werk en bijstand. Appellanten hebben op 9 september 2008 tegen dit besluit bezwaar gemaakt en het College verzocht een termijn te verlenen voor het indienen van de gronden. Op 11 september 2008 heeft het College appellanten verzocht vóór 24 september 2008 de gronden van het bezwaar in te dienen. Op verzoek van appellanten heeft het College de termijn voor het indienen van de gronden van het bezwaar tot 15 oktober 2008 verlengd. Appellanten hebben de gronden van het bezwaar ingediend op 14 oktober 2008.

1.2. Appellanten hebben op 24 november 2008 beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op het bezwaar van 9 september 2008. Bij besluit van 24 november 2008 heeft het College beslist op het bezwaar tegen het besluit van 29 juli 2008. Appellanten hebben vervolgens het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit op het bezwaar van 9 september 2008 ingetrokken en verzocht het College te veroordelen in de proceskosten.

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het verzoek van appellanten om een veroordeling in de proceskosten afgewezen. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat het College uiterlijk op 24 november 2008 op het bezwaar van 9 september 2008 had moeten beslissen en dat appellanten voor het begin van de beroepstermijn beroep hebben ingesteld. Daaruit volgt dat het College niet aan het beroep van appellanten is tegemoetgekomen.

3. Appellanten hebben zich in hoger beroep tegen deze uitspraak gekeerd. Zij hebben gesteld dat de laatste dag van de beslistermijn is gelegen op 23 november 2008. Aangezien het beroepschrift op 24 november 2008 is ingediend, is van een voor het begin van de beroepstermijn ingediend beroepschrift geen sprake.

4. De Raad komt tot de volgende beoordeling.

4.1. In artikel 1 van de Algemene termijnenwet is bepaald dat een in de wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

4.2. De Raad stelt vast dat 23 november 2008 op een zondag viel. Indien, zoals appellanten stellen, het College op grond van de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht uiterlijk op 23 november 2008 op het bezwaar van 9 september 2008 had moeten beslissen, dient op grond van artikel 1 van de Algemene termijnenwet het einde van de beslistermijn te worden gesteld op 24 november 2008.

4.3. Het voorgaande betekent dat het hoger beroep niet slaagt, zodat de aangevallen uitspraak voor bevestiging in aanmerking komt.

5. De Raad ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door J.J.A. Kooijman, in tegenwoordigheid van R. Scheffer als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 30 augustus 2011.

(get.) J.J.A. Kooijman.

(get.) R. Scheffer.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature