Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzet ongegrond verklaard. Beroep niet-ontvankelijk, wegens het niet tijdig indienen van het beroepschrift. Het telefoongesprek van appellant op vrijdag 14 mei 2010 met de griffie van de Raad, waarin aan appellant zou zijn medegedeeld dat het hogerberoepschrift was ontvangen, kan niet hebben plaatsgevonden aangezien de Raad op vrijdag 14 mei 2010 was gesloten.

Uitspraak10/4044 WWB-V

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

U I T S P R A A K

als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep van:

[appellant], wonende te [woonplaats], (hierna: appellant),

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 26 februari 2010, 09/4224 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellant

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam

Datum uitspraak: 8 augustus 2011

I. PROCESVERLOOP

Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet van 19 oktober 2010 heeft de Raad het door appellant ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 19 oktober 2010 heeft appellant verzet gedaan.

Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van 4 juli 2011, waar partijen niet zijn verschenen.

II. OVERWEGINGEN

De uitspraak van de Raad van 19 oktober 2010 berust op de overwegingen dat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend, en dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellant niet in verzuim is geweest.

Vaststaat dat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend. De laatste dag waarop tijdig een hogerberoepschrift kon worden ingediend, was 9 april 2010. Het hogerberoepschrift is gedateerd 5 april 2010. De enveloppe waarin het per post is verzonden, draagt het poststempel 15 juli 2010. Het hogerberoepschrift is op 16 juli 2010 bij de Raad ontvangen.

In het verzetschrift heeft appellant verklaard dat hij het hogerberoepschrift op 5 april 2010 ter post heeft bezorgd en dat het hogerberoepschrift bij de Raad is zoekgeraakt. Appellant heeft daarbij aangegeven dat hij op vrijdag 14 mei 2010 heeft gebeld met een medewerker van (de griffie van) de Raad. Deze medewerker heeft appellant toen medegedeeld dat zijn hogerberoepschrift bij de Raad was zoekgeraakt maar dat het inmiddels was gevonden en dat appellant een ontvangstbevestiging zou krijgen. Appellant heeft daarna nog een aantal keren met (de griffie van) de Raad gebeld. Op 14 juli 2010 heeft appellant telefonisch vernomen dat het hogerberoepschrift niet bij de Raad was ontvangen, waarna hij het op 15 juli 2010 nogmaals heeft verzonden.

De Raad is van oordeel dat appellant niet aannemelijk heeft gemaakt dat het hogerberoepschrift op 5 april 2010 is verzonden. Appellant heeft geen bewijsstuk(ken) overgelegd waaruit de (aangetekende) verzending van zijn hogerberoepschrift kan worden afgeleid. De Raad stelt verder vast dat het telefoongesprek van appellant op vrijdag 14 mei 2010 met de griffie van de Raad, waarin aan appellant zou zijn medegedeeld dat het hogerberoepschrift was ontvangen, niet kan hebben plaatsgevonden aangezien de Raad op vrijdag 14 mei 2010 was gesloten.

Gelet op het voorgaande dient het verzet ongegrond te worden verklaard.

Voor een veroordeling in de proceskosten van het verzet ziet de Raad geen aanleiding.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het verzet ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door T.G.M. Simons, in tegenwoordigheid van D.W.M. Kaldenhoven als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 8 augustus 2011.

(get.) T.G.M. Simons.

(get.) D.W.M. Kaldenhoven.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature