< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

OVAR wegens niet strafbaarheid van het feit. Het enkele feit dat in de inrichting een aantal keren een puinbreker in werking is geweest en een puinbreker bedrijfsklaar aanwezig was, brengt niet mee dat de inrichting niet meer onder de werking van het Besluit opslag- en transportbedrijven valt respectievelijk niet meer als inrichting type B kan worden aangemerkt. Gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat voor bedoelde verandering van de (werking van de) inrichting een vergunning zoals ten laste gelegd is vereist.

UitspraakGERECHTSHOF ARNHEM

NEVENZITTINGSPLAATS LEEUWARDEN

Sector strafrecht

Parketnummer: 24-002425-08

Uitspraak d.d.: 11 juli 2011

VERSTEK

Arrest van de economische kamer

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de economische politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad van 16 september 2008 in de strafzaak tegen

[bedrijf],

gevestigd te [vestigingsplaats], [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 27 juni 2011 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot veroordeling van verdachte ter zake het onder 1 en 2 ten laste gelegde tot een geldboete van 1000 euro. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

1.

zij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 14 februari 2007 te [plaats], al dan niet opzettelijk, zonder daartoe verleende vergunning, een in of op perceel [adres] gelegen inrichting voor de handel in bestratingsmaterialen, heeft veranderd of de werking daarvan heeft veranderd, immers is die inrichting (telkens) uitgebreid met een puinbreker, zijnde een inrichting genoemd in Categorie 1.1.a van de bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer behorende Bijlage I (thans zijnde een type C inrichting als bedoeld in Bijlage 1 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

2.

zij op of omstreeks 9 januari 2008 te [plaats], al dan niet opzettelijk, zonder daartoe verleende vergunning, een in of op perceel [adres] gelegen inrichting voor de handel in bestratingsmaterialen, heeft veranderd of de werking daarvan heeft veranderd, immers was die inrichting uitgebreid met een puinbreker, zijnde een type c inrichting genoemd in Bijlage 1 Lijst van vergunningplichtige inrichtingen (onder LL) behorende bij het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.

zij op tijdstippen in de periode van 1 november 2006 tot en met 14 februari 2007 te [plaats], opzettelijk, zonder daartoe verleende vergunning, een in of op perceel [adres] gelegen inrichting voor de handel in bestratingsmaterialen, de werking daarvan heeft veranderd, immers is die inrichting telkens uitgebreid met een puinbreker;

2.

zij op 9 januari 2008 te [plaats], opzettelijk, zonder daartoe verleende vergunning, een in of op perceel [adres] gelegen inrichting voor de handel in bestratingsmaterialen, de werking daarvan heeft veranderd, immers was die inrichting uitgebreid met een puinbreker.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert geen strafbaar feit op. De verdachte dient derhalve te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het hof overweegt daartoe als volgt.

Uit de dossierstukken blijkt dat verdachte in de in de ten laste gelegde periodes een handel in sierbestrating, schuttingen en andere tuinbenodigdheden exploiteerde. Verdachte heeft op 15 november 2002 een melding gedaan op voet van artikel 6 van het (destijds geldende) Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer. Dit besluit is op 1 januari 2008 vervallen en voor zover hier van belang vervangen door het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.

Niet in discussie is dat, zonder de puinbreker, de inrichting van verdachte tot 1 januari 2008 onder de werking van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer viel. Vanaf die datum kon de inrichting worden aangemerkt als inrichting type B in de zin van artikel 1.2 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer .

Een en ander betekent dat voor het oprichten, in werking hebben en veranderen van (de werking van) de inrichting geen vergunning als bedoeld in (het ten tijde van de tenlastelegging geldende) artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is vereist.

Het enkele feit dat - zoals in het proces-verbaal van politie op basis van waarnemingen van de verbalisant en verklaringen van verdachte naar voren komt - in de periode van

1 november 2006 tot en met 14 februari 2007 in de inrichting een aantal keren een puinbreker in werking is geweest en op 9 januari 2008 een puinbreker bedrijfsklaar aanwezig was, brengt niet mee dat de inrichting niet meer onder de werking van het Besluit opslag- en transportbedrijven valt respectievelijk niet meer als inrichting type B kan worden aangemerkt. De omstandigheid dat de puinbreker een elektromotorisch vermogen van meer dan 1,5 kilowatt heeft (en mogelijk zelfstandig vergunningplichtig is) doet hieraan niet af, nu de puinbreker gelet op artikel 1.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer als onderdeel van de inrichting van verdachte moet worden beschouwd.

Gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat voor bedoelde verandering van de (werking van de) inrichting een vergunning zoals ten laste gelegd is vereist.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 en 2 bewezen verklaarde niet strafbaar en ontslaat de verdachte te dier zake van alle rechtsvervolging.

Aldus gewezen door

mr. W.M. van Schuijlenburg, voorzitter,

mr. J.J. Beswerda en mr. E. de Witt, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. M.J. Schulte, griffier,

en op 11 juli 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature