< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verwerping nalatenschap door moeder namens minderjarige. Belang bij verwerping in hoger beroep voldoende aangetoond.

UitspraakGERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Uitspraak : 17 augustus 2011

Zaaknummer : 200.084.612/01

Rekestnr. rechtbank : VZ VERZ 11-276

[appellante],

in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van:

[de minderjarige], geboren [in 1996] te [geboorteplaats], hierna te noemen: de minderjarige,

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. M. van der Linden te Capelle aan den IJssel.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De moeder is op 29 maart 2011 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 4 februari 2011 van de rechtbank Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam.

Bij het hof is voorts het volgende stuk ingekomen:

van de zijde van de moeder op 12 april 2011 een brief van diezelfde datum met bijlagen.

De advocaat van de moeder heeft in de begeleidende brief bij het beroepschrift, alsmede in voornoemde brief van 12 april 2011 medegedeeld dat aan de zijde van de moeder geen behoefte bestaat aan een mondelinge behandeling.

Gelet op het voorgaande heeft het hof de voorgenomen mondelinge behandeling geen doorgang laten vinden.

PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar de bestreden beschikking.

Bij die beschikking is het verzoek van de moeder, strekkende tot het verlenen van een machtiging om namens de minderjarige de nalatenschap van [de overledene] te verwerpen, afgewezen.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is gericht.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1. In geschil is de afwijzing van het verzoek van de moeder om haar een machtiging te verlenen om namens de minderjarige de nalatenschap van [de overledene], geboren op [geboortedatum] en overleden op [datum overlijden], hierna te noemen: de overledene, te verwerpen. De minderjarige is één van de erfgenamen van de overledene. De overledene is een oom van de minderjarige.

2. De moeder verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen en, opnieuw beschikkende, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, alsnog een machtiging aan haar, in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige, te verlenen om namens de minderjarige de nalatenschap van de overledene te verwerpen.

3. De moeder stelt zich op het standpunt dat de kantonrechter ten onrechte heeft geoordeeld dat de belangen van de minderjarige zich verzetten tegen de inwilliging van het verzoek van de moeder om haar een machtiging te verlenen om namens de minderjarige de nalatenschap van de overledene te verwerpen. Voor zover de moeder en de overige erfgenamen bekend, heeft de overledene uitsluitend schulden nagelaten, althans overtreffen de passiva de activa in hoge mate. Alle overige erfgenamen hebben de nalatenschap om die reden verworpen.

4. Het hof overweegt als volgt. Blijkens artikel 4:193, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek kan een wettelijk vertegenwoordiger van een erfgenaam voor deze niet zuiver aanvaarden en behoeft hij voor verwerping een machtiging van de kantonrechter.

5. Uit de overgelegde stukken is het hof gebleken dat de overledene bij zijn overlijden schulden had ter hoogte van in ieder geval € 34.798,77. De overledene was woonachtig op een camping en had een huurachterstand. Hij had voorts verschillende leningen afgesloten. Voor zover de erfgenamen bekend, had de overledene geen bezittingen van enige waarde. De overige erfgenamen hebben er dan ook unaniem voor gekozen om de nalatenschap van de overledene te verwerpen. Gelet op het voorgaande acht het hof het aannemelijk dat de totale waarde van de bezittingen van de overledene de totale waarde van diens schulden niet overtreft. Mitsdien is het hof van oordeel dat de belangen van de minderjarige zich niet verzetten tegen de inwilliging van het verzoek van de moeder om haar een machtiging te verlenen om namens de minderjarige de nalatenschap van de overledene te verwerpen. Het hof zal de bestreden beschikking dan ook vernietigen en het verzoek van de moeder alsnog toewijzen.

BESLISSING OP HET HOGER BEROEP

Het hof:

vernietigt de bestreden beschikking en, opnieuw beschikkende:

verleent de moeder machtiging om namens de minderjarige de nalatenschap van [de overledene], geboren op [geboortedatum] en overleden op [datum overlijden], te verwerpen;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Dusamos, Husson en Mollema-De Jong, bijgestaan door mr. Verburg als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 augustus 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature