< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

-partiële vrijspraak.

-witwassen.

-motivering.

UitspraakRECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD

Sector Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnr. : 07/630099-09

Uitspraak: 10 juni 2011

Vonnis in de zaak van:

het openbaar ministerie

tegen

verdachte,

geboortedatum

adres

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 9 november 2011, 14 april 2011 en 27 mei 2011. De verdachte is op laatstgenoemde terechtzitting verschenen, bijgestaan door mr. S. Korte, advocaat te Utrecht.

De officier van justitie, mr. D. Sarian, heeft ter terechtzitting gevorderd de veroordeling van verdachte terzake het onder 1, 2, 3, 4 subsidiair en 5 ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 58 maanden met aftrek van voorarrest. Ten aanzien van het zaakdossier 348 heeft de officier van justitie vrijspraak gevorderd.

Verder heeft de officier van justitie gevorderd de volledige toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen slachtoffer 1, slachtoffer 2, Slachtoffer 3, Slachtoffer 4, Slachtoffer 5.

Ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen Slachtoffer 6, Slachtoffer 7, , Slachtoffer 8, slachtoffer 9, en slachtoffer 10 heeft de officier van justitie gevorderd om deze toe te wijzen tot bedragen van respectievelijk € 17.500,-, € 12.098,- € 6.804,25, € 29.120,- en € 10.040,-

De officier van justitie heeft verder gevorderd dat alle op de beslaglijst vermelde voorwerpen aan het verkeer worden onttrokken, met uitzondering van het voorwerp genummerd 103 (uitslag vaderschapstest). Ten aanzien van laatstgenoemd voorwerp heeft de officier van justitie gevorderd om de teruggave te gelasten.

Voorts heeft de officier van justitie de gevangenneming van verdachte gevorderd.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

(volgt tenlastelegging zoals ter terechtzitting gewijzigd)

1.

hij in of omstreeks de periode van 23 mei 2005 tot 20 april 2009 in de gemeente Raalte en/of Kampen en/of Rotterdam en/of (elders) in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband tussen hem verdachte en/of medeverdachte 1 en/of Medeverdachte 2 en/of medeverdachte 3 en/of medeverdachte 4 en/of medeverdachte 5 en/of medeverdachte 6 en/of medeverdachte 7 en/of medeverdachte 8 en/of medeverdachte 9 en/of medeverdachte 10 en/of medeverdachte 11 en/of medeverdachte 12 en/of medeverdachte 13 en/of medeverdachte 14 en/of een of meer andere natuurlijke en/of rechtspersonen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen

van misdrijven, namelijk (onder andere):

-het tezamen en in vereniging met een of meer anderen plegen van diefstallen als bedoeld in artikel 311 wetboek van strafrecht en /of

-het tezamen en in vereniging met een of meer anderen plegen van opzetheling als bedoeld in artikel 416/1/A wetboek van strafrecht en /of

-het tezamen en in vereniging met een of meer anderen plegen van oplichting als bedoeld in artikel 326 wetboek van strafrecht en /of

-het tezamen en in vereniging met een of meer anderen plegen van valsheid in geschrifte en/of het gebruik maken van valse en/of vervalste geschriften als bedoeld in artikel 225 lid 1 en/of 225 lid 2 wetboek van strafrecht en /of

-het tezamen en in vereniging met een of meer anderen witwassen van geld en/of auto's en/of andere goederen en/althans voorwerpen als bedoeld in artikel 420bis lid 1 wetboek van strafrecht, althans het plegen van misdrijven;

art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 mei 2005 tot 20 april 2009 in de gemeente Raalte en/of Kampen en/of Rotterdam en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer (hierna genoemde) auto's en/of kentekenbewijzen heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven

of het voorhanden krijgen van die auto's wist(en) dat het (een) door misdrijf

verkregen goed(eren) betrof, te weten (onder andere):

-een in of omstreeks de periode van 9 tot 11 april 2008 te Beek (Ubbergen) weggenomen Volkswagen Touran (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een in of omstreeks de periode van 10 september 2008 tot 17 november 2008 in Frankrijk weggenomen Porsche Cayenne (XXXXXXXX) (XX XXX) en/of

-een in of omstreeks de periode van 5 tot 7 februari 2009 in Pijnacker weggenomen Audi , type A3 (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een in of omstreeks de periode van 23 tot 25 februari 2009 in Nieuw Vennep weggenomen Volkswagen Passat (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot 8 april 2009 in Nederland en/of Frankrijk weggenomen Audi A3 (XXXXXXXX) (XX XXX) en/of

-een in of omstreeks de periode van 26 maart 2009 tot 28 maart 2009 in Rotterdam weggenomen Volkswagen Transporter (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een op of omstreeks 24 februari 2009 in Alphen aan de Rijn weggenomen BMW ,

type 318 (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een in of omstreeks de periode van 31 maart 2009 tot 2 april 2009 in Schiedam weggenomen Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een in of omstreeks de periode van 28 tot 30 maart 2009 in Rotterdam Volkswagen Golf GTI (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een in of omstreeks de periode van 1 januari 2007 tot 8 april 2009 in Frankrijk weggenomen Volkswagen Golf (XXXXXXXX) (XX XXX) en/of

-een in of omstreeks de periode van 30 september 2008 tot 2 oktober 2008 in Portugaal weggenomen Volkswagen Polo (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een op of omstreeks 12 augustus 2008 in Dordrecht weggenomen of verduisterde Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een op of omstreeks 6 oktober 2008 in België weggenomen Volkswagen Crafter (XXXXXX) (XX XXX) en/of

-een in of omstreeks de periode van 19 tot 21 september 2008 in Tilburg weggenomen Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een op of omstreeks 10 december 2008 in Kloetinge weggenomen BMW (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een op of omstreeks 27 oktober 2007 in Alphen aan den Rijn weggenomen Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een in of omstreeks de periode van 18 tot 20 februari 2009 in Rotterdam weggenomen Citroen C5 (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een op of omstreeks 30 maart 2009 in Haulerwijk weggenomen BMW 535d (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een in of omstreeks de periode van 7 tot 9 augustus 2008 in Eindhoven weggenomen Volkswagen Polo (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een in of omstreeks de maand september 2006 in Belgie weggenomen BMW, type 320d (XXX-XXX) (XX XXX) en/of

-een in of omstreeks de periode van 9 tot 12 juli 2008 in Hoofddorp weggenomen Volkswagen Passat (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een op of omstreeks 4 december 2008 in 's-Hertogenbosch weggenomen Volkswagen Golf (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een of meer op of omstreeks 26 november 2008 in Tilburg bij autobedrijf [autobedrijf] VOF weggenomen kentekenbewijzen (XX XXX);

art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 mei 2005 tot 20 april 2009 in de gemeente Raalte en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, een of meer (hierna genoemde) (aspirant) kopers van auto('s)/personen heeft bewogen tot de afgifte van (een) (hierna genoemde) geldbedrag(en), in elk geval van enig geldbedrag/goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

-een auto (laten) voorzien van (een) ander(e), niet bij die auto behorend(e), VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs en/of

onderhoudsboekje/instructieboekje en/of (aldus) (laten) voorzien van een valse/andere identiteit en/of

-die/een auto, voorzien van (een) ander(e), niet bij die auto behorend(e) VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs en/of onderhoudsboekje/instructieboekje en/of (aldus) voorzien van een valse/andere identiteit, via een advertentie op www.markplaats.nl, voor een scherpe prijs te koop aangeboden en/of

-nadat een (aspirant) koper zich, via een in die advertentie vermeld telefoonnummer had gemeld, een afspraak voor een ontmoeting en/of bezichtiging van die auto gemaakt althans laten maken en/of

-nadat de (aspirant) koper de verkoper van de in de advertentie genoemde auto had ontmoet, zich uitgegeven voor de rechtmatige eigenaar en/althans als een te goeder trouw zijnde verkoper en/of

-(aan) die (aspirant) koper die/een auto, voorzien van (een) ander(e), niet bij die auto behorend(e) VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs en/of onderhoudsboekje/instructieboekje en/of (aldus) voorzien van een valse/andere identiteit, laten zien en/of

-(daarbij/daarmee) gezegd en/of de indruk gewekt dat het in/bij die auto aanwezige VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs en/of onderhoudsboekje /instructieboekje voor die auto was afgegeven en/of (aldus) bij die auto hoorde en/of dat het een "eerlijke" auto betrof en/of

-(vervolgens), nadat er al dan niet over de prijs was onderhandeld en/of er een verkoopprijs, die al dan niet (aanzienlijk) lager lag dan de werkelijke waarde van die auto, overeen was gekomen, die (aspirant) koper meegenomen naar een postkantoor teneinde die auto op naam van die (aspirant) koper te laten overschrijven en/of

-nadat de auto op naam van de (aspirant)koper was overgeschreven, de bij die auto aanwezige papieren en/of sleutels, aan die (aspirant) koper overhandigd, waardoor die (aspirant) koper (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte, te weten met betrekking tot (onder andere):

-een Volkswagen, type Touran in of omstreeks de periode van 10 april 2008 tot 24 juni 2008 in Zwijndrecht en/of Rotterdam, Slachtoffer 7 12.000 euro (XX XXX)

en/of

-een Audi A3 op of omstreeks 9 maart 2009 in Schiedam, Slachtoffer 3 een geldbedrag van 23.400 euro (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Passat op of omstreeks 13 maart 2009 althans in of omstreeks de maand maart 2009 in Capelle aan de IJssel althans in Nederland, Slachtoffer 6 een geldbedrag van 17.500 euro (XX XXX) en/of

-een Audi A3 TDI in of omstreeks de periode van 7 tot 22 april 2008 in Rotterdam, slachtoffer 11 een geldbedrag van 15.750 euro althans enig geldbedrag (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf op of omstreeks 20 februari 2009 in Waddinxveen, slachtoffer 11 een geldbedrag van 12.000 euro (XX XXX) en/of

-een BMW, type 318 in of omstreeks de periode van 20 tot 23 mei 2009 in Nijmegen, slachtoffer 12 en/of slachtoffer 13 een geldbedrag van 20.290 euro (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf GTI in of omstreeks de periode van 14 tot 19 april 2009 in Schiedam, slachtoffer 10 een geldbedrag van 15.000 euro (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf in of omstreeks de periode van 13 september 2008 tot 21 oktober 2008 in Barendrecht slachtoffer 14 een geldbedrag van 16.500 euro (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Crafter op of omstreeks 19 februari 2009 althans in of omstreeks de periode van 26 december 2008 tot 20 februari 2009 in Nuenen en/of Rotterdam althans in Nederland slachtoffer 15 een geldbedrag van 13.500 euro althans enig geldbedrag (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf op of omstreeks 30 oktober 2008 in Rotterdam Slachtoffer 8 een geldbedrag van 11.500 euro (XX XXX) en/of

-een BMW in of omstreeks de periode van 5 tot 13 januari 2009 in Groningen slachtoffer 2 een geldbedrag van 16.000 euro (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf in of omstreeks de periode van 16 januari 2009 tot 11 februari 2009 in Delft althans in Nederland slachtoffer 16 een geldbedrag van 17.500 euro (XX XXX) en/of

-een Citroen C5 in of omstreeks de periode van 11 tot 19 mei 2009 in Hilversum althans in Nederland slachtoffer 9 en/of slachtoffer 9 een geldbedrag van 27.795 euro althans enig geldbedrag (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Passat op of omstreeks 29 september 2008 in Vlaardingen althans in Nederland Slachtoffer 5 een geldbedrag van 18.000 euro (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf op of omstreeks 5 januari 2009 in Rotterdam althans in Nederland een zekere slachtoffer 19 een geldbedrag van 11.000 euro (XX XXX);

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

4.

hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 mei 2005 tot 20 april 2009 in de gemeente Raalte en/of (elders) in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer kentekenbewijzen - zijnde (een) geschrift(en) die/dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid op (een) kentekenbewijs/kentekenbewijzen

gegevens te weten (onder andere):

-het typegoedkeuringsnummer en/of

-het kenteken en/of

-het VIN-nummer en/of

-het chassisnummer en/of

-het merk en/of type van de auto en/of

-de kleur van de auto en/of

-de datum afgifte van de/het kentekenbewijzen/kentekenbewijs van (onder andere):

-een Volkswagen, type Touran (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Porsche, type Cayenne (XXXXXXXX) (XX XXX) en/of

-een Audi A3 (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Passat (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Audi A3 (XXXXXXXX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Transporter (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een BMW, type 3 (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf GTI (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XXXXXXXX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Polo (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Crafter (XXXXXX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een BMW (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Citroen C5 (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een BMW 535d (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Polo (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Passat (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XXX-X) (XX XXX)

vermeld terwijl die gegevens (telkens) niet

bij die auto('s) hoorde(n) en/of niet voor die auto('s) was/waren afgegeven, zulks met het oogmerk om die/dat kentekenbewijzen/kentekenbewijs en/of (aldus) dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

althans, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een om meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 mei 2005 tot 20 april 2009 in de gemeente Raalte en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) kentekenbewijs/kentekenbewijzen, - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken (telkens) hierin dat die/dat kentekenbewijs/kentekenbewijzen bij een of meer te verkopen auto's werd(en) gevoegd en/of werd(en) gebruikt om die auto('s) bij een postkantoor op naam

van de koper te laten overschrijven en/of (vervolgens) na de verkoop van die auto('s) aan de koper(s) werd(en) overhandigd en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat

(telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid op die/dat kentekenbewijs /kentekenbewijzen een of meer gegevens te weten (onder andere):

-het typegoedkeuringsnummer en/of

-het kenteken en/of

-het VIN-nummer en/of

-het chassisnummer en/of

-het merk en/of type van de auto en/of

-de kleur van de auto en/of

-de datum afgifte van de/het kentekenbewijzen/kentekenbewijs van (onder andere):

-een Volkswagen, type Touran (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Porsche, type Cayenne (XXXXXXXX) (XX XXX) en/of

-een Audi A3 (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Passat (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Audi A3 (XXXXXXXX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Transporter (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een BMW, type 3 (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf GTI (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XXXXXXXX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Polo (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Crafter (XXXXXX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een BMW (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Citroen C5 (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een BMW 535d (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Polo (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Passat (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XXX-X) (XX XXX)

was/waren vermeld terwijl die gegevens (telkens) niet bij die auto('s) hoorde(n) en/of niet voor die auto('s) was/waren afgegeven;

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

5.

hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 mei 2005 tot 20 april 2009 in de gemeente Raalte en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (een) voorwerp(en), te weten een of meer auto's

te weten (onder andere)

-een Volkswagen, type Touran (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Porsche, type Cayenne (XXXXXXX) (XX XXX) en/of

-een Audi A3 (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Passat (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Audi A3 (XXXXXXXX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Transporter (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een BMW, type 3 (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf GTI (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XXXXXXXX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Polo (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Crafter (XXXXXX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een BMW (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Citroen C5 (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een BMW 535d (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Polo (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een BMW, type 320d (XXX-XXX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Passat (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XXX-X) (XX X)

en/of een of meer geldbedragen (welke door de verkoop van die auto('s) was/waren verkregen) en/of een of meer kentekenbewijzen (welke bij die auto('s) was/waren gevoegd) en/of andere voorwerpen/goederen, heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, althans van die/dat voorwerp(en), gebruik heeft/hebben gemaakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

art 420bis lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht

GELDIGHEID VAN DE DAGVAARDING

De raadsman van verdachte heeft met betrekking tot het onder 5 ten laste gelegde aangevoerd dat de dagvaarding partieel nietig is, namelijk voor wat betreft de zinsnede ‘en/of andere voorwerpen en goederen’ omdat verdachte niet weet waarop deze zinsnede uit de tenlastelegging betrekking heeft.

De rechtbank verwerpt deze stelling. De tekst van de gewijzigde tenlastelegging gelezen in combinatie met de dossierstukken leidt niet tot de conclusie dat het voor verdachte onvoldoende duidelijk is wat hem ten laste wordt gelegd. Onder de tekst ‘andere voorwerpen’ kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onderhoudsboekjes. Gelet hierop voldoet de dagvaarding wel aan de vereisten van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. De dagvaarding is daarom geldig.

BEWIJS

De raadsman heeft zich, overeenkomstig de inhoud van een aan de rechtbank overgelegde pleitnota, op het standpunt gesteld dat verdachte van de hem ten laste gelegde feiten moet worden vrijgesproken, zulks met uitzondering van feit 5 voor wat betreft het witwassen van geld. Nu verdachte ter terechtzitting heeft bekend dat hij zwart heeft gewerkt kan een bewezenverklaring ten aanzien van dit feit volgen, zo stelt de raadsman.

Voorts heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld dat de benadeelde partijen niet ontvankelijk moeten worden verklaard in hun vorderingen.

De rechtbank overweegt als volgt.

Voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht is bepalend of er sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen. Van belang is daarbij dat sprake is van een vaste rolverdeling, waarin een zekere hiërarchie valt te ontdekken.

In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de onderhavige strafzaak, is naar het oordeel van de rechtbank genoegzaam komen vast te staan dat een aantal verdachten zich bezig hield met het dupliceren van auto’s, waarbij gestolen auto’s de identiteit van andere, legale auto’s kregen, en dat er kopers zijn opgelicht door deze omgekatte auto’s aan hen te verkopen. Daartoe werden onder andere kentekenbewijzen vervalst.

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of er in de strafzaak tegen verdachte en zijn medeverdachten sprake is van een zodanig gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband met als oogmerk het plegen van strafbare feiten, dat van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 Wetboek van Strafrecht kan worden gesproken.

Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat er van een dergelijke organisatie sprake is geweest. Uit het dossier blijkt namelijk dat een aantal verdachten zich gedurende langere tijd op grote schaal en systematisch heeft bezig gehouden met het omkatten van gestolen auto’s en het verkopen van die omgekatte auto’s aan derden. Uit het dossier komt een beeld naar voren van een vaste werkwijze bij het plegen van de strafbare feiten, waarbij een aantal verdachten zich nadrukkelijk bezig houdt met bepaalde onderdelen van het gehele traject dat de gestolen auto’s afleggen. Zo zijn er verdachten die zich bezighouden met het daadwerkelijk geven van een nieuwe identiteit aan de gestolen auto’s, en er zijn verdachten die zich bij uitstek bezig houden met het gehele verkoopproces. Uit de tapgesprekken blijkt dat er sprake is van een zekere hiërarchie tussen de verdachten.

Naar het oordeel van de rechtbank kan echter niet worden gesteld dat alle verdachten in dit onderzoek hebben deelgenomen aan de criminele organisatie, doch wel dat de organisatie werd gevormd door een aantal van hen. De rechtbank rekent in ieder geval de verdachten [medeverdachte D], [medeverdachte B] en [medeverdachte A] tot deelnemers aan de criminele organisatie.

De vraag waar de rechtbank zich vervolgens voor gesteld ziet, is of verdachte ook tot de deelnemers behoort. Die vraag wordt door de rechtbank ontkennend beantwoord.

Uit de bewijsmiddelen is namelijk onvoldoende gebleken dat verdachte een aandeel heeft gehad in de gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie te weten het verkopen van omgekatte auto’s.

De contacten waarvan is vastgesteld dat verdachte die heeft gehad met onder meer medeverdachten medeverdachte 4, medeverdachte 2 en ,medeverdachte 6 zijn naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende qua frequentie en inhoud om van deelneming aan een criminele organisatie te kunnen spreken. Ook de inhoud van de door de officier van justitie aangehaalde tapgesprekken leiden volgens de rechtbank niet tot de conclusie dat verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.

Voorts is uit de bewijsmiddelen niet gebleken van wetenschap bij verdachte dat de organisatie het plegen van misdrijven tot oogmerk had. Uit de tijdens de doorzoeking in de unit van verdachte aan het adres gevonden voorwerpen kan deze wetenschap onvoldoende worden afgeleid.

De rechtbank zal de verdachte dan ook vrijspreken van het onder 1 ten laste gelegde.

De verdachte dient eveneens van de feiten 2, 3 en 4 primair en subsidiair te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank deze niet wettig en overtuigend bewezen acht.

In dit kader overweegt de rechtbank dat verdachte ter terechtzitting verklaringen heeft gegeven voor de door de officier van justitie genoemde belastende omstandigheden, die niet door de bewijsmiddelen worden uitgesloten. In dit kader overweegt de rechtbank het volgende.

Uit de beelden van de beveiligingscamera’s van het bedrijfsverzamelgebouw aan het adres te Rotterdam blijkt dat er in de periode van 25 februari 2009 tot 7 april 2009 14 gedupliceerde auto’s in en rond de bedrijfsunit van verdachte zijn aangetroffen en dat de meeste van deze auto’s anderhalf uur in de unit van verdachte zijn geweest.

Volgens de officier van justitie kan uit deze bewijsmiddelen worden afgeleid dat verdachte de betreffende auto’s heeft voorzien van vervalste gegevens.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte ter terechtzitting echter een aannemelijke verklaring gegeven voor de omstandigheid dat de betreffende auto’s in zijn unit zijn geweest. Hij heeft namelijk verklaard dat hij als autoschadehersteller en autoschoonmaker uitdeuk- en schoonmaakwerkzaamheden aan de betreffende auto’s heeft verricht. De rechtbank acht deze verklaring niet onaannemelijk.

Uit de beelden van de beveiligingscamera’s van het bedrijfsverzamelgebouw aan het adres blijkt verder dat er een zestal personen bij het bedrijfsgebouw van verdachte zijn gezien die in het MEZEL-onderzoek als verdachten naar voren zijn gekomen.

Verdachte heeft hierover ter terechtzitting verklaard dat hij de meeste van deze personen niet kent en dat medeverdachte 4 en medeverdachte 2 klanten van hem waren. De rechtbank acht ook deze verklaring niet onaannemelijk.

Tijdens de doorzoeking van de woning van verdachte zijn verder een USB stick en een laptop aangetroffen met daarop gegevens van onder meer gedupliceerde auto’s. Ten aanzien van deze gegevens is gebleken dat dit afbeeldingen van VIN-nummerstickers waren. Verdachte heeft verklaard dat hij de USB stick heeft gekregen van een derde en dat hierop profielen stonden voor het maken van nieuwe VIN-stickers voor het geval er tijdens het overspuiten van auto’s zich in portieren bevindende papieren VIN stickers beschadigd waren geraakt. De gegevens in de bestanden werden door verdachte aangepast aan de betreffende auto en desgewenst uitgeprint voor de klant. Ook deze verklaring acht de rechtbank niet onaannemelijk.

De verklaring van medeverdachte 6 dat verdachte het tikwerk aan auto’s verrichtte staat daarmee op zichzelf en de rechtbank ontleent daaraan evenmin de overtuiging die leidt tot een bewezenverklaring voor wat betreft de bovengenoemde feiten.

Opgemelde omstandigheden op zichzelf en in onderlinge samenhang bezien leveren naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende wettig en overtuigend bewijs op voor de onder 2, 3 en 4 aan verdachte tenlastegelegde feiten.

De rechtbank acht wel wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. In dit kader overweegt de rechtbank dat verdachte terechtzitting heeft verklaard dat hij zwart geld heeft verdiend met de werkzaamheden die hij heeft verricht in zijn schadeherstelbedrijf. Hierdoor heeft verdachte de beschikking gehad over vermogensbestanddelen doordat hij belasting heeft ontdoken.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 5 ten laste is gelegd, met dien verstande dat:

5.

hij in de periode van 23 mei 2005 tot 20 april 2009 in Nederland, geldbedragen heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, terwijl hij wist dat bovenomschreven voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;

Van het onder 5 meer of anders ten laste gelegde zal de verdachte worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht.

STRAFBAARHEID

Het bewezene levert op:

Witwassen,

strafbaar gesteld bij artikel 420 bis van het Wetboek van Strafrecht.

De verdachte is deswege strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden gebleken zijn die die strafbaarheid zouden opheffen of uitsluiten.

OPLEGGING VAN STRAF OF MAATREGEL

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de na te noemen beslissing passend.

De rechtbank is in dit geval van oordeel dat een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf noodzakelijk is, omdat aard en ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, gelet ook op het strafrechtelijk verleden van de verdachte, door een lichtere strafrechtelijke afdoening van de zaak miskend zouden worden. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel zouden moeten voeren, acht de rechtbank niet aanwezig.

De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten van alle op de lijst van in beslag genomen voorwerpen vermelde voorwerpen, aangezien deze niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met:

een de verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie d.d. 7 maart 2011;

De oplegging van straf of maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Benadeelde partij

De rechtbank zal de benadeelde partijen slachtoffer 1, slachtoffer 2, Slachtoffer 3, Slachtoffer 6, Slachtoffer 7, Slachtoffer 4, Slachtoffer 8, slachtoffer 9, Slachtoffer 5 en slachtoffer 10 niet-ontvankelijk verklaren in hun vorderingen, omdat verdachte van de feiten ten gevolge waarvan de benadeelde partijen rechtstreeks schade zouden hebben geleden, zal worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het 1, 2, 3, 4 primair en subsidiar ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

Het onder 5 ten laste gelegde is bewezen zoals hiervoor aangegeven en levert het strafbare feit op, zoals hiervoor vermeld. De verdachte is deswege strafbaar.

Het onder 5 meer of anders ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 203 dagen.

De tijd, door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, zal bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering worden gebracht.

De rechtbank gelast de teruggave van alle op de beslaglijst vermelde goederen aan verdachte.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partijen slachtoffer 1, slachtoffer 2, Slachtoffer 3, Slachtoffer 6, Slachtoffer 7, Slachtoffer 4, Slachtoffer 8, slachtoffer 9, Slachtoffer 5 en slachtoffer 10 in hun vorderingen niet ontvankelijk zijn en dat zij hun vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen.

Aldus gewezen door mr. S.M. Milani, voorzitter, mrs. G.P. Nieuwenhuis en A.J. Louter, rechters, in tegenwoordigheid van mr. H.R. Lageveen als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 juni 2011.

Mrs. G.P. Nieuwenhuis en A.J. Louter waren buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature